Analyysi I (sivuaineopiskelijat) 2016 (8 op)Ensimmäinen luento 7.9., viimeinen 14.12.

Luentoajat ja -paikat: keskiviikkoisin 12-14 sali IX (Natura) torstaisin 10-12 sali IX (Natura)

Poikkeukset: to 13.10. sali I (päärakennus), 20.10. sali Pub3 (Publicum3), 3.11. sali Pub3, 24.11. Sali Pub3, 7.12. sali Pub3, 8.12. sali Pub3, 14.12. sali Pub3.


Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus:
Jyrki Lahtonen: Analyysi I (2013)

Luentoruudut (saatavilla kurssin aikana):


Oheismateriaalia:


Lukukauden 15-16 sivut