Språknäts länksamling
  Språknät Uppdaterad sist 2.2.2014 / INO / Klagomål och jämmer över länkar som inte fungerar
NY
= nya länkar - linkkien tarkistus jatkuu > bibliotek

ADB, Internet Arkeologi Astronomi, astrologi Bibliotek Biokemi, kemi, biofysik Biologi Film, media
Filosofi Forstvetenskap Fysik Geografi Geologi Historia Journalistik, informationslära
Juridik Konst Kulturforskning Litteratur Matematik Medicin, vårdvetenskap Miljö
Nationalekonomi, företagsekonomi Pedagogik Psykologi Sociologi, socialpolitik Språkvetenskap, översättning Statistik Statsvetenskap, politik, EU
Teater Teknik Teologi, religionsvetenskap Att tala och skriva Åbo stad Helsingfors stad Stockholms stad
Sverigeguiden Om samhället Dialekter FS-tidningar Massmedia Safir Safari
Inetmedia Sveriges radio Studiecentralen European Schoolnet Lexin (ordbok) Svenskasidor.nu Surfguiden.se
Sökslussen Text-tv Abitreenit Idrott, sport Musik Wikipedia Wikiquote (sv)
Framtidsstudier Regeringskansliet i Sverige Google Altavista Om söktjänster Svenska webbplatser Länkskafferiet
Sveriges kommuner Finlandssvensk samling Föreningen Norden Ungdomar i Åbo Ordböcker I Svenska synonymer Sweden.se
Finlandssvenskt Kotus, ordlistor Riksdagsbibliotekets länkar Högskoleverket (Sverige) Information för översättare Virtual Alandica Svensk politik, partier mm
Forskningscentralen för de inhemska språken Referensbiblioteket Sfi-länkar, intressanta sajter på internet Högre utbildning i Norden Utbildning.se NY Åbo akademis huvudsida Länkkatalog
Mölndal

 

 


ADB / Internet

History of the Internet
Nätbaserad undervisning - en del av universitetens basverksamhet
Datatermgruppens hemsida
Datorn i utbildningen
The Internet Language Dictionary
Copyright finns inte?
IT-debatt
Datortidningar
Annica Tigers HTML-nybörjarguide

HTML på svenska
Java på svenska
Javaskript - kort introduktion
Wikipedia: Internet
Nätverk och kommunikation
Elementär webbterminologi
Finsk-svensk-engelsk dataordlista

Liten Datorhandbok För Målmedvetna
Paginas ordlista
DMOZ: datorer
SweSum: korta texter automatiskt
Skär bort dödköttet ur långa artiklar med detta program som bygger på språkvetenskaplig forskning. Skapat av Hercules Dalianis på Kungliga tekniska högskolan.
Informationstekniska standardiseringen, ITS
Kvalitetspris för utveckling av nätbaserad undervisning

Åbo universitet Språkcentret: Hypermedier och nya inlärningsmetoder i språkundervisningen vid språkcentren, Ilkka Norri 2003

Tillbaka till tabellen

Arkeologi

Wikipedia:arkeologi
Museiverket
Arkeologi, Finland
Muséer och slott i Finland
Samlingar och arkiv i Finland
Aboa vetus & Ars nova
Arkeologidatabas
Museer i Sverige
Arkeologi i Sverige
Stockholmsmuseer
Riksarkivet och landsarkiven
Svensk lokalhistorisk databas
Marinarkeologi
Sigtuna muséer, arkeologi
Tidningen Populär arkeologi
Arkeologi.nu
Birka Vikingastaden
FINLANDS FÖRHISTORIA
infoArtefact > arkeologiska nyheter & fakta
Arkeologi på Åland

Tillbaka till tabellen

Astronomi & astrologi

Solsystemet
En sida om Universum
Astronomi och rymden
RESAN TILL MÅNEN
RYMDMILJÖ OCH SATELLITER
Artikel som försöker att ge en inblick i rymden och hur rymdvädret påverkar satelliter. 
Populär astronomi
Några astronomilänkar på svenska
Astronomi - Wikipedia
Rymdportalen
Astronomi
Astronomi > Skolverket
Ställ och tolka ditt horoskop
Kunskaper om zodiakens tecken (stjärntecken)och de olika planeternas inflytande över människans karaktär, innefattas i begreppet astrologi. Stefan Stenudds bok "Ställ och tolka ditt horoskop" ligger till grund för innehållet på webplatsen. 
Paranormalt > astrologi (svenskasidor.nu)
Astrologi.nu
Svenska astronomiska sällskapet
Svenska astrolinks
Kategori:Svenska/Astronomi
Astronomiguiden
Svensk AmatörAsronomisk Förening

Tillbaka till tabellen

Bibliotek

Biblioteksresurser i Internet
Helsingfors stadsbibliotek
Mariehamns stadsbibliotek
Välkommen till LIBRIS - bibliotekens litteraturdatabas
Kungl. biblioteket - Sveriges nationalbibliotek
Wikipedia: bibliotek
SVENSKA TIDSKRIFTER
Internetresurser för musikbibliotekarier
Åbo akademis bibliotek
Bibliotek > Mölndahl
Biblioteken.fi
Riksdagsbiblioteket (Finland)
RIKSDAGSBIBLIOTEKET / Länkar
EU Informationskällor > regionalpolitik
Biblioteks- och informationsvetenskap

Tillbaka till tabellen

Biokemi, kemi, biofysik

Biokemi och farmaci
Tillämpad biokemi Lunds Tekniska Högskola vid Lunds Universitet
Kemiska sektionen vid Uppsala universitet
Institutionen för naturvetenskaplig biokemi, Upsala universitet
Biokemi vid Umeå universitet
Kemilänkar för grundskolan
Kemi överallt i världen
Kemilärarnas resurscentrum
Laborationer för alla stadier i skolan
Forskning.se > aktuell vetenskap för alla
Kunskapsbanken, naturvetenskaperna > arkivet
Tom Tits experiment
Den svenska julens kemi
Välkommen till Kemi vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet
Välkommen till grundutbildningen i Kemi vid Lunds universitet
Klinisk Kemi vid Lunds universitet
Institutionen för kemi KTH Stockholm
Kemi Linköpings Universitet
Kemisk-tekniska fakulteten vid Åbo akademi
Länkskafferiet > kemi
Katedralskolans kemilänkar
Bra kemilänkar

