Analyysi I (sivuaineopiskelijat) 2017 (8 op)Tenttipäivät: 1. välikoe 25.10., 2. välikoe 18.12. Tenttipäivät 22.1., 26.3., 11.5. sekä kesätentti (ilmoitetaan myöhemmin).

Huomioi että kesätenteissä ilmoittautumiskäytäntö saattaa olla poikkeuksellinen. Erityisesti elokuun kesätenttiin vaaditaan usein ilmoittautumaan jo samaan aikaan kuin kesäkuunkin tenttiin. Tarkista asia nettiopsusta.


Tenttiin tai välikokeeseen ilmoittautuminen: Imoittautuminen tapahtuu NettiOpsun kautta viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää.

Apuvälineet: Tentissä saa käyttää Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kaavakokoelmaa ja laskinta, joka ei kykene symboliseen eikä graafiseen laskentaan.

Välikokeiden ja tenttien mallivastauksia julkaistaan tällä sivulla. Välikokeen 1 pisteet.
Välikokeen 1 mallivastaukset.
Välikokeen 2 mallivastaukset.

Tentin 22.1. mallivastaukset.

Tentin 26.3. mallivastaukset.

Tentin 11.5. mallivastaukset.

Tentin 13.6. mallivastaukset.


Lukukauden 16-17 sivut