Analyysi I (sivuaineopiskelijat) 2016 (8 op)Vastaava opettaja: Mika Hirvensalo, sähköposti mika.hirvensalo@utu.fi

Kurssikoodi: MATE5015

Tavoitteet: Tavoitteena on ymmärtää matematiikan rakennetta sekä hallita analyysin peruskäsitteet raja-arvo ja derivaatta. Lisäksi omaksutaan tavallisimmat reaalifunktiot, sekä näiden käyttö yksinkertaisissa sovelluksissa.

Sisältö: Joukot, funktiot, reaali- ja kompleksiluvut, täydellinen induktio, alkeisfunktiot, lukujonon ja funktion raja-arvo, jatkuvat funktiot ja niiden perusominaisuudet, derivaatta ja sen sovellukset.


Kurssille ilmoittautuminen:
1) Rekisteröi itsesi ViLLEssä kurssille käyttämällä kurssiavainta MyijL
ja
2) Täytä kaavake jossa ilmoitat toiveesi demoryhmästä.


Suoritustavat ja arvostelu:
Demonstraatiot ja tentti (0 - 5). Demonstraatiopisteiden maksimimäärästä on saavutettava yli 25% ja tentti on suoritettava ennen seuraavan vuosikurssin ensimmäistä tenttipäivää.

Kurssin voi läpäistä myös välikokeilla. Tällöin molemmista välikokeista on oltava hyväksytty arvosana.

Arvosanan määräytyminen.


Lukukauden 15-16 sivut