Analyysi II (sivuaineopiskelijat) 2017 (8 op)Tenttipäivät: 15.5., kesätentti, 25.9. ja 4.12.; välikokeet 27.2. ja 4.5. Tarkista NettiOpsusta yksityiskohdat.

Huomioi että kesätenteissä ilmoittautumiskäytäntö saattaa olla poikkeuksellinen. Erityisesti elokuun kesätenttiin vaaditaan usein ilmoittautumaan jo samaan aikaan kuin kesäkuunkin tenttiin. Tarkista asia nettiopsusta.


Tenttiin tai välikokeeseen ilmoittautuminen tapahtuu NettiOpsun kautta viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää.

Apuvälineet: Tentissä saa käyttää Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kaavakokoelmaa ja laskinta, joka ei kykene symboliseen eikä graafiseen laskentaan.

Mallivastauksia:

Välikokeen I (27.2.) pisteet ja mallivastaukset
Välikokeilla saavutetut arvosanat ja 2. välikokeen mallivastaukset
Tentin 15.5. mallivastaukset
Tentin 14.6. mallivastaukset
Tentin 25.9. mallivastaukset
Tentin 4.12. mallivastaukset


Lukukauden 15-16 sivut