Matti Kamppinen, FT, dosentti
Hankkeen vastuullinen johtaja

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Kulttuurien tutkimus, Uskontotiede
20014 TURUN YLIOPISTO

  Nina Aarras, HM
Projektitutkija

Tulevaisuuden tutkimuskeskus
20014 TURUN YLIOPISTO

Sähköposti: matti.kamppinen(at)utu.fiSähköposti: nina.aarras(at)tse.fi
 
Mia Rönkä, FT
Tutkijatohtori

Ekologian osasto, Biologian laitos
20014 TURUN YLIOPISTO

  Petteri Vihervaara, FT
Erikoistutkija

Suomen ympäristökeskus
PL 111, 80101 JOENSUU

Sähköposti: mia.ronka(at)utu.fiSähköposti: petteri.vihervaara(at)ymparisto.fi
 
Harri Tolvanen, FT, dosentti
Tutkijatohtori

Maantieteen ja geologian laitos
20014 TURUN YLIOPISTO

  Jenni Hänninen
Pro gradu -opiskelija

Biodiversiteetti- ja ympäristötieteen osasto,
Biologian laitos
20014 TURUN YLIOPISTO

Sähköposti: harri.tolvanen(at)utu.fi Sähköposti: jenni.hanninen(at)utu.fi
 
Céline Arzel, Dr.
Post doctoral -tutkija

Ekologian osasto, Biologian laitos
20014 TURUN YLIOPISTO

Sähköposti: celine_arzel(at)yahoo.fr
Sivut päivitetty 16.4.2015.