Mononen, L., Auvinen, A.-P., Ahokumpu, A.-L., Rönkä, M., Aarras, N., Tolvanen, H., Kamppinen, M., Viirret, E., Kumpula, T. & Vihervaara, P. National ecosystem service indicators: measures of social-ecological sustainability. Ecological Indicators, In press.

Arzel, C., Rönkä, M., Tolvanen, H., Aarras, N., Kamppinen, M. & Vihervaara, P. 2015. Species diversity, abundance and brood numbers of breeding waterbirds in relation to habitat properties in an agricultural watershed. Annales Zoologici Fennici 52 (1-2): 17 - 32.

Rönkä, M., Kamppinen, M., Tolvanen, H., Huitu, H., Thessler, S., Vihervaara, P. & Aarras, N. 2014. Environmental technology in the sustainable use of agricultural ecosystem services: the relevance of farmers' mental models. International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology 10(4): 419 - 437.

Tolvanen, H., Rönkä, M., Vihervaara, P., Kamppinen, M., Arzel, C., Aarras, N. & Thessler, S. 2014. Spatial information in ecosystem service assessment: data applicability in the cascade model context. Journal of Land Use Science, http://dx.doi.org/10.1080/1747423X.2014.947642.

Aarras, N., Rönkä, M., Kamppinen, M., Tolvanen, H. & Vihervaara, P. 2013. Environmental technology and regional sustainability - The role of life-based design. Technology in Society 36: 52 - 59, http://dx.doi.org/10.1016/j.techsoc2013.12.003.

Vihervaara, P. 2013. Informaatio ja eksergia ekosysteemipalveluiden mittareina. Tieteessä tapahtuu 5/2013: 15 - 23.

Rönkä, M. & Kamppinen, M. 2013. Perinnetieto on osa ympäristötietoa. Maaseudun Tulevaisuus, vierasyliö 20.5.2013 s. 2.

Vihervaara, P. & Kettunen, M. 2013. Informaatioyhteiskunnalla ei ole varaa menettää luonnon kirjastoja. Maaseudun Tulevaisuus, vierasyliö 15.4.2013 s. 2.

Rönkä, M. 2013. Ympäristöteknologia mittaa luonnon pulssia. Hiiskuttua (Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen verkkolehti) 8.4.2013. Hiiskuttua

Rönkä, M., Kamppinen, M. & Vihervaara, P. 2013. Ympäristöteknologia edistää luonnon kestävää käyttöä. Turun Sanomat, alio 22.3.2013 s. 2.

Kamppinen, M. & Hakamies, P. 2013. The Theory of Culture of Folklorist Lauri Honko, 1932 - 2002: The Ecology of Tradition. Edwin Mellen Press. 132 s. Kirjan esittely

Vihervaara, P., D'Amato, D., Forsius, M., Angelstam, P., Baessler, C., Balvanera, P., Boldgiv, B., Bourgeron, P., Dick, J., Kanka, R., Klotz, S., Maass, M., Melecis, V., Petrík, P., Shibata, H., Tang, J., Thompson, J. & Zacharias, S. 2013. Using long-term ecosystem service and biodiversity data to study the impacts and adaptation options in response to climate change: insights from the global ILTER sites network. Current Opinion in Environmental Sustainability 5: 53 - 66, http://dx.doi.org/10.1016/j.cosust.2012.11.002.

Maes, J., Egoh, B., Willemen, L., Liquete, C., Vihervaara, P., Schägner, J.P., Grizzetti, B., Drakou, E.G., La Notte, A., Zulian, G., Bouraoui, F., Paracchini, M.L., Braat, L. & Bidoglio, G. 2012. Mapping ecosystem services for policy support and decision making in the European Union. Ecosystem Services, http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoser.2012.06.004.

Vihervaara, P., Kumpula, T., Ruokolainen, A., Tanskanen, A. & Burkhard, B. 2012. The use of detailed biotope data for linking boidiversity with ecosystem services in Finland. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management 8(1 - 2): 169 - 185, doi 10.1080/21513732.2012.686120.

Vihervaara, P., Marjokorpi, A., Kumpula, T., Walls, M. & Kamppinen, M. 2012. Ecosystem services of fast-growing tree plantations: A case study on integrating social valuations with land-use changes in Uruguay. Forest Policy and Economics 14(1): 58 - 68, doi 10.1016/j.forpol.2011.08.008.

Lummaa, K., Rönkä, M. & Vuorisalo, T. 2012. Monitieteinen ympäristötutkimus. Gaudeamus, Helsinki. 287 s.

Aarras, N. 2012. Vastuullinen liiketoiminta haastaa yritykset. Ekonomi 1/2012: 27.

Hirsch, F., Clark, D., Vihervaara, P. & Primmer, E. 2011. Payments for Forest-related Ecosystem Services: What role for a Green Economy? UNECE/FAO Forestry and Timber Section. 30 s. + liitteet 14 s.

Rönkä, M., Saari, L., Hario, M., Hänninen, J. & Lehikoinen, E. 2011. Breeding success and breeding population trends of waterfowl: implications for monitoring. Wildlife Biology 17(3): 225 - 239.

Vihervaara, P. 2011. Role of the conservation areas for ecosystem services and their research. Kuhmo Friendship Park 20 years Proceedings. 6 s.

Vihervaara, P. 2011. Mitä tiedetään biodiversiteetin ja ekosysteemipalveluiden välisistä suhteista? Luonnon Tutkija 3: 91 - 97.

Rönkä, M., Tolvanen, H., Lehikoinen, E., von Numers, M. & Rautkari, M. 2010. Mitä paikkatietoaineistot kertovat sorsalintujen pesimäluodon valinnasta? Suomen Riista 56: 26 - 39.

Vihervaara, P. 2010. Impact of the Globalizing Forest Industry on Ecosystem Services: Corporate Responsibility and the Sustainable Management of Coupled Human-Environment Systems. Turun yliopiston julkaisuja, Sarja AII, Osa 248. Turun yliopisto, Turku. 118 s.

Vihervaara, P., Rönkä, M. & Walls, M. 2010. Trends in ecosystem service research: Early steps and current drivers. Ambio 39(4): 314 - 324.

Vihervaara, P. & Kamppinen, M. 2009. The ecosystem approach in corporate environmental management - expert mental models and environmental drivers in the Finnish forest industry. Corporate Social Responsibility and Environmental Management 16(2): 79 - 93.

Vihervaara, P., Kumpula, T., Tanskanen, A. & Burkhard, B. 2009. Ecosystem services - A tool for sustainable management of human-environment systems. Case study Finnish Forest Lapland. Ecological Complexity, doi:10.1016/j.ecocom.2009.12.002.

Aarras, N., Nurmi, P., Stenholm, P. & Heinonen, J. 2008. Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet. Tekesin katsaus 237/2008, Helsinki. 51 s.

Kamppinen, M., Vihervaara, P. & Aarras N. 2008. Corporate responsibility and systems thinking - tools for balanced risk management. International Journal of Sustainable Society 1(2): 158 - 171.

Kamppinen, M. & Nurmi, P. (toim.) 2007. Vastuullinen liiketoiminta ja systeemiajattelu. Coreco research papers, Turun yliopisto. 166 s.

Sivut päivitetty 16.4.2015.