Kulttuurihistorian peruskurssi syksyllä 2008

Adrien van Ostade 
(1610-1685) maalaus Le Maître d'école, Louvren kokoelmat

KURSSIN TAVOITTEET

Kulttuurihistorian peruskurssilla tutustutaan kulttuurihistoriaan tieteenalana, kulttuurihistoriallisen ajattelun ja tutkimuksen peruskäsitteisiin sekä opastetaan historiantutkimuksen lukemisen ja tulkinnan lähtökohtiin. Jakso perehdyttää länsimaisen kulttuurin vaiheisiin luentojen, luettavan kirjallisuuden ja harjoitustehtävän avulla. Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee kulttuurihistoriallisen ajattelun ja tutkimuksen lähtökohdat sekä kulttuurihistorian näkökulmallisuuden. Hän osaa niin ikään lukea ja tulkita kulttuurihistoriallista tutkimusta.

KURSSIN SUORITTAMINEN

Kulttuurihistorian peruskurssi (5 op) suoritetaan a) osallistumalla tenttiin (3 op) ja b) kirjoittamalla itsenäisesti harjoitustehtävä (2 op). Kurssin tentti kattaa sekä luennot että oheiskirjan Hetkiä historiassa (toim. Henri Terho, k&h 2002). Ensimmäinen tentti on heti luento-osuuden päätyttyä 13.10.2008 (ks. aikataulu alempana). Luennot ja kirja muodostavat 3 op:n suorituksen. Tämän osuuden arvostelevat Anne Ollila ja Hannu Salmi. Loput 2 op suoritetaan harjoitustehtävänä, joka on jätettävä viimeistään 15.12.2008. Katso harjoitustehtävän ohjeistus. Harjoitustehtävän arvostelevat Sakari Ollitervo (yliopisto) ja Hanne Koivisto (avoin yliopisto). Huom. Harjoitustehtävän tulokset tulevat vasta 15.1.2009.

HARJOITUSTEHTÄVÄ

Ohjeet harjoitustehtävään löydät täältä.

LUENTO-OSUUDEN AIKATAULU

Luennot maanantaisin ja tiistaisin klo 16.30-18.00 luentosalissa DenAud (Dentalian auditorio eli Arje Scheinin -sali, Dentalia, Lemminkäisenkatu 2, 1. krs)

Ma 8.9. Hannu Salmi: Kurssin kulku ja harjoitustehtävä & johtanto kulttuurihistorian peruskurssiin (luentomateriaali)

Ti 9.9. Hannu Salmi: Kulttuurihistoria tieteenalana 1

Ma 15.9. Anne Ollila: Kulttuurihistoria tieteenalana 2

Ti 16.9. Anne Ollila: Kulttuurihistoria tieteenalana 3

Ma 22.9. Hannu Salmi: Kulttuurihistorian epookit & antiikki

Ti 23.9. Hannu Salmi: Keskiaika

Ma 29.9. Hannu Salmi: Uuden ajan alku

Ti 30.9. Anne Ollila: 1800-luku - 1

Ma 6.10. Anne Ollila: 1800-luku - 2

Ti 7.10. Anne Ollila: 1900-luku & päätös

Ma 13.10. Tentti

Ma 27.10. 1. rästitentti (huom. Tauno Nurmela -sali, yliopiston päärakennus)

Ma 17.11. 2. rästitentti (huom. Tauno Nurmela -sali, yliopiston päärakennus)