Index to:

Paju, Petri: "Ilmarisen Suomi" ja sen tekijät. Matematiikkakonekomitea ja tietokoneen rakentaminen kansallisena kysymyksenä 1950-luvulla.
English Summary [Building "Ilmarinen’s Finland" : the Committee for Mathematical Machines and computer contruction as a national project in the 1950s]. Turun yliopiston julkaisuja C 269. Turku 2008.

Hakemisto -- päivitetty 11.11.2009 /  version Nov. 11,  2009 <> 


Hakemistoon on koottu tekstissä tai alaviitteissä käsiteltyjen (pois lukien esipuhe ja itse viitteet) henkilöiden ja organisaatioiden nimet sekä tietokoneet ja vastaavat laitteet. Jotkut teoksessa yleisesti esiintyvät nimet kuten Hans Andersin, Tage Carlsson, Erkki Laurila ja Rolf Nevanlinna sekä Matematiikkakonekomitea on merkitty pääluvuittain ja passim (eri kohdissa). Kirjan sähköinen versio on saatavissa Turun yliopiston kirjaston www-sivuilla: http://julkaisut.utu.fi/ PDF-muodossa, josta voi etsi-toiminnolla löytää haluamansa sanan.A. Ahlström Oy  477

Aaltonen, Aarre  37, 442

Abacus  242–243

Ahlfors, Lars  67, 116

Ahlman, Bertel  245, 395

Ahokas, Osmo  389, 412, 415, 428–431, 492

Aiken, Howard  237, 326

Airam  399, 441

Akateeminen Karjala-Seura, AKS  81, 84, 86

Alasuutari, Pertti  277, 326–327, 381, 481

Alikriittinen miilu  387

Alkoholiliike  355

Allardt, Erik  42

Allen, Michael Thad  58

Alwac III E computer  362–363, 407, 435–436

Amir, Sulfikar  54

Amko Ab, Oy  221

analogiakoneet  14, 66–67, 69, 74, 76, 102–103, 106–107, 110, 132–133, 148, 174, 187, 196, 200–201, 222, 271, 283, 287, 343, 383, 412

Andersin & Carlsson, Computers and Automation  282–287, 289, 293, 298, 300, 472

Andersin, Ernst Fredrik  288

Andersin, Hans  pääluku 3, ja passim

kaksoisroolit  282–289, 291–292, 297–300, 310, 341, 361, 364, 472

Anderson, Benedict  25–26, 53, 466

Anttila, Pentti  40, 219, 365

Applied Science Representative  297

Arijoutsi (Heikki Marttila)  397–398

Arkhimedes  31, 83, 103–104, 106, 118, 128, 134, 192, 267, 372–373, 415

Arwidsson, Adolf Ivar  398

Asimov, Isaac  284

ASLA-stipendiaatit  74, 116, 332

Astrofysiikka  178, passim

Atomienergianeuvottelukunta  17, 44, 160, 342, 344–345, 387, 403, 444, 479

Aunesluoma, Juhana  19, 43, 49–50, 82

Aura, Teuvo  321, 328, 356–357, 359, 362, 396–397, 427, 483

Autio, Olavi  457, 461

Automatisointirahasto  337–339, 340–341, 347, 401 

Autronic Ab  362–363, 407

 

Backström, Lars  461

Ballistinen toimisto  112, 152, 174–175, 207, 222, 226–227, 229–232, 235, 249, 323, 366–367, 369–371, 414, 419, 428, 430, 470, 491   

BARK  16, 111–112, 115, 174–175, 251

Bauer, Friedrich L.  491

Bavink  95

Bazerman, Charles  199

Bergen  392, 424

Berkeley, Edmund  284–285

Berman, Marshall  80

BESK  16, 114–115, 147, 173–177, 179, 187–189, 192, 197, 207, 251, 285, 293–295, 334, 414, 417

Beskow (ent. Oksanen), Kaarina  26, 195, 236, 285, 334–335, 368, 492

Biermann, Ludvig  143–146, 153, 179, 183, 401

Bijker, Wiebe  331, 365

Billing, Heinz  31, 35, 143, 145–146, 153, 179–182, 208, 227, 230, 312, 317, 320, 368, 390, 400–401, 491

Bull  197, 291

Bush, Vannevar  66, 72, 261

 

