Elokuvan kulttuurihistoriaa
1890-luvulta 1920-luvulle

KURSSIN SUORITTAMINEN

Kurssin voi suorittaa:

1 ov:n laajuisena luentopäiväkirjalla, joka kommentoi kaikkia kurssin luentoja (ja artikkelia). Kyse ei ole luentojen referaatista vaan pohdiskelevasta päiväkirjasta. Työn voi jaotella luennoittain tai jakaa aiheen teemoittain, oman (perustellun) jaottelun mukaisesti. Luentopäiväkirjan vähimmäispituus on kahdeksan liuskaa (vähintään 19000–20000 merkkiä välilyönteineen)

2 ov:n laajuisena luentopäiväkirjalla ja lyhyellä esseellä (n. 5 sivua), jota varten luetaan teos Hannu Salmi Kadonnut perintö. Näytelmäelokuvan synty Suomessa 1907–1916 (SKS, Helsinki 2002)

Tehtävät on jätettävä viimeistään 15. maaliskuuta 2005 osoitteella Hannu Salmi, Kulttuurihistoria, 20014 Turun yliopisto

----------------------------------

Kurssin etusivu, Luentorunko, Kirjoituksia mykkäelokuvasta, Luentokurssin yhteydessä esitettävät elokuvat, Linkkejä

----------------------------------

Hannu Salmi