Elokuvan kulttuurihistoriaa
1920-luvun lopusta 1950-luvun loppuun

Howard Hawks: Hätä ei lue lakia (Bringing Up Baby, 1938)

Hätä ei lue lakia on hyvä esimerkki 1930-luvun sujuvasta Hollywood-tuotannosta. RKO:n tuottama ja Howard Hawksin ohjaama elokuva edustaa ns. screwball-komediaa, 30-luvun lopulla kukoistannutta tyylilajia, jota luonnehtii absurdi huumori, päähenkilöiden ennustamaton käytös ja sukupuolten välinen taistelu. Hätä ei lue lakia muistetaan myös Cary Grantin ja Katherine Hepburnin parhaimpiin kuuluvana yhteisesiintymisenä. Samana vuonna Grant ja Hepburn nähtiin myös George Cukorin hillitymmässä komediassa Vakka kantensa valitsee (Holiday).

Screwball-komedia:
Kuten kaikkien lajityyppimäärittelyjen kohdalla, myös screwball-komediaa on hahmotettu eri tavoin. Yleensä käsitteellä viitataan vuoden 1934 ja sota-ajan väliseen Hollywood-komedioihin, joita tuottivat mm. sellaiset yhtiöt kuin Warner, Columbia ja RKO. Andrew Bergmanin mukaan screwball oli implosiivista, se pyrki yhdistämään eikä hajottamaan, toisin kuin esimerkiksi Marx-veljesten eksplosiiviset farssit. Bergman katsoo lajityyppiä 30-luvun lamaa vasten: komedia pyrki yhdistämään sen, minkä kriisiaika oli hajottanut. Tällaista linjaa edustivat selkeimmin Frank Capran komediat. Andrew Sarrisin mukaan screwballin kontekstina voidaan pitää sekä tiukentunutta elokuvasensuuria että aikakauden keskustelua sukupuolisuudesta. Siksi komediat olivat "seksikomedioita ilman seksiä": päähenkilöinä olivat mies ja nainen, joiden konfliktinomaiselle suhteelle kaikki rakentui. Osa screwball-komedioista kuvasi eronneita pareja, jotka elokuvan aikana jälleen päätyivät yhteen. Stanley Cavell on kutsunut tällaista asetelmaa "uudelleenavioitumiskomediaksi" (comedy of remarriage).

Pohdiskelukysymyksiä:
Mitä screwball-komedian tunnusmerkkejä löydät elokuvasta Hätä ei lue lakia? Miten elokuva rakentaa tähteyttä? Analysoi elokuvan sukupuolirooleja. Analysoi myös elokuvan huumoria, naurua ja sen kohteita.

Aikalaisaineistoa:
Miss Hepburn as a Comedienne, The Times 28.3.1938.
Keith Comedy Clicks Again As Laugh Hit, The Washington Post 9.4.1938.
Bringing Up Baby, The Times 15.8.1938.

Lisätietoa:
Bringing Up Baby, Internet Movie Database

Kirjallisuutta:
Bergman, Andrew: We're in the Money: Depression America and Its Film. Harper & Row, New York 1971.
Cavell, Stanley: Pursuits of Happiness: The Hollywood Comedy of Remarriage. Harvard University Press, New York 1981.
Sarris, Andrew: "The Sex Comedy without Sex", American Film 5/1978, 8-15.
Turun elokuvatutkimusryhmä: "Hulluna maailmassa vai hullussa maailmassa? Screwball-komedian kierteiset näköalat", Filmihullu 7/1984, 16-23.

Paluu kurssin kotisivulle

Hannu Salmi, hannu.salmi(a)utu.fi