Hankkeessa Alueellinen kestävyys – ekosysteemipalvelut ja ympäristöteknologia (REGSUS) tutkitaan älykkään teknologian käyttöä ekosysteemipalvelujen hyödyntämisessä ja hoidossa. Hankkeen perusajatuksena on pohtia ihmisten, teknologian ja luonnonympäristöjen muodostamia systeemejä ja niiden roolia esimerkiksi maatalouden päästöjen hallinnassa.

REGSUS-hanke on kolmivuotinen, ja se alkoi 1.1.2010. Hankkeen vastuullinen johtaja on dosentti Matti Kamppinen historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksesta Turun yliopistosta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) kanssa, ja sitä rahoittaa Suomen Akatemia. REGSUS-hanke perustuu Suomen Akatemian rahoittamaan CORECO-hankkeeseen, joka toteutettiin vuosina 2006–2008.


Sivut päivitetty 16.4.2015.