Turun yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos Analyysi II muut, 8 op

Analyysi II (sivuaineopiskelijoille), 8 op

Kevät 2014 (3. ja 4. periodi)


Ajankohtaista

 • Vuoden 2014 kurssin viimeinen tentti on maanantaina 23.2.2015 klo 9.00 saleissa IX ja X. Ilmoittaudu sinne NettiOpsun kautta viimeistään 16.2.2015.
 • Vuoden 2015 kurssi alkoi keskiviikkona 7.1.2015.

Tavoitteet

 • oppia laskemaan Riemannin integraali ja ymmärtää sen perusominaisuuksia
 • tutustua sarjoihin ja ymmärtää, milloin sarja suppenee
 • oppia käyttämään Taylorin sarjakehitelmiä apuna erilaisissa sovelluksissa
 • tutustua usean muuttujan funktioiden differentioimiseen ja integroimiseen

Sisältö

 • Riemannin integraali ja sen sovelluksia
 • epäoleellinen integraali
 • sarja, sarjan suppeneminen, potenssisarja
 • Taylorin sarjakehitelmä ja sen sovelluksia
 • usean muuttujan funktion differentiaali- ja integraalilaskennan alkeita

Kirjallisuus

Luennot 14.1.-30.4.

 • periodi III
  • tiistaisin klo 10-12 salissa Cal2, paitsi 14.1. salissa Edu2
  • keskiviikkoisin klo 8-10 salissa Cal3
 • periodien väliviikko 3.3.-9.3. (vko 10)
 • periodi IV
  • tiistaisin klo 10-12 salissa Pub3, paitsi 11.3. salissa Edu2 ja 29.4. salissa Cal2
  • keskiviikkoisin klo 8-10 salissa Cal3
  • pääsiäistauko 17.-23.4.

Demonstraatiot 17.1.-2.5.

 • perjantaisin klo 8-14 saleissa Publicum 269
 • 2 tuntia ryhmää kohti, yhteensä 14 kertaa
 • Opiskelijat jaettiin demonstraatioryhmiin ensimmäisen viikon ilmoittautumisten perusteella.
 • Koska viimeiset demot olivat vapun jälkeen 2.5., pidettiin lisäksi yksi ylimääräinen ryhmä seuraavana tiistaina 6.5. klo 10-12 salissa Pub3.
 • tehtävät pdf-muodossa
  III periodi 17.1. 24.1. 31.1. 7.2. 14.2. 21.2. 28.2.
  IV periodi 14.3. 21.3. 28.3. 4.4. 11.4. 25.4. 2.5.

Suoritustapa

 • Kurssi suoritetaan
  • demonstraatioilla ja
  • kahdella välikokeella tai yhdellä tentillä.
 • Tenttioikeuden saavuttamiseksi on tehtävä 25 % demonstraatiotehtävistä.
 • demonstraatioluokat

Välikokeet

 • vapaaehtoisia, mutta suositeltavia
 • kaksi välikoetta: ma 3.3.2014 ja ti 13.5.2014 molemmat klo 9.00 saleissa IX ja X
 • ei tarvitse ilmoittautua
 • kesto 3 tuntia
 • Välikokeessa on 4 tehtävää, jotka kukin arvostellaan pistein 0 - 4 (yhteensä 0 - 16).
 • Demonstraatioluokan A saavuttaa tekemällä 70 % tehtävistä, luokan B 45 % ja luokan C 25 %.
 • Hyväksytyksi tuleminen määräytyy välikokeiden pistemäärien summan (0 - 32) ja demonstraatioluokan perusteella kuitenkin niin, että kummastakin välikokeesta erikseen on saatava vähintään 5 pistettä.
  ABCarvosana
  13-1414-1515-16 1
  15-1816-1917-20 2
  19-2220-2321-24 3
  23-2724-2825-28 4
  28-3229-3229-32 5
 • Ensimmäiseen välikokeeseen tuli monisteesta luvut 1, 2, 3 ja 8 (integraalit ja differentiaaliyhtälöt) ja toiseen välikokeeseen luvut 4-7.
 • ensimmäisen välikokeen kysymykset ja vastaukset
 • toisen välikokeen kysymykset ja vastaukset
 • Välikoepaperit ovat nähtävillä matematiikan laitoksen kansliassa Publicumin toisessa kerroksessa.
 • Välikokeiden tulokset ja yhteisarvosanat ovat nähtävillä matematiikan laitoksen ilmoitustaululla Publicumin toisessa kerroksessa.

Tentti

 • Tenttioikeus on kaikilla, jotka ovat tehneet 25 % demonstraatiotehtävistä. Tenttioikeuden saanut voi osallistua kaikkiin viiteen tenttiin, jotka järjestetään vuoden kuluessa kurssin loppumisesta.
 • tenttipäivät
  • ma 19.5.2014 klo 9.00 saleissa IX ja X
  • ti 17.6.2014 klo 9.00 saleissa IX ja X
  • ma 8.9.2014 klo 9.00 salissa IX
  • ma 3.11.2014 klo 9.00 salissa IX ja X
  • yksi tentti vielä keväällä 2015
 • Tentti kestää 4 tuntia.
 • Tentissä on viisi tehtävää.
 • Tenttiin ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta viimeistään viikkoa ennen tenttiä.
 • Ota tenttiin mukaan henkilöllisyystodistus tai yliopiston opiskelijakortti. Mukana saa olla kirjoitusvälineet, matematiikan kaavoja -arkki puhtaana ja laskin, joka ei ole graafinen eikä kykene symboliseen laskentaan.
 • Demonstraatioluokan A saavuttaa tekemällä 70 % tehtävistä, luokan B 45 % ja luokan C 25 %.
 • Tentin läpipääsyssä ja arvosanassa saa hyvitystä demonstraatioissa tehdyistä tehtävistä demonstraatioluokan mukaan:
  ABCarvosana
  17-1818-1919-21 1
  19-2320-2422-26 2
  24-2925-3027-31 3
  30-3431-3532-36 4
  35-4036-4037-40 5
 • tentin 19.5. kysymykset ja vastaukset
 • Tenttipaperit ovat nähtävillä matematiikan laitoksen kansliassa Publicumin toisessa kerroksessa.

Opettajat

 • luennot: ma. yliopisto-opettaja Eija Jurvanen, vastaanotto keskiviikkoisin klo 10-11 huoneessa 281, Publicum, toinen kerros, sähköposti: eija.jurvanen[at]utu.fi
 • demonstraatiot: yliopisto-opettaja Eija Jurvanen ja lehtori Kauko Lindström

Linkkejä


8.1.2015 Eija Jurvanen