Tillbaka till tabellen

Biologi

Deondrologiska sällskapet NY
Lepidopterologiska Sällskapet i Finland rf NY
Bilder ur Nordens flora
Nationell resurscentrum för biologi och bioteknik
WWF-Naturrutan
Naturmorgon > radio
Naturhistoriska riksmuséet
Fåglarna i Liminganlahti (finska)
Fågellänkar i Norden
Djurrättssidorna
Birmingham Zoo official Homepage
Molekylär populationsbiologi
Vattenkikaren
Skadedjuren
Alla djur har sin plats i det ekologiska systemet. Även de s.k. skadedjuren. I  naturen är de precis lika nyttiga som alla andra arter. De deltar i kretslopp och har till uppgift att omvandla eller bryta ner biologiskt material för återvinning.
Djurbilder
Djurbilder > 2
A bank of digital resources for teaching biology
FREEFARM - biologisk IT- nirvana för lantbruksentreprenörer
Kristianstads naturskola
Linné Online
Sveriges 4H
Jordbruksverket
Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk, trädgård och rennäring. Verket är även chefsmyndighet för landets distriktsveterinärer och ansvarig myndighet för livsmedelsberedskapen. 
Nationella skogslänkar (Sverige)
Allemansrätten
Hunderiet
Allt om hundar. 
Svenska katters sida
HusdjursGuiden
Fråga om fisk
Vår fågelvärld (Sveriges ornitologiska förening)
Fältbiologerna
Den virtuella floran
Ett projekt vid Naturhistoriska riksmuseet med stöd av  KK-stiftelsen. För närvarande presenteras: 121 familjer, 653 släkten 
och 1946 arter. © Naturhistoriska riksmuseet 1996. 
Svampguiden
Linnés webbplats
Välkommen till de historiska samlingarna på Naturhistoriska riksmuseet! 
Svenska naturskyddsföreningen

Tillbaka till tabellen

Film, media

The Internet movie database
Massmedia
Filmvetenskap (Göteborgs universitetsbibliotek)
Institutionen för kultur, estetik och medier > Göteborgs universitet
Filmlänkar
Filmdatabaser
Svenska filmvetenskapliga institutioner
Fimvetenskap > Stockholms universitet
TidningsUtgivarna
Svenska filmnätverket
Filmljud
Mediapedagogik
Ljudteknikerns guide
Finlands filmarkiv
Film utgör en nations visuella minne. Sedan år 1957 är det Finlands filmarkiv (Suomen elokuva-arkisto på finska) som har ansvarat för att bevara det här minnet. År 1970 omvandlades arkivet till ett statligt verk; då bekräftades också dess uppgifter: att anskaffa filmer och material i anslutning till film, att restaurera och konservera film, att främja filmforskning och kännedom av filmkonst samt att visa konstnärligt, historiskt eller på annat sätt betydelsefulla filmer. 
Att göra tecknad film
Att göra film i skolan
Filmgodis
Vill din klass prova på att göra tecknad film?
Dramaturgi > berätta och skriva NY
Lätt att hitta hjälp att hantera digital teknik NY

Tillbaka till tabellen

Filosofi

Instuderingsfrågor - filosofi
Filosofi, praktisk och teoretisk > Lars Bergström
Liten filosofisk ordlista
Björn's guide to philosophy
Stanford Encyclopedia of Philosophy
Filosofiska föreningen vid Stockholms universitet
Filosofiska institutionen i Göteborg
Lunds universitet: Idé- och lärdomshistoria
Cybernetiskt samhälle
Filosofia Internetissä
Yahoo Philosophy
Guide to Philosophy on the Internet
Filosofiska rummet
En radioserie om olika filosofer och filosofiska riktningar. Fysiker, filosofer, forskare och författare medverkar. I programarkivet finns alla tidigare sända program att lyssna till.
Frågor kring filosofi > Umeå universitet !!
Kvinnliga filosofer
Ingemar Hedenius, professor i praktisk filosofi i Uppsala 1947-1973
Filosofi på Hedbergska skolan
Värdefilosofiska frågor
Koppla ihop rätt filosof med rätt citat!
Det filosofiska tänkandets utveckling
Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet
Fördjupningsarbeten i filosofi skrivna av elever vid Hedbergska skolan
Jean Paul Sartre
Postmodernismen
Frågan om livets mening
Individen och den platonska idealstaten
Simone de Beauvoir
Sites Devoted to Individual Philosophers
Internet Encyclopedia of Philosophy (James Fieser)
Vad är identitet?
Ethics
Etik i vården
Etik & källkritik
Länkskafferiet > etik

Tillbaka till tabellen

Forstvetenskap

Välkommen till SkogsSverige
Skogen i skolan
Fakta om skog
Skogen i skolan
Skogslänkar
Svenska skogslänkar
Skogsnäringen i Sverige
Skogsindustrierna
Skogsbruk
Diagnos av skogsskador
Trädlänkar
Tallen från frö till planta
Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten > Helsingfors universitet

Tillbaka till tabellen

Fysik

Välkommen till Nationellt Resurscentrum för FYSIK
Fråga om fysik
Fysiklänkar
Interaktiva experiment
Fysiska leksaker
CERN
Frågor & svar
Sticka utan att spricka
Fråga en Strålningsfysiker
U.C. Berkeley Physics Lecture Demonstrations
Fysikdidaktik
Meteorologi > länkar
Astronomi > länkar
Astronomi > Skolverket

