Analyysi II (sivuaineopiskelijat) 2017 (8 op)Vastaava opettaja: Mika Hirvensalo, sähköposti mika.hirvensalo@utu.fi

Kurssikoodi: MATE5018

Tavoitteet:
Kurssilla opitaan ymmärtämään Riemannin integraalikäsite ja laskemaan Riemannin integraali, perehdytään sarjoihin ja suppenemiskäsitteeseen, opitaan käyttämään Taylorin sarjakehitelmiä apuna erilaisissa sovelluksissa ja tutustutaan usean muuttujan funktioiden differentioimiseen ja integroimiseen.

Sisältö:
Riemannin integraali ja sen sovelluksia, epäoleellinen integraali. Sarja, sarjan suppeneminen, potenssisarja, Taylorin sarjakehitelmä ja sen sovelluksia. Usean muuttujan funktion differentiaali- ja integraalilaskennan alkeita.

Esitiedot: Kurssia Analyysi I vastaavat tiedot.


Kurssille ilmoittautuminen:
1) Rekisteröi itsesi kurssille ViLLEssä käyttämällä avainta xtN4Zhs
2) Täytä kaavake jossa ilmoitat toiveesi demoryhmästä.


Suoritustavat ja arvostelu:
Demonstraatiot ja tentti (0 - 5). Demonstraatiopisteiden maksimimäärästä on saavutettava yli 25% ja tentti on suoritettava ennen seuraavan vuosikurssin ensimmäistä tenttipäivää.

Kurssin voi läpäistä myös välikokeilla. Tällöin molemmista välikokeista on oltava hyväksytty arvosana.


Lukukauden 15-16 sivut