Card Program Calculator, CPC (IBM:n)   176, 323

Carlsson, Anders  41, 114, 174, 177, 305

Carlsson, Tage  24, 26, pääluvut 3–5, passim

Castells, Manuel  18

Ceruzzi, Paul  414, 418

Chalmers tekniska högskolan  103

Chaplin, Charlie  225, 348

Cohen, I. Bernard  326

Columbia University  105

Computers and Automation  284–285

Coopey, Richard  42

Cortada, James W.  330

Cronhjort, Björn  374

Cybernetics  71, 198, 273

 

Darmstadtin konferenssi  211, 223, 226, 228–230, 236–240, 271 

Darmstadtin teknillinen korkeakoulu  116, 187, 211

DASK  189, 192, 295, 341, 414, 417–419

De Geer, Hans  40–41, 293

DERA  211

Deutsche Forschungsgemeinschaft  144, 181, 262,

Deutsches Museum  29, 31, 35, 166, 462

Dickman, Einar  186, 218–219,

Dickman, Klas  37, 298, 421

Differentiaalianalysaattori  66–67, 69, 103

Donner Scientific Company  200, 283

Donner, Jörn  439

 

Edgerton, David  72, 369, 371

Edison, Thomas Alva  167, 168, 199

EDPM (Electronic Data Processing Machines, IBM:n)  203, 217, 245

EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)  179

Edwards, Paul N.  41–42, 73

Eidgenössische Technische Hochschule, ETH  111, 141, 211, 308–309

Ekelöf, Stig  74, 103, 116

EKONO, ks. Voima- ja Polttoainetaloudellinen yhdistys

Elanto  436

Electrolux-konserni  363

elektroniikkaosasto, ks. Kaapelitehdas

Elektronioptinen komitea  336

Elektronische Rechenmaschinen und Informationsverarbeitung -konferenssi, ks. myös Darmstadtin konferenssi  236

Elfving, Gustav  384, 447–448

Elliot 803  449, 460–461

EMMA  424

Energiakomitea  28, 44, 191, 214, 224, 254–255, 258, 342, 344–346, 405, 407, 479

Enckell, Carl  360

Engelfriet, J.  202

ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer)  73–74, 76–77, 103–104, 238

Ensi, Postisäästöpankin IBM 650,  12–14, 393, 395–399, 401, 409, 414, 416–420, 426–428, 434–435, 438, 440, 442, 455, 460–461, 472–473, 476, 478, 492

Ericsson, L. M. (yhtiö)  293–295

ERMETH  309

ESKO  pääluvut 3–5, passim

            Nimi  13, 192–194

Tekniikasta  liite 2, 493, passim Valinta  139–149

Eurooppa  40, 55, 104, 111, 113, 115, 119, 138, 162, 237, 271–272, 284, 286, 291, 295–298, 308, 330, 355, 360, 362, 412, 418, 439, 441, 464, 489, 491

 

Facit-koneet  461

Feodorov, V.  309

Fennia  356

Ferranti  198, 245, 362

Finne, Ralf  432

Folksam (yhtiö)  296

Fontell, Lauri  458

Ford, Henry  167

Foreign Leaders Exchange -ohjelma  356–357

Fraunhofer-Gesellschaft  262

Fridlund, Mats  53, 260, 288, 472, 481

Frilund, Harald  214

Fyysikkopäivät  83, 378

 

G1,  146, 179–182, 207, 223, 227–228, 242, 319, 411

G1a,  24, 27, 31, 35, 41, 142, 144–149, 151–152, 154–156, 158–159, 166, 172, 177–180, 181–193, 207, 208, 223, 225–230, 236, 238, 243, 247–248, 251, 271, 273, 280, 283–284, 286–287, 291–292, 312, 314–320, 324, 329, 334, 366–368, 370, 372, 391, 400–402, 411, 413–414, 415, 429, 431–434, 461–462, 473, 491, 493

G2,  35, 146, 180, 193, 285, 368

G3,  35

Gebhard, Maiju  89, 130–131

Geneven atomivoimakonferenssi 1955,  28, 33, 224, 237–238

geodeettikongressi, pohjoismainen  249

Geodeettinen laitos  221–222

GIER  419

Goldstine, Herman  237

Granö, Johannes Gabriel  120

Grönholm, Bengt  235, 296, 395,

Göttingen, matematiikkakonetyöryhmä  27, 35, 140, 144, 146, 156, 178–179, 181, 183–184, 193, 227–228, 292, 317, 367–368, 431, 433–434

