Elokuvan kulttuurihistoriaa
1920-luvun lopusta 1950-luvun loppuun


KURSSIN LISÄTEHTÄVÄ

Lisätehtävänä on tarkempi perehtyminen Gustav Machatýn ohjaamaan elokuvaan Hurmio (Extase, 1933). Tätä varten on koottu aikalaisaineistoa, joka kertoo elokuvan vastaanotosta Yhdysvalloissa. Pohdi elokuvan herättämiä reaktioita ja niiden merkitystä lähdeaineiston pohjalta. Otsikoi.

Lisätehtävä on laajuudeltaan noin 6 sivua, ja se on jätettävä luentopäiväkirjan kanssa viimeistään 3. maaliskuuta 2005 tulosteena luennoitsijan lokeroon kulttuurihistorian toimistoon (Arwidssoninkatu 1, rak. 10) tai lähettää osoitteella Hannu Salmi, Kulttuurihistoria, 20014 Turun yliopisto.

Paluu kurssin kotisivulle