Hankkeen Alueellinen kestävyys – ekosysteemipalvelut ja ympäristöteknologia (REGSUS) tavoitteena on tutkia, miten älykkään ympäristöteknologian ja ekosysteemipalveluiden muodostama kokonaisuus luo alueellista kestävyyttä. Yhdistämällä ekosysteemipalveluja koskevia malleja toimijoiden ja teknologian muodostamaan systeemiin on mahdollista tutkia alueellisen kestävyyden edellytyksiä ja myös vaikuttaa niihin.

Tarkemmat tavoitteet ovat tutkia:

  1. ekosysteemipalveluiden käyttöä ja hoitoa erityisesti maatalousympäristön ja maatalouden kuormituksen hallinnan kannalta,
  2. uutta ympäristöteknologiaa tarjoavia yrityksiä sekä niiden strategioita, yritysvastuuta ja tulevaisuudenvisioita sekä
  3. niitä kulttuurisia ja kognitiivisia resursseja, joita paikallisilla toimijoilla kuten yrittäjillä ja maanviljelijöillä sekä päätöksentekijöillä on käytettävissään alueellisen kestävyyden kehittämiseen.

Tapaustutkimuskohteena on MTT:n toteuttaman ympäristön seurannan mittausverkoston (MAASÄÄ) pilotointi Karjaanjoen valuma-alueella.

Sivut päivitetty 16.4.2015.