Lyhyt lähdeviite- ja lähdeluettelo-ohje ei-sähköisille lähteilleAntti Pajala 1999, 2000, 2001, 2008, 2009, 2011, 2015, 2018

1. Alkusanat

Alla olevassa on lyhyt ohje lähteisiin viittaamisesta valtio-opillisissa tieteellisissä teksteissä, myös lähdeluettelon rakentaminen on niin ikään lyhyesti esitelty. Kirjoitus perustuu Politiikka-lehden takasivulta löytyvään ohjeeseen ja kattaa viittaustavat ja yleisimmät lähdetyypit. Tätä ohjetta voi pitää yhtenä esimerkkinä valtio-opissa käytettävästä viittaustekniikasta. Muitakin tapoja voi noudattaa, kunhan käyttää niitä johdonmukaisesti. Sähköisille lähteille on oma ohjeistonsa.

2. Lähdeviitteet

Lähdeviitteet sijoitetaan tekstin sisään sulkeisiin siten, että ensimmäiseksi tulee kirjoittajan sukunimi, sitten kirjoituksen painovuosi ja lopuksi viittauksen sivunumerot. Mikäli kirjoittajan nimi esiintyy tekstissä välittömästi ennen lähdeviitettä, voidaan lähdeviitteeseen tällöin merkitä vain teoksen ilmestymisvuosi ja viittauksen sivunumerot. Jos lähteenä mainitaan teos, jonka tekijöinä on kaksi henkilöä, kirjoitetaan molempien nimet sanalla "ja" erotettuina. Mikäli tekijöinä on useampi kuin kaksi henkilöä, riittää aakkosjärjestyksessä ensimmäisen nimi ja ym. -lisäyksen kirjoittaminen. Mikäli lähdeviitteessä käytetään useampaa kuin yhtä lähdettä ne erotetaan sulkujen sisällä toisistaan puolipisteellä. Viitattaessa edeltävään virkkeeseen lähdeviite kirjoitetaan virkkeen loppuun ennen pistettä. Viitattaessa koko kappaleeseen lähdeviite kirjoitetaan kappaleen loppuun omaksi virkkeekseen siten, että piste tulee sulkujen sisään. Seuraavien esimerkkien teksti on fiktiivistä. Sähköisistä lähteistä on oma ohjeistonsa.

Esimerkki: viitataan sulkuja edeltävään virkkeeseen

On aiemmin osoitettu, että X-teoria on selitysvoimainen (Kupiainen ym. 1970, 379-392). Viisitoista vuotta myöhemmin Kupiainen (1985a, 22) todisti väitteen oikeaksi. Toisaalla tehdyissä vastaavissa analyyseissä päädyttiin samaan lopputulokseen (Tötterström ja Mäkipölkkylä 1984, 36; Kupiainen 2005, 38-43).

Esimerkki: viitataan useampaan kuin yhteen edeltävään lauseeseen

Tässä on kappaleen ensimmäinen virke, jossa on yksi sivulause.Tässä on kappaleen toinen virke, jossa on yksi sivulause.Tässä on kappaleen kolmas virke, jossa on yksi sivulause. (Kupiainen 1995, 286.) Tässä on kappaleen neljäs virke, jossa on yksi sivulause.

Esimerkki: viitataan koko edeltävään kappaleeseen

Tässä on kappaleen ensimmäinen virke, jossa on yksi sivulause.Tässä on kappaleen toinen virke, jossa on yksi sivulause.Tässä on kappaleen kolmas virke, jossa on yksi sivulause.Tässä on kappaleen neljäs virke, jossa on yksi sivulause. (Kupiainen 1992, 412.)

3. Lähdeluettelo

Luettelo laaditaan tekijän sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Lähteestä ilmoitetaan kirjoittajan sukunimi, etunimi, julkaisun painovuosi, teoksen nimi, kustantaja ja kustantajan kotipaikka. Mikäli samalla tekijällä on lähdeluettelossa useita teoksia, ne kirjoitetaan julkaisujärjestyksessä vanhimmasta uusimpaan. Kirjat sekä aikakausilehtiartikkelit ja julkaisusarjan osat merkitään hieman eri tavoin. Lähdeluettelon tarkoitus on kertoa lukijalle, mistä lainattu lähde on saatavissa. On huomattava, että tekstissä olevassa nootissa voidaan käyttää ym. -lyhennettä, mikäli viitattavassa lähteessä on enemmän kuin kaksi tekijää. Lähdeluettelossa kaikkien tekijöiden nimet on kuitenkin mainittava. Seuraavat esimerkkilähteet ovat fiktiivisiä. Sähköisille lähteille on oma ohjeistonsa.

Esimerkki: lähteenä kirja, samalla tekijällä samana vuonna useita julkaisuja

Kupiainen, Ewert. 1985a. The Nature of Things. Turku: Virtual Press.

Kupiainen, Ewert. 1985b. ...

Kupiainen, Ewert. 1991. ...

Esimerkki: lähteenä tieteellisen kausijulkaisun artikkeli

Kupiainen, Ewert. 1992. The Nature of Other Things. Journal of Theory 25:1, 346-412.

Aikakauslehden nimen jälkeen kaksoispisteellä erotetut numerot luetaan: "vuosikerran 25 numero yksi". Merkintä 25(1) tarkoittaa samaa. Sivunumerot viittaavat koko artikkeliin.

Esimerkki: tieteellisen kausijulkaisun artikkeli, jossa useampi kuin yksi tekijä

Pajala, A., Jakulin, A. ja Buntine, W. 2005. ...

Esimerkki: on viitattu artikkeliin toimitetussa teoksessa, jossa useampi kuin yksi toimittaja

Kupiainen, Ewert. 1995. Nature of Some Things. Teoksessa Jalava, Heikki ja Haapa, Pertti (toim.) Necessary and Sufficient Conditions for Things. New York: Dixford University Press, 247-263.

Esimerkki: sanomalehtiartikkeli

Kupiainen, Ewert. 2004. Jo on aikoihin eletty. Turun Sanomalehti 11.12.2004.

Esimerkki: virallinen dokumentti (EU-komission dokumentti COM(95) 601 final)

Komissio. 1995. The Citizens' Network. Fulfilling the potential of public passenger transport in Europe. Green Paper. COM(95) 601 final.


Copyright 1999, 2000, 2001, 2008, 2009, 2011, 2015, 2018 © Antti Pajala.

Versio 2.0

Päivitetty 19.9.2018

Kommentit ja ehdotukset osoitteeseen antti.pajala@utu.fi