Tillbaka till tabellen

Geografi

Flaggor/lippuja
PCL-kartor
Aktuella konflikter och katastrofer runtom i världen
Kartor
Webbatlas - Sverige
Ortregister - Sverige
Lantmäteriet : Sverigebilden
Kunskapsbanken, naturvetenskaperna
En omfattande samling kartor från hela världen ofta speciellt detaljerade med avseende på aktuella händelser.
PERUSOPETUKSEN MAANTIEDON LINKKEJÄ (7-9)
Afrikagrupperna: Fakta om länder i Södra Afrika
Statistik, kartor, artiklar och litteraturhänvisningar om några länder i södra Afrika finns bl.a. här. Här diskuteras också tillförlitligheten i statistiska uppgifter och deras källor. 
Geografi (Mölndals Stadsbiblioteks länklista)
Ett stort urval länkar till världens länder från Mölndals Stadsbibliotek. Man kan söka i en lista på länder, via en karta eller bläddra bland länkarna. 
SVERIGES LANDSKAP 1
SVERIGES LANDSKAP 2
Sverigeguiden
Länkskafferiet > Sveriges landskap
Geografilänkar (Leksand)

Tillbaka till tabellen

Geologi

Geologiska forskningscentralen, Finland NY
Stenguide för utfärder NY
Stengalleri
Sveriges geologiska undersökning SGU
GEO-LÄNKAR
VÄLKOMMEN TILL SVERIGES AMATÖRGEOLOGERS RIKSFÖRBUND SARF
Varuträsk mineral och geologi
Geology Field Trips
Mineral
Mineraldatabaser på internet
Earthquake activity
Geologi (Wikipedia)

Tillbaka till tabellen

Historia

FINLANDS FÖRHISTORIA
Undervisningspaketet i Finlands förhistoria är avsett både för grundskolor och gymnasier som stöd för undervisningen, som  bredvidläsningsmaterial och som stöd vid förberedelserna inför museibesök. 
Historiska kartor
World War I - Trenches on the Web
En mycket omfattande webbplats om första världskriget. Fungerar som en uppslagsbok med länkar till tidslinje, kartor, viktiga händelser och personer. 
36 frågor om förintelsen i Tyskland
Möt medeltiden!!!
Demografiska databasen
Den svenska historien
Riksdagens historia (Sverige)
Riksarkivet och landsarkiven
Släktforskning i Finland
Svensk släktforskning
Nättidningen Rötter
Online-tidning för dig som släktforskar 
Vasamuséet
Referenser/Muséer
Fakta & Myter kring Vietnamkriget
Andra världskriget
Krigets kronologi
YAHOO / HISTORIA
Sveriges regenter under 1000 år
De Svenska Historiedagarna
Nordisk Mytologi
Sveriges äldsta och största heraldiska förening SHF
Bildades 1976 och har nu över 200 medlemmar runt om i Sverige och Norden. 
Kopiosto - upphovsrättsorganisation
Svenska Numismatiska Föreningen
HISTORIELÄNKAR (Leksand)
The History Channel
Sveriges kommuner och Landsting
Demokratins historia
Koll på demokratin
Svensk Historia.nu
Svensk Historia.nu är en elektronisk nyhetstidning om svensk historia. Den innehåller nyheter från bland annat universitet, museer och myndigheter samt artiklar från ett antal dagstidningar. Även aktuell forskning, museiutställningar och ny litteratur finns med. Svensk Historia.nu uppdateras flera gånger i veckan.

Tillbaka till tabellen

Journalistik, informationslära

Journalistik
Kulturtidskriftskatalogen
Länkskafferiet > journalistik
Svenska Massmedier
Nordiska nyheter och media
Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
Expressen
Aftonbladet
Metro
KIOSKEN, dagstidningar överallt i världen
Svenska tidskrifter
Svenska grävande journalister
Journalistförbundet
Välkommen till JMK, Institutionen för journalistik,  medier och kommunikation vid Stockholms universitet
Tidningarnas förbund (Finland)
Tidningar, tidskrifter och nyheter (Leksand)
SVENSKA TIDSKRIFTER
Svenska Pressföreningen i Finland r.f.
Tidningen till klassen
Tidningen till klassen är ett projekt som Svenska Pressföreningen initierat och kommer att genomföra under vårterminen 2002 i de flesta finlandssvenska skolor.
Tidningen i skolan, Sverige
Undvik anglicismer
Engelska och svenska citat
Att berätta i artikelns form
Snygg kerning - visst, men vad skall det stå?
Att sätta punkt först

Tillbaka till tabellen

Juridik

Juridicum i Stockholm
Myndigheter i Sverige
EU:s sidor på nätet
Juridiskt forum
Svensk lag
Svenska rättsfall
Termer och uttryck i årsredovisningar
Rätt och riktigt
Rättegångar är tydligen något som intresserar folk. Det är därför ingenting att förvåna sig över att rättegångsreferaten hör till massmediernas, framför allt tidningarnas standardrepertoar. Men rättegångsreferaten är en rätt krävande journalistisk specialitet, inte bara sakligt och pressetiskt utan också språkligt: rätt ska vara rätt för annars blir det fel.
Finsk-svensk-engelsk ordlista i EU- och EG-terminologi
Ekonomisk ordlista
Rättsnätet
På Rättsnätet PUBLIK finns en komplett Svensk lagsamling med alla svenska författningar. Denna mycket stora informationsmängd - motsvarande minst fem lagböcker - är ständigt uppdaterad med de senaste författningarna. 
NYTTIG JURIDISK INFORMATION
Här finner Du korta informativa artiklar i olika juridiska ämnen. En del är avsedda för allmänheten medan andra är avsedda för jurister. Antalet artiklar kommer fortlöpande att byggas ut. Här hittar Du även LÄNKAR till andra ställen på INTERNET som innehåller 
intressant juridisk information. 
JURIDISK INFORMATION av advokat Stefan Hallbäck 
Länkar till gymnasiets A-, B- och C- kurs i Samhällskunskap
Justitiedepartementet (Sverige)
Samhälls- och rättsvetenskap
Samhälls- och rättsvetenskap (Leksand)
Konkreta frågor om upphovsrätt
Juridiska institutionen i Stockholm
Statens författningsdata > FINLEX
Justitieministeriet > Finland

