Erkki Haukioja 

In English

 s. 14.7.1941

professori (emeritus)

 puh 02-333 5778

 fax 02-333 6550

 haukioja@utu.fi

 

Olen toiminut Turun yliopiston eläintieteen professorina 1.1.1980 alkaen, ja jäin eläkkeelle 2005. Olen ollut vierailevana tutkijana USA:ssa, Australiassa ja Kanadassa.

Väitöskirjani (1970) koski lintujen elinkiertoekologiaa. 1970 luvun alusta lähtien olen keskittynyt puiden ja niitä käyttävien hyönteisten vuorovaikutuksen tutkimiseen. Olen myös tutkinut pitkään happamoitumisen ja raskasmetallien ekologisia vaikutuksia. Muita tutkimussuuntauksiani ovat: puiden rakenteen ekologinen logiikka, ihmisen elinkiertopiirteiden kehittyminen ja evolutiivisen teorian rakenne.

Harrastukseni liittyvät kesämökkiin: lintujen katselu, aikuisten sarvipöllöjen rengastus, koiran ulkoilutus ja pienimittakaavainen verkkokalastus.

Tiivistelmä ansioluettelosta

Viimeaikaisia julkaisuja

Projektit

 

Ekologian osasto