28.9.2013. REGSUS-hanke oli mukana järjestämässä Luontoiltapäivä-seminaaria, jossa keskusteltiin ympäristöön ja eläimiin liittyvästä monitieteisestä tutkimuksesta. Luontoiltapäivä järjestettiin Turun yliopistossa 20.9.2013 klo 12 - 16.

10.6.2013. Jenni Hännisen pro gradu -tutkielma "Ympäristöalan yritykset ja ekosysteemipalvelut - tapausesimerkkinä Karjaanjoen valuma-alue" hyväksyttiin Turun yliopistossa 10.6.2013.

1.10.2012. Hankkeessa on aloittanut pro gradu -tutkimuksensa Jenni Hänninen. Suunnitelma hyväksyttiin 3.9.2012. Työn otsikko on "Ympäristöalan yritykset ja ekosysteemipalvelut - tapausesimerkkinä Karjaanjoen valuma-alue". Työn ohjaajana hankkeessa toimii Nina Aarras.

23.9.2011. Karjaanjoen valuma-alueella tehty kysely- ja haastattelututkimus maatalousympäristöjen tarjoamista ekosysteemipalveluista jatkuu puhelinhaastatteluin. Syksyn aikana tehdään myös haastattelututkimus uutta ympäristöteknologiaa tarjoavien yritysten strategioista, yritysvastuusta ja tulevaisuudenvisioista.

22.9.2010. Karjaanjoen valuma-alueella aloitettiin kysely- ja haastattelututkimus, jonka avulla kartoitetaan näkemyksiä luonnon monimuotoisuudesta sekä maatalousympäristöjen tarjoamista ekosysteemipalveluista.

3.5.2010. Hankkeen tutkimusalueella Karjaanjoen valuma-alueella aloitettiin maatalouskosteikoiden linnustoarvojen selvittäminen. Alueella tehdään kesän aikana vesilintulaskennat sekä selvitetään vesilintujen poikastuottoa. Laskennat tehdään kahdellatoista järvellä. Laskentojen yhteydessä tutkitaan myös vesilintujen ravintovaroja.

15.4.2010. Hankkeen ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin muun muassa hankkeen vuoden 2010 työsuunnitelmaa.

13.3.2010. Turun yliopistossa esitettiin julkisesti tarkastettavaksi filosofian maisteri Petteri Vihervaaran väitöskirja "Impact of the globalizing forest industry on ecosystem services: Corporate responsibility and the sustainable management of coupled human-environment systems" (Globaalistuvan metsäteollisuuden vaikutus ekosysteemipalveluihin: Yritysvastuun ja ekososiaalisten systeemien kestävän hoidon näkökulmia). Vastaväittäjänä toimi dosentti Antti Otsamo Metsäteollisuus ry:stä ja kustoksena professori Pekka Niemelä.

1.1.2010. REGSUS-hanke käynnistyi.
Sivut päivitetty 16.4.2015.