Mitä kulttuurihistoria on? -kurssi syksyllä 2007

Geoffrey Chaucerin Canterburyn tarinoiden käsikirjoitus 
1410-1420-luvulta

KURSSIN AIKATAULU JA LUENTOSALIT

Keskiviikkoisin klo 10-12 ja torstaisin klo 14-16 Sirkkalan luentosalissa, Kaivokatu 12. Huom. torstaina 11.10. poikkeuksellisesti 4 h klo 14-18.

Ke 5.9. Hannu Salmi: Johdatus maisteriopintoihin ja kulttuurihistoriaan

To 6.9. Hannu Salmi: Kulttuuri, historia ja kulttuurihistoria

Ke 12.9. Anne Ollila: Kulttuurihistorian avainkäsitteitä

To 13.9. Anne Ollila: Käsitehistoria ja ajan historiallisuus

Ke 19.9. Anne Ollila: Avaintekstejä 1

To 20.9. Anne Ollila: Avaintekstejä 2

Ke 26.9. Anne Ollila: Kulttuurihistoriallisia lähestymistapoja 1

To 27.9. Anne Ollila: Kulttuurihistoriallisia lähestymistapoja 2

Ke 3.10. Hannu Salmi: Historiantutkimuksen mieli ja lähtökohdat: graduprojektin näkökulma 1

To 4.10. Hannu Salmi: Historiantutkimuksen mieli ja lähtökohdat: graduprojektin näkökulma 2

Ke 10.10. Hannu Salmi: Tutkimusprosessi ja kirjoittaminen 1

To 11.10. klo 14-16 Hannu Salmi: Tutkimusprosessi ja kirjoittaminen 2

To 11.10. klo 16-18 Anne Ollila ja Hannu Salmi: Keskustelu kulttuurihistoriallisesta tutkimuksesta

17.10. Tentti


Tiedekunnan ohjeet tutkielmista ja kypsyyskokeista
Tutkijan linkit
Kielitoimiston kielenhuoltotestit
Clifford Geertz: Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture, teoksesta The interpretation of cultures: selected essays. Basic Books, New York 1973, 3-30.
Debatteja kulttuurihistoriasta
Michel Foucault: The Subject and Power, Critical Inquiry, Vol. 8, No. 4 (Summer, 1982).