Analyysi I (sivuaineopiskelijat) 2017 (8 op)Ensimmäinen luento 6.9., viimeinen 14.12.

Luentoajat ja -paikat: keskiviikkoisin 12-14, torstaisin 10-12. Ke 13.12. Sali XXI (Agora), To 14.12. Sali Pub2 (Publicum).


Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus:
Jyrki Lahtonen: Analyysi I (2013)

Luentoruudut (saatavilla kurssin aikana):


Oheismateriaalia:

Huomautus: Jos jokin oheismateriaalissa mainittu vaikuttaa olevan ristiriidassa luentomonisteen tai luentoruutujen kanssa, tulee tällöin noudattaa viimeksimainittuja.


Lukukauden 16-17 sivut