Petri Paju: julkaisuni / my publications (or see: publications by year, with some introduction / julkaisut vuosittain järjestettynä ja esiteltynä)
Takaisin PP:n kotisivulle.../ back
Interested in some of these? Email petri . paju AT utu . fi

Monografia / book

VÄITÖSKIRJA / Ph.D DISSERTATION:
Paju, Petri: "Ilmarisen Suomi" ja sen tekijät. Matematiikkakonekomitea ja tietokoneen rakentaminen kansallisena kysymyksenä 1950-luvulla. English Summary [Building "Ilmarinen’s Finland" : the Committee for Mathematical Machines and computer contruction as a national project in the 1950s]. Turun yliopiston julkaisuja C 269. Turku 2008.

Saatavissa myös
sähköisesti / also available online here.


Edited work

Historian aikakoneessa. Onnittelukirja Hannu Salmelle. Toim. Silja Laine, Maarit Leskelä-Kärki, Kari Kallioniemi, Harri Kiiskinen, Petri Paju, Heli Rantala.
K&h, Turku 2011.

Bibliography of Histories of Technology by Finns or about Finland, in languages other than Finnish or Swedish.” Eds. Petri Paju & Riikka Jalonen. Circulated as a print, in the conference Reusing the Industrial Past (ICOHTEC, TICCIH, Worklab). Tampere, Finland, 10–15.8.2010, and available as a PDF file in the Finnish Society for the History of Technology’s website.

Impagliazzo, John, Järvi, Timo, and Paju, Petri (Eds.): History of Nordic Computing 2. Second IFIP WG 9.7 Conference, HiNC2, Turku, Finland, August 21-23, 2007, Revised Selected Papers. IFIP Advances in Information and Communication Technology 303. Springer, Berlin 2009.

Paju, Petri, Kivinen, Nina, Järvi, Timo and Ruissalo, Jouko (eds.): History of Nordic Computing - HiNC2. Extended abstracts. Turku Centre for Computer Science, General Publications No 42.
Turku 2007.


Tutkimusartikkelit / research articles


Paju, Petri, Malmi, Eric & Honkela, Timo: “Text Mining and Qualitative Analysis of an IT History Interview Collection.” In John Impagliazzo, Per Lundin, Benkt Wangler (Eds.): History of Nordic Computing 3. IFIP AICT 350. Springer, Heidelberg 2011, 433–443.

Paju, Petri: “IBM Manufacturing in the Nordic Countries.” In John Impagliazzo, Per Lundin, Benkt Wangler (Eds.): History of Nordic Computing 3. IFIP AICT 350. Springer, Heidelberg 2011, 215–227.

Paju, Petri & Sulonen, Reijo: ”Hans Andersin.” Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 1997- (julkaistu 22.6.2011).

Paju, Petri: ”Kreivi Carl Robert Mannerheim – monipuolinen teknologiayrittäjä.” Salmi, Hannu (toim.): Menneen ja tulevan välillä. 1800-luvun kulttuurihistorian lukukirja. k&h, Turku 2011, 168–187.
Lisätietoja.

Paju, Petri & Sulonen, Reijo: ”Hans Andersin: Monipuolinen tietotekniikan suomalainen uranuurtaja.” Tekniikan Waiheita 28(4) 2010, 49–53.

Paju, Petri & Durnová, Helena: “Computing Close to the Iron Curtain: Inter/national Computing Practices in Czechoslovakia and Finland.” Comparative Technology Transfer and Society. December 2009, vol. 7, no. 3 issue (copyrighted for 2010).  –Also available via a Project Muse page.

Paju, Petri: “The Finnish Society for the History of Technology and its journal Tekniikan Waiheita: Milestones, 1980–2010.” Tekniikan Waiheita 28(2) 2010, 5–11.
See an abstract in English
here.

Paju, Petri: “Building ‘Ilmarinen’s Finland’: computer construction as a national project in the 1950s.” Tekniikan Waiheita 28(2) 2010, 56–65.
See an abstract in English
here.

Paju, Petri: ”Reikäkortti konttorityössä : Katsaus tietojenkäsittelyn materiaaliseen historiaan Suomessa.” Teoksessa Maija Mäkikalli ja Riitta Laitinen (toim.): Esine ja aika. Materiaalisen kulttuurin historiaa. Historiallinen arkisto 130. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2010, 317–346.
Kirjalinkki.

Paju, Petri: ”Carl Robert Mannerheim teknologiayrittäjänä.” Tekniikan Waiheita 28(1) 2010, 16–27.  Abstract
here.

Paju, Petri: ”Computer Industry as a National task. The Finnish Computer Project and the question of state involvement in the 1970s.” In Impagliazzo, John & Järvi, Timo & Paju, Petri (Eds.): History of Nordic Computing 2. IFIP AICT 303, pp. 171–184. Springer, Berlin 2009.

