Turun yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos Analyysi I muut, 8 op

Analyysi I (sivuaineopiskelijoille), 8 op

Syksy 2014 (1. ja 2. periodi)


Ajankohtaista

Tavoitteet

 • hallita tavalliset reaalifunktiot
 • ymmärtää raja-arvon käsite ja osata laskea raja-arvoja
 • ymmärtää derivaatan käsite ja osata laskea derivaattoja
 • oppia käyttämään derivaattaa yksinkertaisissa sovelluksissa

Sisältö

 • joukko, funktio
 • reaaliluvut, kompleksiluvut
 • matemaattinen induktio
 • alkeisfunktiot
 • lukujonon ja funktion raja-arvo
 • jatkuvat funktiot ja niiden ominaisuudet
 • derivaatta ja sen sovellukset

Kirjallisuus

 • luentomoniste: Jyrki Lahtonen: Analyysi I, elokuu 2013, saatavana myös Deltasta
 • Kurssikirjastosta ovat saatavana:
  • Adams, R. A.: Calculus, A complete course, Pearson
  • Edwards, C. H., Penney, D. E.: Calculus, Pearson
  • Wrede, R. C., Spiegel, M. R.: Schaum's outline of theory and problems of Advanced Calculus, McGraw-Hill
 • Unigrafian verkkokaupasta on saatavana Petteri Harjulehto, Riku Klén ja Mika Koskenoja: Analyysiä reaaliluvuilla, Unigrafia, Helsinki, 2014, ISBN 978-952-93-4162-7.
 • Nettisivulta ClassicalRealAnalysis.com on saatavana B. S. Thomson, A. M. Bruckner, J. B. Bruckner: Elementary Real Analysis (2nd Edition), ClassicalRealAnalysis.com, 2008, ISBN-13: 978-1434843678, ISBN-10: 143484367X.

Luennot 3.9.-11.12.2014

 • periodi I
  • keskiviikkoisin klo 12-14 salissa Arc 1
  • torstaisin klo 10-12 salissa X, paitsi
   • 4.9. salissa Edu 1
   • 9.10. salissa XIV
   • 16.10. salissa XIV
 • periodien väliviikko 20.10.-26.10. (vko 43)
 • periodi II
  • keskiviikkoisin klo 12-14 salissa Pub 1
  • torstaisin klo 10-12 salissa Pub 3

Demonstraatiot 12.9.-12.12.2014

 • perjantaisin klo 8-14
 • ryhmät ja salit
  ryhmä 1ryhmä 2ryhmä 3 ryhmä 4ryhmä 5
  klo 8-1010-1210-12 12-1412-14
  periodi I Pub 5 Arc 3Pub 469 Arc 3Pub 469
  periodi II Pub 2 Pub 2Pub 368 Pub 2Pub 2
 • 2 tuntia ryhmää kohti, yhteensä 13 kertaa
 • tehtävät pdf-muodossa
  periodi I 12.9. 19.9. 26.9. 3.10. 10.10. 17.10.
  periodi II 31.10. 7.11. 14.11. 21.11. 28.11. 5.12. 12.12.
 • Päivän 7.11. demotehtävässä 2 luku n on positiivinen kokonaisluku.
 • Matikkapaja auttaa ensimmäisen vuoden opiskelijoita demo-ongelmissa torstaisin klo 15-17. Paja on Quantumin 1. kerroksessa, käänny aulassa vasemmalle, kun tulet Quantumin pääovesta Luonnontieteen talo I:stä päin, ja seuraa lappuja.

Luennolla käsiteltyä

Suoritustapa

 • Kurssi suoritetaan
  • demonstraatioilla ja
  • kahdella välikokeella tai yhdellä tentillä.
 • Tenttioikeuden saavuttamiseksi on tehtävä 25 % demonstraatiotehtävistä.