Tillbaka till tabellen

Konst


Seriefigurer
Dalahästen
Den äkta Dalahästen - Sverigesymbolen - tillverkas på ett ställe i världen, i byn Nusnäs utanför Mora i Dalarna. 
Statens konstmuseum
Svenska serietidningar
Det lustiga sekelskiftet
Svensk skämtpress omkring 1900, ett studieprogram kring bild och text (Språknät/Thomas Henrikson)
WWW Virtual Library: History of Art
Skånska slott och herresäten
IKON
Ikon är ett projekt som har som målsättning att "göra bildkonsten tillgänglig via de globala datanäten. Härigenom skapas nya möjligheter för ungdomar i skolor
och på gymnasier att kommunicera med skapare av bildkonst inom och utom landet. Vidare uppstår nya möjligheter för ungdomar att skapa och presentera egna arbeten. Slutligen skall projektet genom att länka samman olika informationsstrukturer visa på bildkonstens betydelse för människan." 
Carl Larsson
Här skulle vi kunna berätta hela historien om Carl Larsson, hur han växte upp fattig och arbetade sig upp till toppen av Svenskt konstnärsliv. Den historien finns dock att läsa i ett flertal böcker. 
Anders Zorn
Anders Zorn är en av Sveriges genom tiderna internationellt mest kände konstnär. Hans rykte utomlands grundar sig framför allt på hans porträttkonst, där han hade en enastående förmåga att återge den avbildades karaktär och personlighet, och på hans etsningskonst, där Zorn räknas som en av de främsta genom tiderna. I Sverige är det framför allt hans aktstudier som är kända, liksom hans  folklivsmålningar som ofta allt skildrar det arbetande folkets liv både till vardags och i helg. 

Tillbaka till tabellen

Kultur

Kultur överallt i världen
Kulturnät Danmark
SVENSKA TIDSKRIFTER
Kultur
Statens kulturråd (Sverige)
Den svenska julens kemi
Tage Danielsson
DMOZ: kultur
Ny tid

Tillbaka till tabellen

Litteratur

Svenska författare
Projekt Runeberg
August Strindberg
The Complete Works of William Shakespeare
Hans Olof Johanssons resejournal
Detta är en originaldiktsamling publicerad i Internet
Välkommen till Karin Boye Sällskapet
Svenska berättare
Nalle Puhs hörna
Nils Holgerssons underbara resa
Välkommen till författarcentrum
William Butler Yeats
Fredagsbrevet om svenska författare
Edith  Södergran
Zacharias Topelius(1818-1898)
Här kan du läsa små smakprov ur Zacharias Topelius enorma produktion. 
C.J.L. Almqvist SAMLADE VERK i hypertextversion
Gunnar Ekelöf-sällskapet
Gunnar Ekelöf-sällskapet bildades i mars 1989. Sällskapets målsättning är att främja intresset för Ekelöfs diktning hos en bred publik bl.a. genom att publicera outgivet material (gärna av lite udda karaktär), anordna sammankomster, utflykter m.m. 
Novell på nätet - FL-internetföretaget
Stor samling noveller och dikter av nya svenska skribenter som här får en chans att publicera sig. En sida för alla med författardrömmar. 
Samlade visor och dikter av Birger Sjöberg
Denna synnerligen ofullständiga elektroniska utgåva skapades 1993-1995 och innehåller enstaka brottstycken ur några av Birger Sjöbergs vissamlingar. 
Evert Taube 1890-1976
Länkar till Källan Litteraturhistoria
Skönlitteratur (Leksand)
Litteraturlänkar (Leksand)
Tage Danielsson
SVENSKA TIDSKRIFTER
Sussis port
Författarskola utan avgift NY

Tillbaka till tabellen

Matematik

Liten ordbok i matematik
Liten ordbok i matematik täcker matematikämnets ordförråd på grundskolans högstadium och delar av ämnets ordförråd i gymnasiets årskurs 1. Ordboken är skriven av Olle Vejde och Göran Roth. Göran är lärare i matematik med stor erfarenhet från grundskola, gymnasium och komvux. Olle är fackboksförfattare och medlem av Sveriges Författarförbund.
Svenska matematiklänkar  
Svenska Internet-guiden i matematik
Fråga Lund om matematik
Matematisk-Naturvetenskaplig fakultet vid Lunds Universitet
Mattekvalitet
Materials Organized by Mathematical Subject Classification
Kunskapsbanken, naturvetenskaperna
Nationella prov i matematik
Enheten för pedagogiska mätningar vid Umeå universitet har fått i uppdrag av Skolverket att konstruera matematikprov på gymnasial nivå. De nya nationella kursproven innebär arbete med att konkretisera och tolka betygskriteriena i den nya mål- och kunskapsrelaterade gymnasieskolan enligt Lpf 94. 
Vardagsmatematik
Tal & Symboler
Matematiklærerforeningens Homepage (Danmark)
Exercises in Math readiness for university study
Matematiklänkar (Leksand)
Matematik minimum - terminologi (svenska)

