Elokuvan kulttuurihistoriaa
1920-luvun lopusta 1950-luvun loppuun


KURSSIN SUORITTAMINEN

Kurssi on perusmuodossaan 2 opintopisteen laajuinen ja sisältää luennot, elokuvaesitykset sekä luentopäiväkirjan. Elokuvaesitykset eivät ole "kuvitusta" tai "täydennystä" vaan olennainen osa kurssia. Jokaiseen elokuvaan liittyy aikalaistekstejä, jotka löytyvät kunkin elokuvan sivulta. Kaikki elokuvat on siis myös katsottava. Jokaiseen elokuvaan liittyy myös sarja kysymyksiä, joita on kommentoitava luentopäiväkirjassa.

Luentopäiväkirjan vähimmäispituus on kahdeksan liuskaa (vähintään 19000–20000 merkkiä välilyönteineen. Luentopäiväkirja on jätettävä viimeistään 3. maaliskuuta 2005 tulosteena luennoitsijan lokeroon kulttuurihistorian toimistoon (Arwidssoninkatu 1, rak. 10) tai lähettää osoitteella Hannu Salmi, Kulttuurihistoria, 20014 Turun yliopisto.

Kurssin voi suorittaa myös 4 op:n laajuisena tekemällä lisätehtävän.

Paluu kurssin kotisivulle