 

Haapakoski, Aarne  169

Haapanen, Laura  247

Hahn, Otto  153

Hakanen, Tauno  90, 268–269

Hakkapeliitta  168

Halsti, Wolf  356

Harki, Ilmari  70, 264

Harrastelija  80, 168

Hartree, Douglas  103, 109

Hauru,Veikko  289–290, 296, 353

Hecht, Garbielle  53, 58–59, 61–63, 124, 266, 465

Heide, Lars  41

Heisenberg, Werner  153

Heiskanen, Veikko Aleksanteri  67, 91, 105, 116

Hela, Ilmo  423, 444–445

Helanderin säätiö, Niilo  85

Helsingin olympialaiset  107

Helsingin Puhelinyhdistys  221, 235, 246, 356 

Helsingin Sanomat  33, 78, 192, 217–218, 238, 266, 307, 389–390, 397, 403  

Helsingin yliopisto  15, 17, 21, 28–29, 66–68, 70, 73–74, 81, 86, 97, 113, 116–117, 129, 134–135, 151, 167, 171, 233–234, 250, 280, 289, 299, 308, 312, 328, 352–354, 373, 381–390, 392, 403, 405–407, 409–410, 423, 425, 435, 439, 441–443, 446–451, 453–455, 457–461, 466, 468, 472–473, 478     

Helsingin yliopiston laskentakeskus / matematiikan laitoksen laskentatoimisto /

Tietotekniikkaosasto  15, 441–442, 446–451, 458–462, 478   

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta  22, 45, 81–82, 84, 88, 258, 262, 276, 353, 356

Herf, Jeffrey  162

Herder, Johann Gottfried  46

Herlin, Ilkka  408

Hertzberg, Rafael  349 

Hetemäki, Päiviö  393, 395

Hienomekaaninen työpaja  71, 165,

Himanen, Pekka  18

Himmler, Heinrich  81

Hirvonen, Reino Antero  78, 168, 236, 249, 429, 431

Historicus  349

History of Nordic Computing  41

Hollerith-Klubben  119

Hollerith-koneet  67, 348

Hopmann, Cornelio  34, 180, 312, 492

Hopmann, Josef  180

Hopmann, Wilhelm  31, 35, 153–154, 181, 273, 282, 312, 491–492

G1a-suunnitelma / -projekti 154, 180–184, 208, 223, 225–226, 228–229, 230, 238, 244–246, 246– 248, 251, 286, 291–292, 313–320, 334, 366, 368, 372, 391, 432–434, 462   

Lähtee Göttingenistä  400–401

            Suhde Zuseen  184, 283, 292

Suomessa 312–313, 390

Tiedekäsitys  320

Hounshell, David A.  371

Hughes, Thomas  24, 48, 161, 331

Huhtamäki, Heikki  91, 125

Huizinga, Johan  75–76

Husqvarna  349

Häikiö, Martti  440–443, 450–451, 453–454

Hämäläinen osakunta, (HYY:n)  85

 

IBM  13–14, 27, 32, 34, 40–41, 185, 197–198, 202, 210, 217, 220, 272, 435

IBM 1620,  449, 460–461

IBM 305 RAMAC,  436

IBM 604,  14, 245, 248, 361,

IBM 610,  427

IBM 650,  13, 116, 203, 225, 245, 295–296, 310, 322, 332, 361–362, 376–377, 391, 393–394, 414–421, 424, 434–436, 478, 528  

IBM 702,  217

IBM 704,  412, 414, 417

IBM Deutschland  186, 262

IBM Katsaus  36

IBM World Trade Corporation  119, 290, 292, 295–296, 330, 362, 416–418,

IBM, Suomen  27, 37, 40, 118–119, 186, 195, 201, 203, 218–219, 221–222, 224, 235, 244–246, 249–250, 283, 286, 292–300, 303, 307, 310, 313–314, 320, 326–327, 329–331, 334, 341, 354–355, 357–362, 364–365, 374, 376–379, 382, 384, 392–396, 409–410, 413, 419–420, 424–428, 432, 435–437, 441–442, 449, 455, 460–461, 468, 470, 472, 476–478, 492

