Antti Pajala, Doc. Pol. Sci., adjunct professor in political science

I work for the Department of Contemporary History, Philosophy and Political Science as a senior university lecturer

I'm also the Head of Division of Political Science as of Sept. 1. 2015

Page last updated Apr. 13, 2018

Contact:

Tel. +358-50-326 5172
Email: antti.pajala@utu.fi
Address: Department of Contemporary History, Philosophy and Political Science / FI-20014 University of Turku

Research Interests:

Parliamentary decision making, Voting power and power indices, European Union

Scientific and Administrative activities:

Editor of the Politiikka  journal 2013-2014

Member of the editorial board of the World Political Science Review  2014

Member of the editorial board of the European Journal of Government and Economics  2011-

Member of the governing board of the Finnish Political Science Association  1998-2018

Vice Chair of the Finnish Political Science Association  2016-2018

Member of the governing board of the Turun yliopiston tieteentekijät  2009-

Member of the Turku University Collegiate Council (Yliopistokollegio)  2010-

Secretary and member of the governing board of the Turun yliopistojen dosenttiyhdistys  2012-

Webmaster of the Voting Power and Power Index Website  2002-

Shop steward (JUKO) 2016 - 31.7.2017 see here

Vice head shop steward (JUKO) 1.8.2017 -

Referee work:

American Political Science Review, AUCO Czech Economic Review, Economics E-Journal, European Journal of Political Research, European Journal of Government and Economics, European Union Politics, Group Decision and Negotiation, Homo Oeconomicus, International Studies Quarterly, Journal of Legislative Studies, Politiikka, Research on Finnish Society, Scandinavian Political Studies, Social Sciences

Curriculum vitae:

Available upon request

Datasets:

Pajala, A. and Kause, T. 2018. Kansanedustajien eduskunta-aloitteet 1999-2014 valtiopäivillä (Private Bills in the Finnish Parliament Eduskunta 1999-2014). Electronic dataset V1.0. Finnish Social Science Data Archive FSD, data #3168.

Pajala, A. and Jakulin, A. 2017. Eduskunnan täysistuntoäänestykset 1983-2014 valtiopäivillä (Plenary Votes in the Finnish Parliament 1983-2014), electronic dataset V. 3.0. Finnish Social Science Data Archive FSD, data #2117.

Publications:

Paloheimo, Heikki ja Pajala, Antti 2017. Valtio-oppi - Politiikan, poliittisten järjestelmien ja päätöksenteon tutkimusta. Teoksessa Soikkanen, Timo, Toivonen, Timo ja Niitemaa, Timo (toim.) Tehtävänä Yhteiskunta - Turun yliopiston Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1967-2017, 206-239.

Pajala, Antti, Palonen, Emilia ja Pikkuaho, Pietari 2017. Politiikka-lehden vuosikerrat 1959-1996 sekä yhdistyksen kirjasarjan kirjat saatavissa sähköisessä muodossa. Politiikka-lehden ja yhdistyksen kirjasarjan digitointiprojekti kesällä 2016. Politiikka 59:2, 142-147.

Pajala, Antti, Puccio, Elena, Piilo, Jyrki, Tumminello, Michele 2016. Party Comrades and Constituency Buddies: Determinants of Private Initiative Cosponsor Networks in a Parliamentary Multiparty System. Preprint: arXiv:1612.06648.

Puccio, Elena, Pajala, Antti, Piilo, Jyrki, Tumminello, Michele 2016. Structure and evolution of a European Parliament via a network and correlation analysis. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 462, 167-185.

Solvak, M. and Pajala, A. 2016. Sponsoring Private Members' Bills in Finland and Estonia: The Electoral Context of Legislative Behavior. Scandinavian Political Studies 39:1, 52-72.

El Hannari, N., Pajala, A., Raiskila, M., Suojaranta, T. ja Vainio, J. 2015. Ryhmäyhtenäisyyden vakaus: Hallitus-oppositio -äänestäminen eduskunnassa 1980-luvun parlamentaarisessa murroksessa. Politiikka 57:2, 126-136.

