Mitä pyritään mittaamaan?

Tarkoituksena on mitata miten kirkas on taustataivas. Luonnollinen taustataivason noin 22 mag/neliökaarisekunti. Täydenkuun ollessa taivaalla nousee tausta arvoon 18mag/neliökaarisekunti. Vaikka neliökaarisekuntia kohti on taustassa valoa noin miljoonas osa viidennen suuruusluokan tähdestä on se silti kuvattavissa tavallisella kameralla ja mitattavissa helposti saatavilla ohjelmilla.

Ensisijaisesti on tarkoitus mitata havaintopaikan pimeän (Aurinko alle –18º), kuuttoman ja näkyvistä revontulista vapaan taivaan pimeys silloin kun lunta ei ole maassa.

Kuun, lumen, jääkiteiden, auringon aktiivisuuden, ilta- ja aamuhämärien sekä revontulten vaikutus ovat mielenkiintoisia seikkoja mutta jäävät ainakin aluksi toissijaiseen asemaan.

Jotta saataisiin mahdollisimman vertailukelpoiset tulokset niin olisi hyvä jos mittausmenetelmät olisivat mahdollisimman samanlaiset.

Pyrkimyksenä ei ole varsinaisesti etsiä Suomen pimeintä paikkaa, vaan selvitämme miten asutus ja muu keinovalaistus vaikuttavat pimeän taivaan taustaan eri paikoilla Suomessa.


Harry Lehto
Last modified: Wed Aug 9 16:36:13 EEST 2006