Tillbaka till tabellen

Medicin, vårdvetenskap, odontologi, veterinärmedicin

Sjukvårdsrådgivning NY
Ronden.se (Läkartidning)
Läkartidningen
Alkohol- och narkotikafakta
Unga allergiger
Anorexia nervosa/bulimia nervosa
När hjärnan dör, dör människan
Livsförlängning: Hur kan ohälsa, åldrande och död undvikas?
Detta är noter och material från ett seminarium 1998 om livsförlängning hållet av Anders Sandberg hos Unga Forskares Stockholmsdistrikt. 
ACNESPECIALISTEN
Svenska Institutet för Ekologisk Medicin
Vattenskalle-Hydrocephalus
Välkommen till vitaminsidan!
Diabetolognytt
Välkommen till MEDIVIA MEDICIN- din guide till medicin på Internet
Medivia är en "site" med medicinsk information, men också en del annat...
Skapandets gåta
Finsk-svensk ordlista i hälso- och sjukvård
Finsk-svensk ordlista i hälso- och sjukvård 2
ANATOMISK/MEDICINSK ORDLISTA
Hudordlista
Hälso- och sjukvård i Sverige
Ofrivillig barnlöshet
SCAA för råd och hjälp när spriten eller drogen vill ta över (Minnesotamodellen)
Narkotikainformation
Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
RNS är en folkrörelse mot narkotika som bildades 1969 av läkaren Nils Bejerot. Vi har idag ca 20 000 medlemmar, spridda över hela landet. Vi är religiöst och partipolitiskt obundna. RNS främsta uppgift är att bilda opinion för en restriktiv narkotikapolitik. Med det menar vi att allt missbruk av narkotika ska bekämpas. Förebyggande arbete mot missbruk är viktigt, liksom att ingripa tidigt och konsekvent när missbruk väl uppstår. Bäst är om man kan förmå ungdomar att aldrig börja med narkotika. 
Välkommen till MEDIVIA
TANDLÆGEBLADET
Tandläkartidningen
Reumatikerförbundet
Reumatiska länkar
Reumaförbundet i Finland rf
Internet versionerna av tidningen Blodtrycket
Överviktigas Riksförbund
Cancerfonden
Mammasidan
Hälsotips vid graviditet, amning och vid kvinnosjukdomar 
Finlands Läkarförbund
Läkarförbundet är läkarnas fackorganisation. C. 95% av läkarna i Finland är anslutna till förbundet. Till  Läkarförbundets viktigaste verksamhetsområden hör att bevaka läkarnas intressen och utveckla hälso- och  sjukvården. Läkarnas löner måste ligga på en nivå som motsvarar deras krävande och ansvarsfulla  yrkesverksamhet. Till förbundets hälsopolitiska mål hör bl.a. valfrihet för patienten, hög kvalitet i vården och  tryggad finansiering av hälso- och sjukvården. Läkarförbundet deltar också aktivt i internationellt samarbete 
som syftar till att förbättra patienternas situation och utveckla den medicinska etiken. 
Sveriges Läkarförbund
Läkarsällskapet Duodecim
Läkarföreningen Duodecim är ett vetenskapligt sällskap, som grundades år  1881. Duodecim verkar tillsammans med myndigheter, universitet och andra  organisationer för att utveckla den finska läkarkårens professionella kunnande och befrämja medicinsk forskning. Att sprida kunskap om hälsovård och medicin i populariserad form har också från början hört till föreningens viktigaste uppgifter. 
Finlands Röda Kors
Folkpensionsanstalten FPA
Kansaneläkelaitos (KELA)
Pharmaca Fennica (finska) - lääkeopas
Tohtori.fi
Sjukdomar
Män och cancer
För Dig som är en man och vill veta mer om cancer! 
Medicinska forskningsrådet
"Medicinska forskningsrådet, MFR, är en myndighet under utbildningsdepartementet. Rådets huvuduppgift är att främja betydelsefull    medicinsk forskning, bl a genom att fördela medel till forskningsprojekt och forskartjänster. En annan viktig uppgift är att informera om forskningen". 
Leksandsbibliotekets vårdlänkar
INSTITUTET FÖR ARBETSHYGIEN -  institutet för arbetshygien har som uppgift att forska, utbilda, sprida information, erbjuda service och ge råd i frågor som berör arbete och hälsa. 
Föreningen Asperger/HFA
Föreningen Asperger/HFA är en förening för vuxna med Asperger syndrom (AS) och högfungerande autism (HFA).  Asperger syndrom/HFA är en sorts autism alt. ett med autism besläktat tillstånd hos personer med normal eller hög begåvning. Tillståndet har helt biologiska orsaker och är livslångt. Symtomen är bl a: stora problem med social interaktion, specialintressen, annorlunda sätt att hantera språk samt avvikande kroppsspråk. 
Karolinska Institutet; Diseases, Disorders and Related Topics. Sök!
Medicinska länkar - eller att hitta medicinsk information på webben
MEDICINSK INFORMATION, Patientinformation
Patienter och lekmän som söker upplysning om sjukdomar och behandlingsmöjligheter via dessa länkar uppmanas att diskutera igenom den funna informationen med sin läkare. 
Vårdförbundet
Sjukhusbiblioteken i Sverige
MDA Medicinska länkar
NetDoktor.se
Läkemedelsverket
SykepleienNett. Utmärkt norsk lista över omvårdnadsrelaterade länkar. 
Medicin, ämnesrelaterade länkar
APOTEKET
Medicinsk faktadatabas - MARS
ÅBO UNIVERSITETS CENTRALSJUKHUS
Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) är ett av de fem universitetscentralsjukhusen i vårt land. ÅUCS:s anor sträcker sig  ända tillbaka till år 1756 (stiftelseurkunden för Åbo Lasarett) och vi är det äldsta ännu verkande sjukhuset i Norden.  Universitetssjukhusverksamheten började år 1958. 
Åbolands Sjukhus
DMOZ open directory projekt: hälso- och sjukvård
Medicinsk ordlista från A-Ö
Medicinsk information från Karolinska institutet
Medicinska resurser - allmänt
SBU värderar sjukvårdens metoder
Statens veterinärmedicinska anstalt
Mariehamns stadsbibliotek > medicinska länkar
Skåne > medicinska länkar
Landstinget i Värmland > medicinska länkar
Sociomedicinska biblioteket > månadens länkar
Anatomisidan

Tillbaka till tabellen

Miljö

Naturskyddsföreningen
Håll Sverige rent
GREENPEACE NORDEN
FRÅGA EN EKOLOG
Fråga en ekolog är en WWW-baserad ekologisk frågespalt som tillhandahålles av Ekologiska institutionen vid Lunds universitet. Resursen är öppen för alla natur- och miljöintresserade.
Maskkompostering
BALLERINA - Östersjöregionens miljöhållplats
Svensk-finsk-engelsk förteckning över återvinningsord
TIDSKRIFTEN KRETSLOPP
Allemansrätten
Vi har bara ett jordklot !
Miljöprogram, länkar till miljösajter på internet. Frågor finns till varje sajt.Miljöundervisning. hörande frågor.... 
Elias djurrättssidor
Information om djurens rätt. 
MILJÖLÄNKAR
Miljövänner för kärnkraft
Kärnkraft - ett sätt att producera el

Tillbaka till tabellen

 

