Analyysi I (sivuaineopiskelijat) 2016 (8 op)Tenttipäivät: 9.1., 6.2., ja 27.3. sekä kesätentti (päivämäärä ilm. myöh.); välikokeet 26.10. ja 19.12. Tarkista NettiOpsusta yksityiskohdat.

Huomioi että kesätenteissä ilmoittautumiskäytäntö saattaa olla poikkeuksellinen. Erityisesti elokuun kesätenttiin vaaditaan usein ilmoittautumaan jo samaan aikaan kuin kesäkuunkin tenttiin. Tarkista asia nettiopsusta.


Tenttiin tai välikokeeseen ilmoittautuminen: Imoittautuminen tapahtuu NettiOpsun kautta viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää.

Apuvälineet: Tentissä saa käyttää Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kaavakokoelmaa ja laskinta, joka ei kykene symboliseen eikä graafiseen laskentaan.

Välikokeen I (26.10.) pisteet ja mallivastaukset

Välikokeen II (19.12.) mallivastaukset ja välikokeilla saadut arvosanat

Tentin 9.1.2017 mallivastaukset

Tentin 6.2.2017 mallivastaukset

Tentin 27.3.2017 mallivastaukset