Kuvausvälineistö

Tarvitset seuraavan laitteiston kuvaukseen - lueteltu :

1) Digitaalikamera (mieluiten järjestelmäkamera)
2) Linssin, noin 50mm polttovälillä
3) Jalustan
4) Lankalaukaisin tai kameran itselaukaisin

Jalusta

Jalustan on syytä olla tukeva, ettei tähtien kuvista tule mitä sattuu.

Lankalaukaisin tai kameran itselaukaisin

Lanklaukaisinta tarvitset jotta et kauheasti heiluttele kameraa. Vaihtoehtoisesti esim 2 tai 10 sekunnin aika laukaisin ajaa saman asian.

Linssi

Linssin (oikea) polttoväli on tärkeä tekijä. Testikuvauksissa on 50 mm:n omaava linssi todettu hyvaksi. Polttovälit 35 - 80mm ovat myös kelvollisia. Huomaa että näissä tarkoitetaan linssin oikeaa polttoväliä, joka on yleenä kirjoitettu linssin tai ainakin kameran käsikirjaan. Tässä täytyy olla huolellinen etta käyetty arvo on ilman mitaan "crop" kertoimia tai etta luku ei sisällä ilmauksia jotka ovat tyyppiä "vastaa sitä ja sitä polttoväliä." (ks alla kommentti digipokkareista).

Linssin edessä ei saisi periaatteessa olla suotimia, mutta UV(0), Skylight – tyyppiset suodattimet eivät muuttane mittaustuloksia merkittävästi. Niiden käytöstä olisi ilmoitettava

Kamera

Kameralta vaaditaan seuraavat ominaisuudet:
1) Ainakin 15 sekunnin mittainen valotus
2) Kuvissa RAW tai (lineaarinen) TIF formaatti
3) Ainakin ISO 400 herkkyys
Hyvä tietokanta kameroiden ominaisuuksista löytyy osoitteesta http://www.dpreview.com/reviews/specs.asp

Digijärkkärit:

Tuorlan mittauksissa ovat käytössä oleet digitaaliset Canon 10D/20D/30D kamerat. Digikameran kuvat muodostuvat periaatteessa kolmesta erivärisetä kuvasta. Näitä kutsutaan lyhenteillä R, G ja B (Red, Green, Blue). Näiden kameroiden G ja R kaistat vastaavat varsin hyvin fotometrisiä UBVRI järjestelmän V ja R kaistoja. B kaista ei vastaa aivan yhtä hyvin fotometrista B kaistaa. Kaikilla ei voi olettaa olevan näitä kameroita, joten koko Suomen kattavassa mittauksessa kelpuutamme minkä tahansa digitaalikameran joka kykenee ottamaan kuvia häviöttömässä RAW tai TIF formatissa ja tallentamaan ne lineaarisessa TIF formatissa. Jos käsittelet suoraan RAW-kuvia varmista että ne ovat lineaarisia ja 16 bittisessä moodissa.

JPG-formatin kuvia ei ole kokeiltu, joten niiden suorittaman pakkauksen vaikutusta mittaustuloksiin ei tässä vaiheessa tunneta. JPG kuvien pakkaus vaihtelee lisäksi kamerasta toiseen minkä vuoksi emme tässä vaiheessa ota vastaan tuloksia pelkistä jpg kuvista.

Eduksi olisi jos kamera tallentaisi kuviin kunnolliset EXIF tiedot (ainakin aika+ päivämäärä, linssin polttoväli, aukko, ISO, valotus, kameran malli ja merkki). Ensisijaisesti loppullinen taustan mittaus tulisi tehdä kameran vihreää värikaistaa käyttäen, mutta muutkin kaistat ovat tervetulleita. Tietysti myös fotometristen standardi UBVRI kaistojen mukaiset taustan mittaukset ovat sopivia projektille.

Digipokkarit:

Useimmissa digipokkareissa ei ole riittäviä ominaisuuksia tätä projektia varten, esimerkiksi ne tallentavat kuvia vain jpeg formatissa (ks edellinen kappale). Muita epäedullisia ominaisuuksia on liian pieni kenno joka aiheuttaa paljon kohinaa niiden suurimmalla käytössä olevalla herkyydellä (ISO 400). Lisäksi useimpien pokkarien linssin todellinen polttoväli on pieni, esim Canon A70 kamerassa se on 5.4-16.2mm, vaikka sillä voikin tehdä ”normaalin kokoisia” kuvia. Tämä ei kuitenkaan riitä (ks kohta linssi ylhäällä).

Välikamerat:

En tiedä parempaa nimeä näille. Nämä ovat melko lailla järjestelmäkameran näköisiä ja kokoisia kameroita, niissä on kiinteä linssi. Useimmissa niistä on mahdollisuus kuvata RAW formatissa ja tallentaa kuvat sitten TIFeina. On syytä tarkistaa että TIFeissä onnistuu lineaarisuus. (Kokemuksia otetaan vastaan.) Korkeimmat herkkyydet ovat ISO 800:n paikkeilla, joten ne ehdot täyttyvät. Niissä on kuitenkin pienehkö kenno. Kirkkailla paikoilla taustan mittaaminen varmaankin voisi onnistua, mutta pimeiden paikkojen olosuhteiden mittaamiseen kyseiset kameroiden pienen kennon kohina saattaa aiheuttaa ongelmia.


Harry Lehto
Last modified: Wed Aug 9 13:41:04 EEST 2006