Välikokeet

 • vapaaehtoisia, mutta suositeltavia
 • kaksi välikoetta: pe 24.10.2014 ja ma 15.12.2014 molemmat klo 9.00 saleissa IX ja X
 • ei tarvitse ilmoittautua
 • kesto 3 tuntia
 • Välikokeessa on 4 tehtävää, jotka kukin arvostellaan pistein 0 - 4 (yhteensä 0 - 16).
 • Ota kokeeseen mukaan henkilöllisyystodistus tai yliopiston opiskelijakortti. Mukana saa olla kirjoitusvälineet, matematiikan kaavoja -arkki puhtaana ja laskin, joka ei ole graafinen eikä kykene symboliseen laskentaan.
 • Demonstraatioluokan A saavuttaa tekemällä 70 % tehtävistä, luokan B 45 % ja luokan C 25 %.
 • Hyväksytyksi tuleminen määräytyy välikokeiden pistemäärien summan (0 - 32) ja demonstraatioluokan perusteella kuitenkin niin, että kummastakin välikokeesta erikseen on saatava vähintään 5 pistettä.
  ABCarvosana
  13-1414-1515-16 1
  15-1816-1917-20 2
  19-2220-2321-24 3
  23-2724-2825-28 4
  28-3229-3229-32 5
 • Ensimmäiseen välikokeeseen tulee monisteesta luvut 1 ja 2 ja toiseen välikokeeseen luvut 3, 4 ja 5.
 • toisen välikokeen 15.12.2014 kysymykset ja vastaukset
 • Välikoepaperit ovat välikokeen korjauksen jälkeen nähtävillä matematiikan laitoksen kansliassa Publicumin toisessa kerroksessa.
 • Välikokeiden tulokset ja yhteisarvosanat tulevat nähtäville matematiikan laitoksen ilmoitustaululle Publicumin toisessa kerroksessa.

Tentti

 • Tenttioikeus on kaikilla, jotka ovat tehneet 25 % demonstraatiotehtävistä. Tenttioikeuden saanut voi osallistua kaikkiin viiteen tenttiin, jotka järjestetään vuoden kuluessa kurssin loppumisesta.
 • tenttipäivät
  • to 18.12.2014 klo 9.00 saleissa Pub 1 ja Pub 2
  • ma 5.1.2015 klo 9.00 saleissa IX ja X
  • ma 13.4.2015 klo 9.00 saleissa IX ja X
  • ti 18.8.2015 klo 9.00 salissa Edu 1
  • ma 5.10.2015 klo 9.00 salissa IX
 • Tentti kestää 4 tuntia.
 • Tentissä on viisi tehtävää.
 • Tenttiin ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta viimeistään viikkoa ennen tenttiä.
 • Ota tenttiin mukaan henkilöllisyystodistus tai yliopiston opiskelijakortti. Mukana saa olla kirjoitusvälineet, matematiikan kaavoja -arkki puhtaana ja laskin, joka ei ole graafinen eikä kykene symboliseen laskentaan.
 • Demonstraatioluokan A saavuttaa tekemällä 70 % tehtävistä, luokan B 45 % ja luokan C 25 %.
 • Tentin läpipääsyssä ja arvosanassa saa hyvitystä demonstraatioissa tehdyistä tehtävistä demonstraatioluokan mukaan:
  ABCarvosana
  17-1818-1919-21 1
  19-2320-2422-26 2
  24-2925-3027-31 3
  30-3431-3532-36 4
  35-4036-4037-40 5
 • Tenttipaperit ovat nähtävillä tentin korjauksen jälkeen matematiikan laitoksen kansliassa Publicumin toisessa kerroksessa.
 • ensimmäisen tentin 18.12.2014 kysymykset ja vastaukset

Opettajat

 • luennot: yliopisto-opettaja Eija Jurvanen, vastaanotto keskiviikkoisin klo 10-11 huoneessa 281, Publicum, toinen kerros, sähköposti: eija.jurvanen[at]utu.fi
 • demonstraatiot: yliopisto-opettaja Eija Jurvanen ja lehtori Kauko Lindström

Linkkejä


5.10.2015 Eija Jurvanen