Kulttuurihistorian peruskurssi syksyllä 2007

Adrien van Ostade (1610-1685) maalaus Le Maître d'école, Louvren kokoelmat

KURSSIN TAVOITTEET

Kulttuurihistorian peruskurssilla tutustutaan kulttuurihistoriaan tieteenalana, kulttuurihistoriallisen ajattelun ja tutkimuksen peruskäsitteisiin sekä opastetaan historiantutkimuksen lukemisen ja tulkinnan lähtökohtiin. Jakso perehdyttää länsimaisen kulttuurin vaiheisiin luentojen, luettavan kirjallisuuden ja harjoitustehtävän avulla. Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee kulttuurihistoriallisen ajattelun ja tutkimuksen lähtökohdat sekä kulttuurihistorian näkökulmallisuuden. Hän osaa niin ikään lukea ja tulkita kulttuurihistoriallista tutkimusta.

KURSSIN SUORITTAMINEN

Kulttuurihistorian peruskurssi (5 op) suoritetaan a) osallistumalla tenttiin (3 op) ja b) kirjoittamalla itsenäisesti harjoitustehtävä (2 op). Kurssin tentti kattaa sekä luennot että oheiskirjan Hetkiä historiassa (toim. Henri Terho, k&h 2002). Ensimmäinen tentti on heti luento-osuuden päätyttyä 8.10.2007 (ks. aikataulu alempana). Luennot ja kirja muodostavat 3 op:n suorituksen. Tämän osuuden arvostelevat Anne Ollila ja Hannu Salmi. Loput 2 op suoritetaan harjoitustehtävänä, joka on jätettävä viimeistään 14.12.2007. Katso harjoitustehtävän ohjeistus. Harjoitustehtävän arvostelevat Riitta Laitinen (yliopisto) ja Hanne Koivisto (avoin yliopisto). Huom. Harjoitustehtävän tulokset tulevat vasta 15.1.2008.

HARJOITUSTEHTÄVÄ

Ohjeet harjoitustehtävään löydät täältä.

LUENTO-OSUUDEN AIKATAULU

Luennot maanantaisin ja tiistaisin klo 16.30-18.00 Tauno Nurmela -salissa yliopiston päärakennuksessa (paitsi 4.9. luentosalissa XXII).

Ma 3.9. Hannu Salmi: Kurssin kulku ja harjoitustehtävä & johtanto kulttuurihistorian peruskurssiin

Ti 4.9. Hannu Salmi: Kulttuurihistoria tieteenalana 1 (huom. poikkeuksellisesti luentosalissa XXII)

Ma 10.9. Anne Ollila: Kulttuurihistoria tieteenalana 2

Ti 11.9. Anne Ollila: Kulttuurihistoria tieteenalana 3

Ma 17.9. Hannu Salmi: Kulttuurihistorian epookit & antiikki

Ti 18.9. Hannu Salmi: Keskiaika

Ma 24.9. Hannu Salmi: Uuden ajan alku

Ti 25.9. Anne Ollila: 1800-luku - 1

Ma 1.10. Anne Ollila: 1800-luku - 2

Ti 2.10. Anne Ollila: 1900-luku & päätös

Ma 8.10. Tentti

Ma 22.10. 1. rästitentti

Ma 5.11. 2. rästitentti