IBM, Ruotsin  119, 176, 203, 217–219, 296, 306, 335, 395, 425, 442

IBM, Norjan  40, 310, 330, 360, 365, 394–395 

IBM-reikäkorttikoneet  141, 153, 196, 231, 290, 321

IBM sähkökirjoituskone  186, 206

Ilmarinen  18, 46, 126–127, 192, 225, 466  

Ilmavoimat  68, 71

Imatran Voima  196–170, 214, 221, 235, 285

Immonen, Kari  44, 51, 92, 100, 408

Insinööritalo  370, 372,

Institut für Praktische Mathematik, (Darmstadt)  211, 388

Institute for Advanced Study -tutkimuslaitos, IAS  188

International Business Machines, ks. IBM

International Federation of Information Processing Societies  422–423, 425

Itä-Saksa  237

 

Jauho, Pekka  38, 46, 70, 108, 205, 341, 454

Johansson, Magnus  41, 294

Jonsson, Per-Olof  395

Jormo, Veikko  26, 184, 194–195, 205–206, 242, 313, 374, 430, 450, 455, 457, 461, 492

Jotuni, Pertti  37, 50, 52, 82, 131, 234, 251, 416

Junnila, Ilkka  491

Jäämaa, Ilmari  167–169, 171

Järnefelt, Gustaf  78, 83, 115, 135, 137, 139–140, 155, 166, 210, 333, 388–389, 392, 416–417   

Järnefelt, Heikki  329, 364–365

Jörgens, Konrad  208, 285, 368, 389–391, 429

 

Kaapelitehdas, (ks. myös Nokia)  37, 64, 242–244, 388, 399, 423, 428, 439, 440, 447, 449–450, 460–461, 476–478, 480, 529  

elektroniikkaosasto  27, 440–446, 451–455, 473

Kaataja, Sampsa  46, 70

Kairamo, Kari  452

Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft  178, 262

Kalevala  17–18, 126–128, 170, 349, 379, 466

Kalifornian yliopisto  105, 285, 325

Kalle-Kustaa Korkki  169, 481

Kallio, Kyösti  92

Kansainvälinen matemaattinen unioni, IMU  403, 457

Kansallinen Edistyspuolue  396

Kansallinen radiokomitea  108

Kansallisbiografia  46

kansallissosialismi  17, 113, 180, 355

Kansan Uutiset  403

Kansaneläkelaitos  232, 245, 355, 384, 394, 396, 423, 435–437

Kansanvalistusseura  215, 299

Karhunen, Kari  32, 35, 37, 40, 117–119, 135–137, 166–167, 171, 201–203, 214, 216, 218–224, 231, 233, 236, 238, 240–241, 244, 250, 280–281, 287, 289, 294, 304, 311, 333, 353–355, 384, 389, 447–448, 450–451, 467–468, 478   

Karl Fazer (yhtiö)  356

Karttunen, Otto  171, 353, 356, 438,

kauppa- ja teollisuusministeriö  55, 70–71, 336, 356, 396

Kauppalehti  117

Kekkonen, Urho  20, 82, 85–86, 130, 134, 258–259, 265, 328, 352, 356, 363, 387, 405, 407–408, 475, 480

Kekkonen, Sylvi  82

Keksintösäätiö  95

Keksintötoimisto, (Suomen Kulttuurirahaston)  95, 350

Keskuslaskutoimisto  pääluvut 3–5, passim

            ehdotus  216–220, 310, 380

            mallit  93–95, 137–138, 210–216

opetus valmistaa 251–252

seuraajat  443–444, 446–451, 460, 478

tiedepoliittisena  252–257

toteutus Ensillä  417–420

vaikutteet atomialaan  345–346

vastaanotto  287–289, 332–333, 437–438

Keso, Heidi  51

Ketonen, Oiva  66, 167, 289

Kettunen, Pauli  43

Kippenhahn, Rudolf  491

Kivi, Aleksis  193, 247, 526

Kivikoski, Ensio  135–136

Kjellberg, Göran  285, 492

Klinge, Matti  46, 48, 299

Klüver, Per V.  41, 294, 419

Kohonen, Teuvo  246, 346

Kokoomus, kansallinen  85, 92, 393, 395

Kolbe, Laura  22, 45, 80, 84

Kommunistit, SKDL  79, 81, 92, 100–101, 262, 265, 406

Komppa, Gustaf  85, 170

Korhonen, Arvi  274

Kuisma, Markku  43, 51–52, 88, 106, 262, 452, 473

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA  173, 261, 306

Kurki-Suonio, Reino  453

Kuusi, Matti  125

Kuusi, Pekka  130

Kymi Osakeyhtiö  303

Kämp, hotelli  442

 