Pajala, A. 2014. Kansalaisaloitteet ja eduskunta-aloitteet suomalaisessa lainsäädäntöjärjestelmassä. Hallinnon Tutkimus 2/2014, 102-111.

Pajala, A. 2014. Lonely Riders and Cooperation Networks: Member of Parliaments Private Motions in the Finnish Parliament 1999-2010. World Political Science Review 10(1), 91-110.

Pajala, A. 2014. Täysistuntoäänestykset ja eduskunta-aloitteet. In Raunio, T. and Wiberg, M. (eds.) Eduskunta - Kansanvaltaa puolueiden ja hallituksen ehdoilla. Helsinki: Gaudeamus, 184-202.

Pajala, A. 2013. Government vs opposition voting in the Finnish parliament Eduskunta since World War II. European Journal of Government and Economics 2(1), 41-58.

Nurmi, H., Meskanen, T. and Pajala, A. 2013. Calculus of Consent in the EU Council of Ministers. In Manfred Holler and Hannu Nurmi (eds.): Power, Voting and Voting Power 30 Years After. Springer, 501-520.

Pajala, A. 2013. Yksinäisiä ratsastajia ja monenlaisia yhteistyöverkostoja: Kansanedustajien eduskunta-aloitteet 1999-2010 valtiopäivillä. Politiikka 55(1), 21-35.

Pajala, A. 2012. 99 % raukeaa tai hylätään - entä millaisia ovat hyväksytyt eduskunta-aloitteet? Politiikka 54(4), 318-326.

Pajala, A. and Jakulin, A. 2012. Eduskunnan täysistuntoäänestykset 1991-2010 valtiopäivillä, electronic dataset V. 2.0. Finnish Social Science Data Archive FSD, data #2117.

Pajala, A. 2012. A Performance Test of a Power Index Computer Program, Acta Politica Aboensia, series B:3.

Pajala, A. 2012. Eduskunnan ristiriitaulottuvuudet täysistuntoäänestysten valossa vuosien 1991-2010 valtiopäivillä. Politiikka 54(2), 103-118.

Pajala, A. 2011. Hallitus- ja oppositioryhmien suhde eduskunnassa II maailmansodan jälkeisellä ajalla. Politiikka 53(3), 214-226.

Pajala, A. 2011. Kansanedustajien eduskunta-aloitteet 1945-, Politiikka 53(2), 153-158.

Pajala, A. 2010. Kolmen strategian äänestyspelien ominaisuuksia, Politiikka 52(4), 295-305.

Pajala, A. 2010. Plenary Votes and Voting Cohesion in Eduskunta: A Descriptive Analysis of the 1991-2006 Parliamentary Years, Acta Politica Aboensia, series B:2.

Pajala, A. ja Widgrén, M. 2010. Suomen neuvottelupositiot Euroopan unionin neuvostossa vuosina 1995-2004, Politiikka 52(1), 44-53.

Pajala, A. 2009. Puoli vuosisataa Politiikka-lehteä Katsaus kansien väliin ja vähän kansiinkin, Politiikka 51(1), 48-58.

Pajala, A. ja Helin, J. 2009. Ovatko kansanedustajat poliittisesti yhdenvertaisia? Kansanedustajien vertailuindeksi, Politiikka 51(1), 59-66.

Pajala, A. ja Wiberg, M. 2009. Vakaata murskavoitoista ja rökäletappioista huolimatta? Paljonko on paljon vaalivoitossa tai -tappiossa, Politiikka 51(2), 128-136.

Pajala, A., Buntine, W. and Jakulin, A. 2009. Three Views to Plenary Voting, Acta Politica Aboensia, series B:1.

Pajala, A. and Jakulin, A. 2007. Eduskuntaryhmien äänestyskoheesio vuosien 1991-2006 valtiopäivillä, Politiikka 49(3), 141-154.

