Analyysi I (sivuaineopiskelijat) 2017 (8 op)Vastaava opettaja: Mika Hirvensalo, sähköposti mika.hirvensalo@utu.fi

Kurssikoodi: MATE5015

Tavoitteet: Tavoitteena on ymmärtää matematiikan rakennetta sekä hallita analyysin peruskäsitteet raja-arvo ja derivaatta. Lisäksi omaksutaan tavallisimmat reaalifunktiot, sekä näiden käyttö yksinkertaisissa sovelluksissa.

Sisältö: Joukot, funktiot, reaali- ja kompleksiluvut, täydellinen induktio, alkeisfunktiot, lukujonon ja funktion raja-arvo, jatkuvat funktiot ja niiden perusominaisuudet, derivaatta ja sen sovellukset.


Kurssille ilmoittautuminen:
1) Rekisteröi itsesi ViLLEssä kurssille käyttämällä kurssiavainta 8YUbbFS
(rekisteröintikoodi 5040 9472, jos tarpeen) ja
2) Täytä kaavake jossa ilmoitat toiveesi demoryhmästä.

HUOM! Täytä myös kaavake jossa ilmoitat toiveesi demoryhmästä toisessa periodissa.


Suoritustavat ja arvostelu:
Demonstraatiot ja tentti (0 - 5). Demonstraatiopisteiden maksimimäärästä on saavutettava yli 25% ja tentti on suoritettava ennen seuraavan vuosikurssin ensimmäistä tenttipäivää.

Kurssin voi läpäistä myös välikokeilla. Tällöin molemmista välikokeista on oltava hyväksytty arvosana.

Arvosanan määräytyminen.


Lukukauden 16-17 sivut