Kysely tohtoreiden työttömyyskokemuksista


Tervetuloa vastaamaan tohtoreiden työttömyyttä koskevaan kyselyyn.

Akateeminen työttömyys on viime aikoina lisääntynyt muun työttömyyden ohella. Nyt myös yhä useampi tohtorintutkinnon suorittanut on joutunut kokemaan työttömyyttä. Tällä hetkellä maassamme on lähes 1000 työtöntä tohtoria. Kysely on osa Turun yliopiston aikuiskasvatustieteen Pro gradu -tutkimustani tohtoreiden työttömyyskokemuksista. Työni ohjaajana toimii kasvatustieteen professori Arto Jauhiainen.

Tutkimukseni tarkoituksena on tarkastella tällä hetkellä työttömänä olevien tai aiemmin työttömänä olleiden tohtorien kokemuksia opinnoista, työelämästä ja työttömyydestä sekä näkemyksiä tohtorikoulutuksesta ja tulevaisuudesta.

Kyselyyn toivotaan vastaajiksi viimeisen kolmen vuoden sisällä työttömänä olleita tohtoreita, joilla työttömyysjakso on kestänyt yli kolme kuukautta. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Tulokset analysoidaan ja raportoidaan tilastollisesti niin, ettei kenenkään vastaajan henkilöllisyys paljastu missään tutkimuksen vaiheessa.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 20 minuuttia. Vastauksia toivotaan mahdollisimman pian, mutta viimeistään 6.4.2015 mennessä.

Jokaisesta vastauksesta on merkittävän suuri apu tutkimukselle.Kysely on suljettu. Kiitos kaikille osallistuneille vastauksista!
Lisätietoja:

Minna Kankare
Opiskelija,
Aikuiskasvatustiede
Turun yliopisto
mimakan@utu.fi