Laasonen, Pentti  21, 70, 135–137, 166, 171, 213, 281, 285, 325, 339, 383, 388, 423, 446–451, 455–456, 492

Laine, Kimmo  47, 67

laskentakeskus, Ks. Helsingin yliopiston laskentakeskus / keskuslaskutoimisto

Latour, Bruno  63, 414

Laurikainen, Kalervo Vihtori  234, 244, 409, 416–417, 419, 424, 448, 456,

Laurila, Erkki  17–18, 22, 28–29, pääluvut 2–4, ja passim       

            Kansallismielisyys  80–88

Suomen Kulttuurirahasto  38, 90–102, 125

Teknillinen fysiikka 70–78, 102, 104, 108

Tutkijana 66–68, 76–77

Lehto, Olli  37, 39, 112, 116, 334, 385–386, 388–389, 423, 432, 440–443, 447–451, 453–454, 456–457, 461, 473, 492

Lehtola, E.  245

Leinberg, Yrjö  386

Lemola, Tarmo  43–44, 369

Levas, H.  235, 372

Levón, Martti  71, 105, 124

Liekkisulatusmenetelmä  73, 125, 466

Liiketaito  32, 310, 329, 331, 349, 364

Liikkanen, Ilmari  112–113, 153

Limes  67, 167, 340, 353

Linkomiehen komitea  17, 44, 403, 405–408, 423, 444–446, 454, 479

Linkomiehen piiri  85–86, 102, 258, 406, 408

Linkomies, Edwin  121, 124, 381–387, 406, 442, 448, 451, 479

Loimaranta, Kalevi  115

Lokki, Olli  384, 456

Lontoon konferenssi  283, 291–292

Louhivaara, Ilppo Simo  26, 116, 152, 195, 207–208, 225, 229, 233–235, 237, 244, 250, 285, 312, 317–318, 334, 368–369, 371, 388–389, 391, 419, 425, 450, 457, 468, 477, 492

Lovio, Raimo  42, 369, 451–452, 484

Luoma, Niilo  245

Lyytikäinen, Seija  416–417

Lönnqvist, Kenneth  45, 99

Lönnroth, Elias  170, 522

 

Maalaisliitto  20, 92, 258, 406

Maamme kirja  89, 123

Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta, MATINE  454

Manhattan-projekti  160, 404

Manninen, Ari T.  40, 219

Mannio, Pekka  224–225, 348–349

Markkanen, Tapio  46–47

Marx, Karl  124

Matemaattinen yhdistys, ks. Suomen Matemaattinen Yhdistys

Matematiikkakonekomitea  passim

Jäsenet  22, 135

Kokonaiskustannus  442–443

Konevalinta  138–149

           

            Merkitys  475–480, 529–530

            Perustaminen  134–136

Matematikmaskinnämnden  16, 41, 115, 141, 150, 173, 188, 211, 261, 285, 293, 368, 419

Matematikmaskinutredning  74, 150

Mauranen, Valentin  115

Max-Planck-Gesellschaft  29, 149, 153, 178, 261–262

Max-Planck-Institut für Physik (Instituutti)  141, 153, 178–185, 376, 433–434, 492

Merentutkimuslaitos  115, 423

Metalliyhdistys  79, 81

Michelsen, Karl-Erik  39–40, 43–45, 47–48, 50, 54, 62, 70, 76, 87, 123, 160–163, 165, 169–170, 254, 258–259, 263–264, 342, 344, 404–405, 480

