Mitä kulttuurihistoria on?

Geoffrey Chaucerin Canterburyn tarinoiden käsikirjoitus 
1410-1420-luvulta

KURSSIN AIKATAULU JA LUENTOSALIT

Keskiviikkoisin klo 10-14

7.9. Edu I
Hannu Salmi: Johdatus maisteriopintoihin ja kulttuurihistoriaan (linkkien toimivuus voi johtua selaimesta, tässä voit ladata myös powerpoint-tiedostot: maisteriopintojen esittely, ensimmäinen luento)

14.9. klo 10-12 ls. II, klo 12-14 Edu I
Hannu Salmi: Kulttuurihistorian määrittelyä & Historiantutkimuksen mieli ja lähtökohdat: graduprojektin näkökulma
(voit ladata myös powerpoint-tiedostot: toinen ja kolmas luento)

21.9. Cal I
Hannu Salmi: Tutkimusprosessi ja kirjoittaminen
(neljäs luento pp-tiedotona)

28.9. Edu I
klo 10-12 Hannu Salmi: Tutkimusprosessi ja kirjoittaminen (jatkoa edelliseen)
klo 12-14 Kari Immonen

5.10. Edu I
Kari Immonen

12.10. Edu I
Kari Immonen

19.10. klo 10-12 Cal I, klo 12-14 Edu I
Kari Immonen klo 10-12
Kari Immonen ja Hannu Salmi klo 12-14 (keskustelu kulttuurihistoriallisesta tutkimuksesta)

26.10. Edu I
Tentti klo 10-12


Tiedekunnan ohjeet tutkielmista ja kypsyyskokeista
Tutkijan linkit
Kielitoimiston pilkkutesti
Clifford Geertz: Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture, teoksesta The interpretation of cultures: selected essays. Basic Books, New York 1973, 3-30.
Debatteja kulttuurihistoriasta
Michel Foucault: The Subject and Power, Critical Inquiry, Vol. 8, No. 4 (Summer, 1982).