Paju, Petri: ”
National Projects and International Users: Finland and Early European computerization”. IEEE Annals of the History of Computing. Vol. 30, 4/2008, 77–91.
(Downloadable here with the IEEE 's permission.)

Paju, Petri: ”Tutkijoiden ESKO-hanke muokkasi koko suomalaista tietotekniikka-alaa.” Arkhimedes 6/2008, 31-33.

Paju, Petri: ”ESKOlla tehtiin tiedepolitiikkaa ja tekniikasta kansallista projektia.”
Tieteessä tapahtuu 8/2008, 27–31.

Paju, Petri: ”Suomen Kulttuurirahasto varhaisena teknologian kansallisena edistäjänä”. Tiedepolitiikka 2/2007, 27-36.

Paju, Petri: ”’Ilmarisen Suomen’ kehittäjä. Erkki Laurila tietokoneiden ja suomalaisen kulttuurin rakentajana sodanjälkeisenä aikana.”
(Erkki Laurila, constructing computers and shaping Finnish culture in post-war years, in Finnish.) Teoksessa Hannu Salmi, Petri Paju, Jussi Parikka, Petri Saarikoski, Tanja Sihvonen ja Jaakko Suominen: Välimuistiin kirjoitetut. Lukuja Suomen tietoteknistymisen kulttuurihistoriaan. k&h: Turku 2006, 18-54.

Paju, Petri: ”Anna porvarille sähköä! Carolyn Marvinin When Old Technologies Were New.” Teoksessa Järvinen, Hanna ja Kärki, Kimi (toim.): Avaintekstejä kulttuurihistoriaan.
Cultural History – Kulttuurihistoria 6. k&h: Turku 2005, 194-203.

Paju, Petri: ”A Failure Revisited: The First Finnish Computer Construction Project. The Establishing of a National Computing Center in Finland.” In Bubenko Jr., Janis & Impagliazzo, John & Arne Sølvberg (eds.): History of Nordic Computing. IFIP WG9.7 First Working Conference on the History of Nordic Computing (HiNC1), June 16-18, 2003, Trondheim, Norway, pp. 79-94. Springer: New York 2005.

    <>
Linkki artikkeliin / article link (SpringerLink) Now the HiNC1 book is also (most of it anyway) in Google Books.

Suominen, Jaakko & Paju, Petri & Törn, Aimo: ”The Wegematic 1000 Computing Centre, 1959-1964. Translocal Co-operation.” In Bubenko Jr., Janis & Impagliazzo, John & Arne Sølvberg (eds.): History of Nordic Computing. IFIP WG9.7 First Working Conference on the History of Nordic Computing (HiNC1), June 16-18, 2003, Trondheim, Norway, pp. 463-485. Springer: New York 2005.

    <>
Linkki artikkeliin / article link (SpringerLink) See also in Google Books for this HiNC1 book.

Paju, Petri: ”Atomihuuma suomalaisen teknologiapolitiikan vauhdittajana.” Teoksessa Lemola, Tarmo & Honkanen, Petri (toim.): Innovaatiopolitiikka - kenen hyväksi, keiden ehdoilla? Helsinki 2004, 140-161.

Paju, Petri: ”Säteilevät atomit julkisuuden valokeilassa. Näytteillepanijoina Yhdysvallat, YK ja tiedemiehet.” Tekniikan Waiheita 4/2003, 18-29.

Paju, Petri: ”
Huvia hyödyn avuksi jo 1950-luvulla. Nim-pelin rakentaminen ja käyttö Suomessa.Wider Screen -lehden teemanumero Digitaaliset pelit ja elokuva, toim. Petri Saarikoski. Nro 2-3/2003.

Paju, Petri: "Atomi - viisikymmenluvun villitsijä." Teoksessa 30-vuotias tunteilee. Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineen juhlakirja. Toim. Kimi Kärki. Turun yliopiston historian laitos. Julkaisuja n:o 61. Turku 2002. S. 136-144.

Paju, Petri: "Muistikuvia tuotekehittelystä Salorassa – haastateltavana Martti Juva." (s. 91-95). Teoksessa Sähköä, säpinää, wapinaa. Risteilyjä teknologian kulttuurihistoriassa. Toimittanut Tanja Sihvonen. Turun yliopiston historian laitos, Julkaisuja n:o 59. Turku 2001.

Suominen, Jaakko & Paju, Petri & Törn, Aimo: "
Varsinaissuomalainen linja Suomen tietoteknistymisen alkuvaiheissa 1959-1964. Turun Laskukeskus ja Wegematic 1000 tietojenkäsittelykone." Tekniikan Waiheita 3/2000, 24-46.