Michiganin yliopisto  332

Miekk-oja, Heikki  125–126

Miettinen, Reijo  43, 369, 414

Mikkeli, Heikki  88

Minnick, H.  309

Mitä Missä Milloin 1953  109

Mustonen, Seppo  453

Myllyntaus, Timo  49, 158–163, 309, 471

Myrberg, Pekka Juhana  67, 83, 106, 117, 134, 136–139, 335, 337, 384–385, 457

Mäkelä, Jaakko  456

Mäkeläinen, Osmo  379–380, 390

Mäkinen, Eero  105–106

 

NATO  487

Nenonen, Vilho Petter  232–233

Neovius, Gösta  111

Nerheim, Gunnar  40, 394

NERO  461

Neste  20, 51–52, 70, 148, 263, 274, 304, 475

Neue Zürcher Zeitung  111

Neuvostoliitto  20, 72, 86, 89–90, 237, 258, 263, 267, 290, 309, 328, 351, 359, 363, 451, 454, 474, 481–482

Nevanlinna, Frithiof  67, 117, 136–137, 384–386, 389

Nevanlinna, Rolf  17, 22, 29–31, 35, 38–39, pääluku 2, ja passim

New York  210, 330

Nim-peli(kone)  242–244

Nokia (Corporation), ks. myös Kaapelitehdas  18, 20, 26, 37, 399, 440, 450–452, 454, 461, 463, 473, 486

NORDITA  341, 417, 419

NordSAM-konferenssi  425

Nordvik, Helge W.  40, 394

Norjan kansallinen laskentakeskus  16, 211, 231, 329, 394 

Nummi, Veli-Jaakko  457

Nummisuutarit  193–194, 247, 526

Nuoren Voiman Liitto  67, 167–168, 171

Nuorten kokeilijain ja keksijäin kirja  167–168

Nurminen, Markku I.  40, 305, 491

NUSSE  189, 243

Nye, David  199

Nykänen, Panu  45, 51, 99

Nyström, Evert Johannes  66–67, 69, 116, 134, 136–137, 166, 195, 389, 464

Näräkkä, Aimo  117, 226–227, 249–250, 323, 366–367, 491

 

Oinonen, Paavo  47

Oksanen, Kaarina, ks. Beskow, Kaarina

Ollila, Anne  51

opetusministeriö  93, 405, 443

osoitesubstituutiomenetelmä  226–227, 229–230, 493

Osuustukkukauppa OTK  436

Otaniemi-hanke  256, 260, 383

Otava  85, 92, 109

Outokumpu  72–73, 80, 105, 125–126, 466

 

Paasikivi, Juho Kusti  81–82, 120

Paavola, Aimo  350

Paavolainen, Jaakko  44, 352, 406

Paavolainen, Olavi  66, 162, 169

Pale, Erkki  119, 136, 138, 217, 235, 290–291, 354–355

Pallin, prof.  98

Palmén, Erik  114–116

Pantzar, Mika  43, 110, 127, 130–131, 241, 267, 358, 373–374, 380, 427, 466

Pariisin laskentakeskus 291–292, 296, 416–417 

Pariisin rauhansopimus  145

Pentikäinen, Teivo  236

Pesonen, Erkki  367

Petzold, Hartmut  41, 211, 295

Pisula, Karl  242

Pohja-yhtymä  235, 289, 355

Pohjola (yhtiö)  297, 355

Pohls, Maritta  45, 92, 94

Poppius, Uolevi  135, 166, 232–233, 269, 366

Postisäästöpankki  12–13, 29, 36–37, 118–119, 235, 260, 320–328, 331–332, 355–356, 358–359, 361–362, 376–380, 384, 392–396, 401, 403, 407, 409, 414–421, 423, 426–428, 434–435, 437, 442, 461, 472, 476–478, 483

Powers  119

Power-Samas  197, 362

ProACT-tutkimusohjelma  55, 61

Pukonen, Reijo  37, 332, 361–363, 394–395, 420–421, 426, 492

Pulkkinen, Tuija  45, 87–88

Pulkovan observatorio  180

Pulssianalysaattori  454

Puntila, Lauri A.  85, 87, 91–92, 124, 168, 408

Puolustuslaitoksen Tutkimuskeskus  235

Puolustuslaitos tai -voimat, (Suomen)  31, 36, 112–114, 123, 132, 134–135, 137, 142–143, 145, 152–153, 169, 174, 189, 200, 206–207, 210, 212, 215, 222, 224–232, 235, 246, 248, 260, 268–270, 300, 337–338, 356, 359, 366, 370, 419, 423, 427, 453–454, 456, 466–467, 469–470, 473   

puolustusministeriö   153, 232, 294

Puolustustaloudellinen suunnittelukunta  269, 359, 396

Päivärinne, Tiina  299

Pääesikunta, ks. myös Ballistinen toimisto, Tilastotoimisto, Tykistötoimisto  113–114, 153, 222, 224, 231–232, 250, 367, 419, 491