Nationalekonomi, företagsekonomi

Samhälle och ekonomi
World Wide Web Resources in Economics!!!
Veckans Affärers elektroniska magasin
Universell Valutaväxlare
Svensk export
Bolagsfakta !!!
Affärslivet. Företag i Finland med information på svenska.
VATT
Samhällsekonomi
Samhällsekonomi och statsbudget
Finlands bank
Finlands Bank är Finlands centralbank och medlem av Europeiska centralbankssystemet (ECBS).
Svenska tidskrifter
Ekonomisidan
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
HANKEN > länkar
Termer och uttryck i årsredovisningar
Näringslivet
Veckans Affärer
Affärsvärlden
Dagens industri
Finansdepartementet
Riksgäldskontoret
Företagsekonomiska institutioner i Sverige
Handelshögskolan i Umeå
Företagsfakta
Ekonomisidan - Länkar till ekonomisk information på Internet
Åbo akademi - ekonomi
Ekonomi och näringsväsen (Leksand)

Tillbaka till tabellen

Pedagogik

Finsk-svensk utbildningsordlista
Närpes stad
Skolverket
Pedagogik och undervisning överallt i världen
Korsholms Högstadium, Finlands största svenska högstadium
Annas länkburkar
Arbetets pedagogik (Freinet)
Undervisningsministeriet
Utbildningsstyrelsen
EDUFI - Finlands utbildningssystem
Nordisk förening för pedagogisk forskning
Åbo normalskola
Institutionen för pedagogik (Åbo)
Framtidens skola
Högskole-Guiden, En aktuell vägvisare till högre utbildning i Sverige !!!
Utbildning
Specialpedagogik
Uppsala Universitet Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering
Fortbildningsavdelningen vid Uppsala universitet har riksdagens uppdrag att anordna fortbildning för att främja den svenska skolans internationalisering. Det betyder  att Du som rektor, som skolchef eller som lärare alltid är välkommen att vända Dig till oss för att diskutera vilken kompetensutveckling och vilka åtgärder som behövs  för att internationaliseringsmålet skall kunna uppnås. 
Turun kaupungin koululaitos > skolväsendet
Etäopetusprojekti
Hei ja tervetuloa etäopetusprojektin ruotsin sivuille!
Studentexamen i Finland / Ylioppilastutkinto Suomessa
OPO Guiden
Välkommen till CIMOs hemsidor
STUDENTEXAMEN I FINLAND  -  YLIOPPILASTUTKINTO SUOMESSA
Opettajien ammattijärjestö OAJ på svenska
Yliopistonlehtorien liitto - Universitetslektorernas förbund
Finlands Svenska Lärarförbund FSL
Tidningen LÄRAREN
Skolporten.com
Opinportti > Kieliportti
Makete-metoden > berätta och skriva NY
Specialpedagogik med Makete-metoden NY

Tillbaka till tabellen

Psykologi

Psykologi på Hedbergska skolan
Psykosoci@lt forum
Sömn och dröm
Freud och psykoanalysen
Kriser, psykiska störningar och sjukdomar
Depressioner, o.s.v.
Välkommen till Ananke!
Vi är en rikstäckande idéell förening med uppgift att stödja människor som drabbats av tvångssyndrom.
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
FUB:s hemsida
FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen förUtvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna.
Några sidor om psykiska sjukdomar
Viktiga psykologilänkar
Länkskafferiet > länkar
Psykologi | Psykoterapi
UFO Sverige@Internet
Länkar (Psykologförbundet)
Psykologförbundet
PARANORMALA FENOMEN
Sigmund Freud and the Freud Archives (engelska)
Sigmund Freud: Drömtydning  av  András Pöstényi
Freuds väg från neurologi till psykoanalys, föredrag av Iréne Matthis
Samlade skrifter av Sigmund Freud. Föreläsning till Band 4 av Per Magnus Johansson
Gratis medicinisk rådgivning om psykologiska problem
Hållbar Arbetshälsa i Kommuner och  Landsting

Tillbaka till tabellen

Sociologi, socialpolitik, socialt arbete

STAKES
STAKES (finska)
SOCIALSTYRELSEN
Social- och hälsovårdsministeriet
Socialstyrelsens orienteringstavla
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Försäkringskassan
Emigrationslänkar
Polisen i Sverige
Räddningsverket
Kvinnosidor på nätet
Att skiljas när man har barn
När skilsmässa är lösningen i en barnfamilj
Sociologi (Uppsala universitet)
Konsumentverket
Sociologilänkar (Åbo Akademi)
Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitos
KELA - FPA
Pensionsskyddcentralen  -  Eläketurvakeskus
TURUN KAUPUNGIN SOSIAALIKESKUS
FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG
Samhället, länkar
Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
RNS är en folkrörelse mot narkotika som bildades 1969 av läkaren Nils Bejerot. Vi har idag ca 20 000 medlemmar, spridda över hela landet. Vi är religiöst och partipolitiskt obundna. RNS främsta uppgift är att bilda opinion för en restriktiv narkotikapolitik. Med det menar vi att allt missbruk av narkotika ska bekämpas. Förebyggande arbete mot missbruk är viktigt, liksom att ingripa tidigt och konsekvent när missbruk väl uppstår. Bäst är om man kan förmå ungdomar att aldrig börja med narkotika. 
Rasismen i Sverige
För närvarande finns i Sverige fem lagar som berör rasism. Den äldsta mot uniformsförbud kom 1933 och den senaste, om strängare straff för brott  med rasistiska motiv, infördes i juli 1994. 
Samhälls- och rättsvetenskap
Samhälls- och rättsvetenskap (Leksand)
Militärväsen (Leksand)
Trafik (forskning)
Tidningen "SOCIALPOLITIK" (artikelarkiv)
Polisen i Sverige
Polisen i Finland

Äldreomsog, Stockholm
Fångvårdsväsendet - vankeinhoitolaitos
A-klinikstiftelsen - A-klinikkasäätiö
STAKES > Alkohol- och drogprevention

