Insinöörimatematiikan valmennuskurssi 2018


Taustatietoa: Syksyllä 2016 aloitettiin konetekniikan diplomi-insinöörin tutkintoon johtava kaksivuotinen koulutus yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston, Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun ja Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. Opintojen sisältö ja tavoitteet ovat Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) tutkintovaatimusten mukaisia ja opiskelijat ovat TTY:n opiskelijoita. Tutkintotodistukset myöntää TTY. Opinnot järjestetään Turussa. Kolmas opiskelijavalinta suoritetaan keväällä 2018 ja valitut opiskelijat aloittavat opintonsa syksyllä 2018.

Valintakoe koulutukseen järjestetään keskiviikkona 23.5.2018 klo 15-18 Turun yliopiston Agora-rakennuksessa, salissa XXII, (kts. kampuskartta, nro T6). Valintakoe sisältää kysymyksiä seuraavilta aihealueilta: matematiikka, statiikka, ja konetekniikka. Valintakokeessa sallitut välineet ovat: kirjoitusvälineet ja ei-ohjelmoitava laskin. Yleisiä ohjeita valintakokeeseen löytyy täältä, laskimien osalta noudatetaan edelläsanottua. Viimevuotisen valintakokeen matematiikan kysymykset löytyvät täältä.

Valmentava opetus: Hakijoille järjestetään orientoiva kurssi, joka perehdyttää alustavasti tutkintoon sisältyviin matematiikan opintoihin. Kurssi on maksuton ja sille osallistuminen on vapaaehtoista. Kurssi järjestetään Turun yliopistossa ja sille ilmoittaudutaan 22.4.2018 mennessä täyttämällä tämä kaavake.

Poikkeus: Valmentavaa kurssia ei järjestetä, jos sille ilmoittautuneita on alle 10 määräpäivään 22.4.2018 mennessä. (LISÄYS 24.4.: vaadittu ilmoittautuneiden määrä on täyttynyt, joten kurssi järjestetään)

Kysymykset jotka koskevat valmentavaa kurssia voi lähettää osoitteeseen mika.hirvensalo@utu.fi, mutta muut DI-koulutusta koskevat kysymykset tulee lähettää Nina Ojalalle.

Valmentavan kurssin sisältö: Soveltuvin osin differentiaali- ja integraalilaskentaa sekä differentiaaliyhtälöiden perusteita. Opetuksen aluksi käydään läpi mainittuja matematiikan osa-alueita tukevaa matematiikkaa.

Opetusajankohdat ja -paikat:

Kurssi alkaa 27.4. ja päättyy 18.5. Opetus järjestetään Turun yliopiston kampusalueella rakennuksessa Quantum (kts. kampuskartta, nro T7)

pe 27.4. klo. 15-19 auditorio Quantum
ma 30.4. klo. 15-19 luentosali XVI
ke 2.5. klo. 15-19 luentosali XVI
pe 4.5. klo. 15-19 luentosali XVI
ma 7.5 klo. 15-19 luentosali XVI
ke 9.5. klo. 15-19 luentosali XVI
pe 11.5. klo. 15-19 luentosali XVI
ma 14.5. klo. 15-19 luentosali XVI
ke 16.5. klo. 15-19 luentosali XVI
pe 18.5. klo. 15-19 luentosali XVI

Opetusmateriaali on saatavissa tältä sivulta kurssin kuluessa.

Kirjallisuutta, osa 1
Kirjallisuutta, osa 2
Kirjallisuutta, osa 3

Huomautus: Yllämainittu kirjallisuusmateriaali kattaa valmennuskurssia laajemman alueen ja onkin suunnattu aihepiiristä enemmän kiinnostuneille opiskelijoille oheislukemistoksi. Tarkemman kuvan kurssilla esitettävästä asiasta saa seuraamalla luentokohtaisesti tällä sivulla julkaistavia luentoruutuja (alla).

Luentoruudut 1, 27.4.
Luentoruudut 2, 30.4.
Luentoruudut 3, 2.5.
Luentoruudut 4, 4.5.
Luentoruudut 5, 7.5.
Luentoruudut 6, 9.5.
Luentoruudut 7, 11.5.
Luentoruudut 8, 14.5.
Luentoruudut 9, 16.5.
Luentoruudut 10, 18.5.

Sekalaisia harjoitustehtäviä

Harjoitustehtävät 1 (mallivastaukset)
Harjoitustehtävät 2 (mallivastaukset)
Harjoitustehtävät 3 (mallivastaukset)
Harjoitustehtävät 4 (mallivastaukset)
Harjoitustehtävät 5 (mallivastaukset)