Mitä kulttuurihistoria on? -kurssi syksyllä 2008

Geoffrey Chaucerin Canterburyn tarinoiden käsikirjoitus 
1410-1420-luvulta

KURSSIN AIKATAULU JA LUENTOSALIT

Tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 12-14. Tiistain luento on salissa DenAud (Dentalian auditorio eli Arje Scheinin -sali, Dentalia, Lemminkäisenkatu 2, 1. krs) ja keskiviikon luento salissa Edu 2 (Educarium).

Ti 9.9. Hannu Salmi: Johdatus maisteriopintoihin ja kulttuurihistoriaan

Ke 10.9. Hannu Salmi: Kulttuuri, historia ja kulttuurihistoria

Ti 16.9. Anne Ollila: Kulttuurihistorian avainkäsitteitä

Ke 17.9. Anne Ollila: Käsitehistoria ja ajan historiallisuus

Ti 23.9. Anne Ollila: Avaintekstejä 1

Ke 24.9. Anne Ollila: Avaintekstejä 2

Ti 30.9. Anne Ollila: Kulttuurihistoriallisia lähestymistapoja 1

Ke 1.10. Anne Ollila: Kulttuurihistoriallisia lähestymistapoja 2

Ti 7.10. Hannu Salmi: Historiantutkimuksen mieli ja lähtökohdat: graduprojektin näkökulma 1

Ke 8.10. Hannu Salmi: Tutkimusprosessi ja kirjoittaminen 1

Ti 14.10. Hannu Salmi: Tutkimusprosessi ja kirjoittaminen 2

Ti 21.10. Ei luentoa opetusperiodien taitteen vuoksi

Ti 28.10. Anne Ollila ja Hannu Salmi: Keskustelu kulttuurihistoriallisesta tutkimuksesta

Ke 29.10. Tentti (poikkeuksellisesti TY:n päärakennuksen luentosalissa IV)


Tiedekunnan ohjeet tutkielmista ja kypsyyskokeista
Tutkijan linkit
Kielitoimiston kielenhuoltotestit
Clifford Geertz: Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture, teoksesta The interpretation of cultures: selected essays. Basic Books, New York 1973, 3-30.
Debatteja kulttuurihistoriasta
Michel Foucault: The Subject and Power, Critical Inquiry, Vol. 8, No. 4 (Summer, 1982).