Paju, Petri: "Tietotekniikan esihistoriaa suomalaisin voimin. Kun Erkki Laurila toi matematiikkakoneen idean Suomeen ja tarjosi sitä kaikille 1944-54." Tekniikan Waiheita 1/2000, 6-13.Muut tieteelliset ja popularisoivat artikkelit / Other scientific and popularized articles

Paju, Petri: ”Pitkä marssi – kohti eurooppalaista tutkimusta.” Kulttuurihistoria nyt! -blogikirjoitus 7.6.2011.

Paju, Petri: ”ESKO-tietokone kertoo: näytöskoneen elämä ja aika.” Historian aikakoneessa. Onnittelukirja Hannu Salmelle. Toim. Silja Laine, Maarit Leskelä-Kärki, Kari Kallioniemi, Harri Kiiskinen, Petri Paju, Heli Rantala. K&h, Turku 2011, 83–90.

Paju, Petri: ”Fukushima – Zwentendorf.” Kulttuurihistoria nyt! -blogikirjoitus 18.3.2011.

Paju, Petri: ”Reikäkortti. Konkreettista tietokonehistoriaa.” Historia 1/2011, 31.

Sulonen, Reijo & Paju, Petri: ”Kuolleet: tekniikan tohtori Hans Andersin.” Helsingin Sanomat 19.11.2010.

Paju, Petri: ”Jatkoa politiikasta ja teknologian historiasta.” Kanava, vsk. 38, 7/2010, 60–61.

Paju, Petri: ”Suomalaisen teknologiapolitiikan konnat ja sankarit.” Kanava, vsk. 38, 5/2010, 19–23.

Paju, Petri: ”Tietokone Esko, 50, kertoo tarinansa.” Helsingin Sanomat 30.3.2010, D2.

Paju, Petri: ”Kaupallisuus oli keskeistä tutkijoille jo 1950-luvulla.Turun Sanomat 2.7.2009 (aliokirjoitus).

Paju, Petri: ”Insinööreistä ja tiedemiehistä kansallisina vaikuttajina.” Tieteessä tapahtuu 3/2009, 51–53.

Paju, Petri: ”Selvennystä teknologisen sammon rakentamiseen.” Arkhimedes 1/2009, 6–7.

Paju, Petri: ”Teknologian historia globalisoituu. SHOT Lissabonissa 11.-14.10.2008.” Tekniikan Waiheita 4/2008, 40–43.

Paju, Petri: ”Laskentakeskushanke 1950-luvulla – tiedemiesten kuningasajatuksesta Nokian liiketoiminnaksi.” A Propos, 2/2008, 34–36. Samannimisessä verkkolehdessä 5.11.2008.

Paju, Petri: ”Suomen Ensi-tietokoneesta 50 vuotta.” Helsingin Sanomat 21.10.2008, D2.

Paju, Petri: ”Julkinen suuri innostus ”sähköaivoihin” johti lopulta Nokiaan.” Helsingin Sanomat 21.10.2008, D2.

Paju, Petri: ”Kuolleet: Diplomi-insinööri Tage Carlsson. Ensimmäisen suomalaisen tietokoneen kehittäjä. Helsingin Sanomat 18.7.2008.

Paju, Petri: ”Döda: Tage Carlsson.” Ruotsintanut Hans Andersin. Huvudstadsbladet 13.7.2008.

Paju, Petri: ”ESKOsta piti tulla Suomen ensimmäinen tietokone.” Uutispäivä Demari 10.6.2008, Pohjolan Sanomat 10.6.2008, Koillissanomat 12.6.2008, Kouvolan Sanomat 12.6.2008, Kainuun Sanomat 15.6.2008.

Paju, Petri: ”Revisiting the 1970s: The Finnish Computer project and what happened to state-run initiatives in computer-related research and business”. In Paju, Petri, Kivinen, Nina, Järvi, Timo and Ruissalo, Jouko (eds.): History of Nordic Computing - HiNC2. Extended abstracts. Turku Centre for Computer Science, General Publications No 42. Turku 2007, 41-42.

Paju, Petri: ”Vaka vanha ydinvoima”. Kirja-arvostelu teoksesta Karl-Erik Michelsen ja Tuomo Särkikoski: Suomalainen ydinvoimalaitos. Edita 2005. Tieteessä tapahtuu 5/2006, 64-68. Arvio on julkaistu myös Agricola-verkon arvostelupalvelussa.

Mäkikalli, Maija ja Paju, Petri: ”Graduja muotoilemassa: kulttuurihistorian erityisalan graduntekotaitojen opettaminen ryhmässä” (n. 6 s). Verkkokirjassa Kuuluuks mun ääni sinne perälle? Kulttuurihistorian pedagogisen vuoden raportti. Toimittajat Riitta Laitinen, Ilana Aalto, Kimi Kärki ja Henri Terho. k&h kulttuurihistoria, Turun yliopisto 2005.