Pajala, A. 2007. The Finnish Political Science Association, poster, ECPR 34th Joint Sessions of Workshops, Helsinki 7-12.5.2007.

Widgrén, M. and Pajala, A. 2006. Beyond Informal Compromise: Testing Conditional Formal Procedures of EU Decision Making, chapter 9 in Robert Thomson, Frans Stokman, Christopher Achen and Thomas König (eds.) The European Union Decides. Cambridge University Press.

Pajala, A. and Jakulin, A. 2006. Eduskunnan täysistuntoäänestykset 1991-2005 valtiopäivillä, electronic dataset V. 1.0. Finnish Social Science Data Archive FSD, aineisto 2117.

Pajala, A. 2006. Eduskunnan täysistuntoäänestykset vuosien 1945-2005 valtiopäivillä, Politiikka 48(1), 64-75.

Salomäki, Vesa-Matti and Pajala, A. 2006. Populismin kartoitusta, Kanava 1/2006, 28-31.

Pajala, A., Jakulin, A. and Buntine, W. 2005. Eduskuntaryhmien käyttäytyminen ja -koheesio vuoden 2003 valtiopäivillä, Politiikka 47(3), 205-217.

Pajala, A. 2004. "Tutkijat ja Internet - Ojasta allikkoon?" Politiikka 46(4), 237-238.

Pajala, A. and Widgrén, M. 2004. A priori vs. Empirical Voting Power in the EU Council of Ministers, European Union Politics 5(1), 73-97.

Widgrén, M. and Pajala, A. 2004. Beyond Informal Compromise: Testing Conditional Formal Procedures of EU Decision Making", Chapter 9 in Robert Thomson, Frans Stokman, Christopher Achen and Thomas König (eds.) The European Union Decides. Book manuscript.

Pajala, Antti, Alaterä, Tuomas and Heinonen, Matti. 2003. Vaalikonetta rakentamassa: kokemuksia vaalimaatti 2003 eduskuntavaalikoneesta, Politiikka 45(3), 253-258.

Pajala, A. 2002. Expected Power and Success in Coalitions and Space: Empirical Voting Power in 17 European Parliaments and the Council of the EU. PhD Thesis. Turun yliopisto. Turku.

Pajala, A. 2002. Power Index Website: a Voting Power WWW-Resource Including POWERSLAVE Power Index Calculator. [online]. Published 22.4.2002. University of Turku. <URL:http://powerslave.val.utu.fi>.

Nurmi, H., Meskanen, T. and Pajala, A. 2001. Calculus of Consent in the EU Council of Ministers. In Manfred Holler and Guillermo Owen (toim.): Power indices and Coalition Formation. Kluwer.
- Also published in Homo Oeconomicus XVII (1/2) (ACCEDO Verlagsgesellschaft, Munchen 2000).

Pajala, A. and Kuusela, K. 1999. Äänestäminen tietoverkon välityksellä: kuinka kalliiksi mahdollinen äänten ostaminen tulisi eduskuntavaaleissa? Politiikka 2/1999, 136-143.

Pajala, A. 1999. Voisiko vaalitulokseen vaikuttaa rikollisesti ääniä ostamalla tai myymällä tietoverkossa järjestetyissä kunnallisvaaleissa? Futura 4/1999, 48-56.

Technical manuals regarding Printed and Electronic references:

Pajala, A. 1999/2009. Lyhyt lähdeviite- ja lähdeluettelo-ohje sähköisille lähteille. [online]. Vers. 1.1. (vers. 2.0 - 29.9.2009) Turun yliopisto. Turku. <URL:http://users.utu.fi/anpaja/viitteet/elektr_viite.html

Pajala, A. 1999/2009. Lyhyt lähdeviite- ja lähdeluettelo-ohje ei-sähköisille lähteille. [online]. Vers. 1.3. (vers. 2.0 - 29.9.2009) Turun yliopisto. Turku. <URL:http://users.utu.fi/anpaja/viitteet/norm_viite.html