Tillbaka till tabellen

Språkvetenskap, översättning, tolkning

Akronymer och förkortningar
SPRÅKVETENSKAP PÅ INTERNET
Fragment av ett finlänskt Göteborg
Svenska språknämnden
Chomsky
Elektroniske ordbøker (norska)
Uppgifterna face-to-face tandem
Nordiska skolnätet
Mera yahoo
Språkbanken i Göteborg
Svenska dialekter
Språkvetenskap: svenska
Esperanto
Erikskrönikan
Dagens ordspråk
www.dugamladufria.se
Recept (matlagning)
Lär dig ett ett nytt språk på turistnivå
Ginnungagap
Ginnungagap handlar om de fornnordiska gudarna. Förutom korta definitioner av asagudarna och deras attribut hittar man också sägner från Eddan om gudarnas liv och äventyr. Olika runalfabeten presenteras och ett kunskapstest kontrollerar vad man lärt sig. 
En tur i fonetikens marker
Den här sidan ägnas åt fonetik och särskilt samspelet mellan språkliga och utomspråkliga fenomen i talet. Ljudfiler i formatet "wav" illustrerar texten. 
Finlandismer (Mikael Reuter)
Martin Ramsch Ordböcker
A Web of On-line Dictionaries
Här finns 400 ordböcker på mer än 130 språk samlade. Även länkar till grammatikor på en mängd språk. 
Reuters rutor i Hufvudstadsbladet
Svenska som andraspråk
Svenskt författningsspråk i Sverige och Finland
Hans Landqvist & Marianne Nordman; En licentiatuppsats och några kommentarer 
Namn på stater som tidigare ingått i Sovjetunionen, Jugoslavien och Tjeckoslovakien
Högkoleverket
Ymmärrä suomea! 
Påsken
Jespers sida om påsken
Kieli - ruotsi / svenska (all) "Linkkivinkki"
Babelfish
Översättningsmotor mellan språken franska, tyska, italienska, portugisiska, engelska och spanska, mm. 
KÄLLAN - Svenska för gymnasieskolan, kurs A och B
Språklänkar (Leksand)
Europeiska kommissionens översättningstjänst

TERMBANKER

Eurodicautom
Eur-Lex
Tekniska nomenklaturcentralen
Svenska språknämnden (frågor och svar)

A Swedish Course by Björn Engdahl
Introduction to Swedish by Urban Sikeborg
Studera på svenska i Helsingforsregionen
Här är några adresser på Internet som är bra när man vill lära sig svenska
Svensk synonymordbok
Myndigheternas skrivregler
Språkbrev till rundradion
Reuters rutor

Tillbaka till tabellen

Statistik

Sverige: Statistikansvariga myndigheter (SAM) !!
VÄLKOMMEN TILL USK |  Utrednings- och statistikkontoret
Statistikcentralen
Tilastokeskus
Statistiska centralbyrån (SCB)
SCB, Statistiska centralbyrån, presenterar sin organistation och verksamhet, bl a historiskt. Här finns uppgifter om SCBs statistikområden, tjänster, statistik.
StatSoft
ISI Glossary of statistical Terms (Swedish)
Orbok i statistik
Länkar till socialstyrelsens statistik (Sverige)
Svenska statistiknätet
Folkhälsan i siffror
Svenska statistikersamfundet
Försäkringskassan
Bra länkar
Aktuell statistik om Sverige (befolkning, ekonomi, politik, miljö osv.) presenterad i tabellform och som diagram.
Statistik-och demografiverksamheter o d

Tillbaka till tabellen

Statsvetenskap, politik

SUNETS WWW-index: politik
LO Landsorganisationen i Sverige (fackföreningar)
LO Landsorganisasjonen i Norge
Svenska regeringen
Riksdagens bibliotek
Juridiska fakultetens bibliotek, H:fors

Svenska kommuner
Vad bör staten inte göra?
EU på 10 minuter
Politik/Partierna i Sverige
Folkpartiet (Sverige)
Moderata samlingspartiet
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet - de gröna
Svenska fredsrörelse (faktablad)
Utrikespolitiska institutet
Monarkin I Sverige
Politik/Ungdomsförbund i Sverige
Politik/Studentförbund
Offentlig förvaltning
RULERS (This site contains lists of heads of state and heads of government (and, in certain cases, de facto leaders which don't occupy either of those  formal positions) of all currently existing countries and territories.) 
Statsrådet
Statsrådet (regeringen) består av statsministern och högst 17 ministrar. Med statsrådet förstås även den helhet som regeringen och ministerierna bildar. Ministerierna är 13 till antalet inklusive statsrådets kansli, som leds av statsministern. Finlands regering - Nyheter - Ministerier - Basuppgifter - Historia - Sökning - Kommentarer - Anvisning. 
INETMEDIA Politik i Sverige
Skatteförvaltningen, Finland
KONKURRENSVERKET; SVERIGE
KONKURRENSVERKET, FINLAND

Allmänt om EU

Europeiska kommissionens översättningstjänst
Europa-hemsidan
Europeiska kommisionen
EUROPEISKA UNIONENS RÅD
Europeiska revisionsrätten
FIGHT THE FOG - Write Clearly
ORDBOK Europeiska unionens institutioner, politikområden och utvidgning
Suomen pohjoismaisen puheenjohtajuussivuston avaus 18.12.2000
Suomi aloittaa pohjoismaisen yhteistyön puheenjohtajana 1.1.2001. Puheenjohtajuus kestää koko kalenterivuoden, jonka aikana järjestetään noin 80 erityppistä kokousta sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa. Pohjoismaisen yhteistyön tunnettavuuden lisäämiseksi Suomella on omat kansalliset puheenjohtajuussivut, jotka pohjoismainen yhteistyöministeri Jan-Erik Enestam avaa  18.12.2000. Sivuilla on tietoa pohjoismaisesta yhteistyöstä eri hallinnonaloilla, puheenjohtajuuskauden kokouskalenteri, uutisia sekä tammikuusta alkaen kokousaineistoa käynnissä olevista kokouksista. 
Öppningen av webbplatsen för Finlands nordiska ordförandeskap 18.12.2000
Finland påbörjar sitt nordiska ordförandeskap den 1.1.2001. Ordförandeskapet sträcker sig över hela kalenderåret. Under året arrangeras ca 80 möten av olika slag både i Finland och i de andra nordiska länderna. För att öka informationen om det nordiska samarbetet under ordförandeskapsåret har Finland en egen nationell webbplats som samarbetsminister Enestam öppnar 18.12.2000. På sidorna finns det information om nordiskt samarbete på olika förvaltningsområden, ordförandeskapsårets möteskalender, nyheter samt f.o.m. januari material från de olika mötena. 
Koll på demokratin