Pölönen, Anja  206

 

Qvist, Bertil  115

 

Raade, Uolevi  70–71, 263–264, 274, 475

Radioinsinööriseura  195

Radiopäivät  108, 371–372

Radkau, Joachim  48

Rahola, Jaakko  431

Raikka Oy  113

Rantanen, Paavo  456

Rautamäki, Mikko  222, 231

Ravila, Paavo  134, 407

Reenpää, Yrjö  81, 85

Regnecentralen, Kööpenhamina  41, 295, 341, 417–419

Regnell, Bjarne  106–107

Reikäkortti  31–32, 202–203, 218, 289, 296–297, 304, 361–362, 364, 390, 394, 419

Reikäkorttikoneet, -ala (ks. myös IBM-reikäkorttikoneet, Hollerith-koneet)  14, 16, 27–28, passim

Reikäkorttiyhdistys  32, 36, 40, 51, 65, 232, 241, 250, 275, 295–296, 304, 353, 394, 456

            Kansallisena  298, 354–360, 377–378, 482–483

Perustaminen 118–120, 134

Suhde Matematiikkakonekomiteaan  120, 136, 202–203, 218–219, 220–222, 224, 235, 289–290, 304, 361, 390, 423, 468, 470  

            Syyskokous 1955,  216–220, 267

Remington Rand  198

Renvall, Heikki  85

Repo, Eino S.  125

Roine, Paavo  133

Rolf Nevanlinna Prize, The  457

Roschier, Elof  22, 366

Rosenqvist, G. V.  303

Rosenqvist, Sulo A.  119, 235, 321, 376, 395, 409, 415, 423

Rossby, Carl-Gustaf  190

Rosseland, Svein  66, 69

Runeberg, Johan Ludvig  50, 170

”Ruotsalainen kauppakorkeakoulu” (Hanken)  217

Ruotsin puolustusvoimat  112, 174

 

Saari, Lauri  106–107, 442–443, 453

Saarikoski, Petri  39

SAGE-ilmapuolustusjärjestelmä  413, 461

Salama (yhtiö)  113, 117, 119, 136, 217, 235, 246, 355, 385

Salin, Jarl  115

Salmi, Hannu  43, 55–56, 58, 172, 199, 201

Salonen, Erkki  44, 167, 169

Sampo – metafora tai nimi  12–13, 17, 171, 192, 225, 288, 348–349, 378–379, 437, 466

Sampo-kirja  169

Sampo Oyj / Pankki  29

Sario, Leo  116, 167, 289

Savio, Juhani  395, 426

Schlüter, Arnulf  491

Schneeweiss, Winfrid  400–401

Seitsemän veljestä  128, 193

Seppänen, Jouko  416

Sibelius, Jean  86, 113

Siemens  460

Sihvola, Juha  489

Siimes, Leila  247

Simons, Lennart  116, 352

Snellman, Johan Vilhelm  45, 50, 87–91, 100–101, 113, 124, 128–130, 170, 265, 274, 309, 342, 397, 464–465

Soikkanen, Hannu  258–259

Solja, Sirpa  247

sosiaaliministeriö  235–236

sosialidemokraatit, SDP  20, 92, 258, 406

Sotakorvausteollisuuden valtuuskunta  70, 163, 264

Sotavahinkoyhdistyksen säätiö  384–385

Speiser, Ambros  34

Spengler, Oswald  98

Sputnik  263, 351, 397, 399

Stella Polaris -operaatio  115, 290, 354

Stiefel, Eduard  307–309, 314, 368, 373, 390, 416, 418

Stieltjesplanimetri  66–67

Strehl, Rolf  111, 198–199

Strömberg Ab, Oy  221, 246, 250

Ståhlberg, Kaarlo Juho  82

STS, Suomen Teknillinen Seura edeltäjineen (ks. myös TEK)  19, 21, 49–50, 68, 82, 105, 128, 195, 254, 261, 280, 288, 301, 304, 350, 423

