ETUSIVU       KENTTÄTUTKIMUKSET        JULKAISUT ja OPINNÄYTTEET         MUUT        LINKIT

 

 

    JULKAISUT > ESIHISTORIAN PAULOISSA

Kirjaesittely

Esihistorian pauloissa

Matiskainen, Heikki ja Ruohonen, Juha

Riihimäen kaupunginmuseo. Karisto Oy. Hämeenlinna 2004. ISBN 951-8952-97-3. 128 madallettua A4-sivua, yli 500 värikuvaa.

 

 

Riihimäen kaupunginmuseon julkaisema kirja "Esihistorian pauloissa" käsittelee eteläisen Kanta-Hämeen esihistoriaa, muinaisjäännöksiä ja esinelöytöjä. Kirjan tutkimusalueena ovat Hausjärvi, Loppi, Riihimäki ja Hyvinkää.

Kirjaan on koottu Riihimäeltä vuonna 1997 alkaneen ja vuonna 2000 EU:n Tavoite 2 -ohjelman myötä ympäristökuntiin laajentuneen hankkeen "Esihistorian pauloissa" keskeisimmät tutkimustulokset. Lisäksi kirjassa esitellään paikkakunnilla aiemmin tehtyjä muinaisjäännöslöytöjä ja tutkimuksia aina 1800-luvulta lähtien.

Uusien tutkimusten myötä on alueen esihistoriallinen kuva huomattavasti laajentunut. Hankkeen aikana mm. inventointiin kaikkien osallistujakuntien muinaisjäännökset sekä tehtiin arkeologisia kaivauksia 15 eri kohteessa. Erityisesti uutta tietoa on saatu paikkakuntien kivikautisesta asutuksesta ja sen aikaisista toimeentuloista. Hankkeen yhteydessä kehitettiin myös menetelmiä suokerrostumien alle hautautuneiden muinaisjäännösten tutkimiseksi; harvinaisia kivikaudelle ajoittuvia suon alle jääneitä muinaisjäännöksiä kaivettiin esiin runsaasti Riihimäen Silmäkenevan suoalueelta.

Kirjassa käsitellään mm.

- Kanta-Hämeen eteläosan kehitystä kivikaudelta keskiaikaan
- alueen erilaisia muinaisjäännöstyyppejä
- seudulta 150 vuoden aikana tehtyjä esinelöytöjä
- arkeologisen tiedon hankkimista, sen käyttöä ja tulkintaa
- alueen esihistoriallista toimeentuloa
- jokamiehenoikeuksia ja muinaismuistolakia 

Lisäksi kirjassa esitellään tarkemmin lähes 60 muinaisjäännöskohdetta Hausjärven, Riihimäen, Hyvinkään ja Lopen alueilta sekä Janakkalasta yksittäisenä kohteena Hakoisten linnavuori. Kohteiksi on pyritty valitsemaan eri paikkakuntien edustavimpia muinaisjäännöskohteita tai -kokonaisuuksia eri aikakausilta, joita kirjassa esitellään paikoilta tehtyjen löytöjen, tutkimuskuvien, valokuvien, karttojen ja selostustekstin avulla. Kohteisiin tutustuminen jokamiehenoikeuksien ja muinaismuistolain sallimissa rajoissa on mahdollista kirjaan liitettyjen yksityiskohtaisten karttojen avulla.

Kirjassa on pyritty esittelemään alueen esihistoriaa niin paikkakuntalaisille, kulttuurimatkailijoille kuin alan ammattilaisillekin. Kirja soveltuu sekä johdannoksi eteläisen Kanta-Hämeen esihistoriaan että oppaaksi tutustuttaessa paikkakuntien erilaisiin muinaisjäännöskohteisiin.

Kirjan ovat kirjoittaneet Riihimäen museotoimenjohtaja Heikki Matiskainen sekä arkeologi Juha Ruohonen. Ulkoasu on Päivi Kekäläisen laatima. Kirja on tullut myyntiin tammikuussa 2005. Kirjaa on saatavilla Riihimäen kaupunginmuseosta ja Suomen lasimuseosta sekä hyvin varustetuista kirjakaupoista.

Yleiskartta kirjan tutkimusalueesta.

 

Kirjaesittely on julkaistu myös sivustolla:

http://www.esihistorianpauloissa.net/esihistorianpauloissa/kirja/index.jsp

   1.9.2004 (muokattu 21.4.2005)

"Ruokaympyrät" kertovat kivikauden monipuolisista liharuoka-aterioista.

Hausjärven röykkiökohde osoittautui kaivaustutkimuksissa historiallisen ajan kiukaanpohjaksi.

Hankkeen yhteydessä mallinnettiin viidestä alueesta 3D-muinaismaisemia.


Esihistorian pauloissa -kirjan sisältö:

Esihistorian pääpiirteet Hämeen eteläosassa

Muinaisjäännökset ja irtolöydöt

Arkeologinen tieto, sen hankkiminen ja käyttö

Kronologia ja esihistorian periodit

Esihistorian pääpiirteet

Esihistoriallinen toimeentulo

Jokamiehenoikeus ja muinaismuistolaki

Kohdekuvaukset

Kuvaliitteessä alueen kivikautisia irtolöytöjä

Kronologiataulukko

Tutkimusalueen yleiskartta


LINKIT:

www.esihistorianpauloissa.net

Riihimäen kaupunginmuseo

Suomen lasimuseo

Hämeen ammattikorkeakoulu

Lopen kunta

Hyvinkään kaupunki

Hausjärven kunta

Riihimäen kaupunki


© J. Ruohonen 2001-2006