Tillbaka till tabellen

Teater

Åbo svenska teater
SVENSKA TEATERN (Helsingfors)
Teaterhögskolan
Informationscentralen för teater i Finland
Teatrar i Sverige
STAFFAN BJÖRKLUNDS TEATERs Hemsida
Dramaten
Sveriges nationalscen presenteras. Här finns också uppgifter om när de olika uppsättningarna spelas och diverse aktuell information. 
Kulturnät-Sverige
Ett digitalt kulturnät med målet att samla, sortera och sprida svensk kultur. Här finns ett strukturerat länkbibliotek till musik, litteratur, konst, teater, museer, massmedia och utbildning. 
Teatertidningen
Svensk teatertidnings hemsida med lite information om senaste häftet jämte prenumerationsinformation. En del artiklar ur tidigare häften går att läsa elektroniskt. Från sidan finns också länkar till aktuell information om nationella och internationella teaterevenemang. 
Svenska teaterlänkar
En länksida över svenska teaterresurser- bland annat institutionsteatrar, fria grupper/privatteatrar, amatörteatrar, revyer/spex, utbildningar och teaterföreningar. 
Teaterkurs Online
INGMAR BERGMAN svart på vitt
En faktasida om Ingmar Bergman, hans filmer, teateruppsättningar och ett galleri av bilder, ljud, musik och filmklipp. Dessutom finns en biografi av konstnären. 
Kulturnät Sverige
Dramatikerförbundet
Sveriges Dramatikerförbund har som ändamål är att tillvarata svenska dramatiska författares ekonomiska och ideella intressen. Sidan har en bra länksamling som innehåller dramaturgi, interaktiv teater, teatrar, tidskrifter, organisationer och medlemmarnas sidor. 

Tillbaka till tabellen

Teknik

Tekniska högskolan (Otnäs)
Chalmers tekniska högskola
Kungliga tekniska högskolan (Stockholm)
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
Lindköpings tekniska högskola
Lunds tekniska högskola
Byggnadsteknik
Byggare.com
Sveriges kommuner och landsting
Ny Teknik
Kungliga tekniska vetenskapsakademien
NUTEK
"Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) arbetar med frågor som rör näringslivets utveckling och omställningen av det svenska energisystemet." 
Uppfinnarsidan
Funderar du på att bli uppfinnare? En kul och barnvänlig webbplats med boktips, länkar och förslag till experiment att göra själv. 
Tekniska muséet
Kommunikationsverket
Kommunikationsverket är en allmän förvaltningsmyndighet inom elektronisk kommunikation och informationssamhällstjänster och strävar efter att främja utvecklingen av det finländska informationssamhället. Kommunikationsverkets uppgift är att trygga en fungerande och effektiv kommunikationsmarknad. Målet är att konsumenterna skall ha tillgång till sinsemellan konkurrerande och tekniskt utvecklade kommunikationstjänster som är förmånliga och av god kvalitet. 
Kommunikationsministeriet
Kommunikationsministeriet handhar trafik- och kommunikationspolitiken. Ministeriet bereder lagar och förordningar samt beslut för riksdagen, Republikens Presidents föredragning och statsrådets sammanträden. Ministeriet utfärdar själv beslut och föreskrifter, som publiceras i författningssamlingen, samt anvisningar och bestämmelser hur lagar skall tillämpas. 
NOKIA
Teknik, industri och kommunikationer (Leksand)
Datateknik och elektronik
Civilingenjörsprogrammet i datateknik och elektronik 180 poäng
Datatenik i Lindköping
Datornät och datakommunikation
24 timmars myndigheten i Sverige
Myndigheten för skolutveckling

Tillbaka till tabellen

Teologi

Teologiska fakulteten i Lund
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Välkommen till Svenska kyrkans officiella hemsida
Svenska kyrkan i utlandet (SKUT)
Kyrkor och kristliga organisationer i Norden
Finska missonssällskapets länkar
TIF Teologiska Institutet i Finland
Islamsidan
Islam
Lyssna på Koranen
Den lilla katekesen
Katolska kyrkan i Sverige
Välkommen till "The Bible Gateway"
Ateism
Om konvertering till judendomen i Sverige
Finska Missionssällskapet
Theological links (engelska)
Religionslänkar (Leksand)

Tillbaka till tabellen

Att tala och skriva

Svenska språknämnden
Språknämndens länkar
SVERIGEFINSKA SPRÅKNÄMNDEN
- suomeksi
Språk och skrift
Att skriva (bra)
Att tala och skriva
Att skriva ett referat
Att skriva uppsats
Välkommen till författarcentrum
Novell på nätet
Skrivkurs på stilistisk grund
Arbetsgång: skrivkurs
Skriva: maillistan för kreativa
Skånsk-Svensk-Engelsk ordlista - Skau du hau po flabben?
SKRIVREGLER
susning.nu > skrivregler
Välkommen till FriText
FriText Grammatik
TT-språket
Svenska datatermgruppen
Skrivregler för reklamtext
Maslows behovstrappa
Mediegruppen (reklamuppgifter)
Encarta 2001 språklexikon
Nya skrivregler för e-post och webb
Rundradions språkbrev
Företagsuniversitetet
Språkrådet - Frågelåda
VAR HITTAR MAN INFORMATION OM...
avstavning, ords betydelse, böjning av ord, engelskt inflytande på svenskan, etymologier, fasta (idiomatiska) uttryck och fraser, främmande ord och uttryck, fult språk och svordomar, förkortningar, förnamn, svensk grammatik, interpunktion, konstruktioner, nya ord och uttryck i svenskan, ordbildning, ordspråk och talesätt, prepositionsval, slang, stavning, synonymer, uttal... 
Om ett ord
Länkskafferiet
Klarspråks -bulletinen (Regeringskansliet)
Skrivlådan - att bli författare
Var inte rädd att tala svenska
Skriva och tala
Att presentera ett arbete
Kännetecken för en bra webbplats

Tillbaka till tabellen