Opettajankoulutuslaitos (Turku)
Turun yliopisto
Sivusto
•  Yhteystiedot
•  Opetus
•  Tutkimus
 
Ympäristö
•  Yksikkö
•  Tiedekunta
•  Yliopisto
•  Muut yliopistot
•  Turku
 
•  Etusivulle

 

Eero Laakkonen

• Erikoistutkija

 

Tutkimustoiminta

Tilastomenetelmien sovellukset käyttäytymistieteissä. Kiinnostuksen kohteita mm.

  • Monimuuttujamenetelmät
  • Rakenneyhtälömallien teoria ja sovellukset, mm.
    • Pitkittäisaineistojen analyysit
    • Monitaso- ja mixturemallit
  • Testien ja arviointien psykometriset ja tilastolliset ominaisuudet
  • Mukana tutkimushankkeissa: ICCAL, DECIN, OVET
   

Muokattu: 23.3.2018