Paju, Petri: ”Kun atomivoima oli rauhan voimaa”, artikkeli Helsingin Sanomat 23.8.2005, D2; ”Atomienergian hullu vuosi”, kommentti Helsingin Sanomat

Paju, Petri: ”Tilausta tunteille? Teknologian yhteiskuntatieteellisen ja historian tutkimuksen vuoropuhelua kohti.” Raportti konferenssista Technology. Between Enthusiasm and Resistance. 10.–11.5.2005 Jyväskylä. Tekniikan Waiheita 2/2005, 52-53. -- Raportti julkaistiin myös ProACT-tutkimusohjelman sivuilla (ks. ajankohtaista > projektien kuulumiset).

Paju, Petri: ”Kun komitea valitsi sähköaivot Suomeen”, alio Savon Sanomat, Etelä-Suomen Sanomat 18.11.2004, Uutisvuoksi 21.11.2004, Pohjolan Sanomat 10.1.2005.

Paju, Petri: "Tietokone- vai tietoyhteiskunnan historiaa?" Kirja-arvostelu teoksesta Ari T. Manninen: Näin tehtiin Suomesta tietoyhteiskunta. Talentum 2003. Historiallinen Aikakauskirja 3/2004, 433-434.

Paju, Petri: ”Konferenssikuulumisia. Teknologiantutkimuksen perinne ja uudet suunnat, 11. –12.3.2004  Helsinki.” Tekniikan Waiheita 2/2004, 31-33. Löytyy Tekniikan Historian Seuran, lehden julkaisijan, sivujen kautta tai suoraan tästä.
- Raportti julkaistiin myös Suomen tieteen ja teknologiantutkimuksen seuran sivuilla.

Paju, Petri: ”Kotimaista tiedepropagandaa?

”. Kirja-arvostelu teoksesta Tommila, Päiviö ja Korppi-Tommola, Aura (toim.): Suomen tieteen vaiheet. Helsinki 2003. Agricola-verkon arvostelupalvelu, 2.2.2004.

Varhaisempia:

”Hinc1 Trondheimissa 15.-17.6.2003. Pohjoismainen tietotekniikan historian konferenssi kokosi yhteen alan pioneerit ja historioitsijat” Yhdessä Petri Saarikosken ja Jaakko Suomisen kanssa. Tekniikan Waiheita 3/2003, 42-46.

”Eurooppalaista teknologian historiantutkimusta tekemässä – teemana informaatioteknologia.” Yhdessä Petri Saarikosken kanssa. Tekniikan Waiheita 2/2003, 37-39.

”Tietoteknisen (asiantuntija)kulttuurin synty Suomessa 1950-luvulla.” Teknologian yhteiskunnallinen ja kulttuurinen tutkimus. Seminaarialustuksia 16.5.2003. Toim. Petteri Repo ja Jari Aro. Kuluttajatutkimuskeskus, Työselosteita ja esitelmiä 75/2003, 17-18.

Tietotekniikasta kerätään muistikuvia”. Yhdessä Petri Saarikosken kanssa. Agricolan tietosanomat 4/2002.

”Horjuvaa historiaa Suomen elektroniikasta”. Kirja-arvostelu Mikko Koivusalon teoksesta Maailman huipulle. Suomen elektroniikan menestystarina. Jyväskylä 2001. Tekniikan Waiheita 3/2002, 50-52.

Rolf Nevanlinnan elämä monipuolisesti ja kevyesti”. Kirja-arvostelu Olli Lehdon teoksesta Rolf Nevanlinna. Korkeat maailmat. Keuruu 2001. Agricola-verkon arvostelupalvelu, 29.1.2002.

”SHOT 2001 San Josessa. Teknologian historian tutkimusta terrorismin aikakaudella.” Yhdessä Jaakko Suomisen kanssa. Tekniikan Waiheita 4/2001, 32-42.

"Piilaaksoon ja takaisin. Matkapäiväkirjat 2.10.-9.10.2001." Yhdessä Jaakko Suomisen kanssa. Ennen ja Nyt, Historian tietosanomat –verkkolehti 4/2001.

"Ei vain kaljalla Baijerissa. Jatko-opiskelijat teknologian historian konferenssissa Münchenissä." Yhdessä Petri Saarikosken ja Jaakko Suomisen kanssa. Kritiikki (opiskelijalehti) 3/2000, 10-15.

"Aloittelijat konferenssissa. SHOTin vuosikokous Münchenissä 17.-20.8.2000." Yhdessä Petri Saarikosken ja Jaakko Suomisen kanssa. Tekniikan Waiheita 3/2000, 83-88.