Sukselainen, Vieno Johannes  395–396

Sundman, Karl Frithiof  66, 77, 129

Sunell, Milka  356

Suolahti, Eino E.  81, 86

Suomalainen Suomi  32, 78, 83, 128

Suomalainen Tiedeakatemia  83, 120, 135, 255, 276, 299

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura  46, 216

Suomalaisten Teknikkojen Seura, ks. STS

Suomalaisuuden Liitto  83, 91

Suomen Akatemia (vanha ja uusi)  17, 21, 29, 38, 45–46, 55, 80, 92–93, 97–98, 100–101, 114, 120, 135, 167, 255, 334, 343, 380, 444, 450, 475 

Suomen Aktuaariyhdistys  117, 136, 202, 216, 423

Suomen Fyysikkoseura  83, 423

Suomen Historiallinen Seura  46

Suomen Kaapelitehdas Oy, ks. Kaapelitehdas

Suomen Kulttuurirahasto  21, 29–30, 37–38, 45, 80, 85–87, 89–95, 97–102, 105, 125, 129, 131, 155, 167–168, 172, 255, 257–259, 262, 276, 350, 379–380, 406–407, 445, 464–465, 483  

Suomen Kuvalehti  12–14, 92, 100, 107, 378–382, 390, 397, 416

Suomen Matemaattinen Yhdistys  221, 423

Suomen Teknillinen Seura, ks. STS

Suomen Tiedeseura  135, 255, 276, 299

Suomen Tietotoimisto  192

Suomen Tilastoseura  423

Suomenkielisten Teknikkojen Seura, ks. STS

Suominen, Jaakko  33, 39–40, 48, 51, 56, 58, 67, 167, 194–195, 199, 306, 353, 358, 394–395, 397–398, 437, 452

Suomi-yhtiö  36, 117, 119, 136, 216, 218, 250, 280, 323, 355

Susiluoto, Ilmari  39

SUTI-projekti  477

Sveitsi  34, 109, 111, 114, 126, 140, 142, 211, 216, 229, 237, 271, 307–311, 314, 368, 373, 390

Svenska Tekniska Vetenskapsakademien  350

Särkikoski, Tuomo  47, 125

 

Taideteollisuusyhdistys  215, 299

Tammi, Eino (Olli)  244

Tekniikan Akateemisten liitto (ks. STS)  49

Tekniikan edistämissäätiö  96, 260, 336–341, 349, 379

Tekniikan Maailma  80, 109, 350

Tekniikan museo  13, 29, 234, 307, 462

Tekniikan päivät  95

Teknillinen Aikakauslehti  31–32, 50, 66, 68, 76, 82, 84, 89, 98, 128, 192–193, 210, 224–225, 232, 245, 254, 267–269, 302–303, 307, 310, 348–350, 370, 372, 383, 409–410, 415, 419, 425, 428, 435

Teknillinen korkeakoulu (TKK)  18, 21, 38, 47, 69–77, 105, 110, 116, 124–126, 129, 168, 170, 172, 205, 231, 233–236, 242, 246, 250–254, 259, 280, 283, 290, 294, 296, 298, 310, 327, 352, 367, 384, 387, 390, 430, 442, 447, 451, 460, 468

Teknillisen fysiikan laboratorio (VTT:ssä)  70–71, 93, 105, 165, 256, 432, 441–442

Teknillisten Tieteiden Akatemia  350

Teknisk Tidskrift  98, 103

Tekniska Föreningen i Finland  33, 288, 423

Tensions of Europe  55, 61

Teollisuuden Energiataloudellinen yhdistys, (ks. Voima- ja Polttoainetaloudellinen yhdistys)  52, 214

Teollisuuden voimayhdistys Ydin  387

Teräs, Kari  91

TES-TV  214, 338

Thalme, Anders  217–219, 395

Tienari, Martti  36, 453

Tieteellisen tutkimuksen organisaatiokomitea, ks. Linkomiehen komitea

Tieteen päivät  101, 120–124, 127, 164

Tietojenkäsittelykomitea, valtion  456–457

Tietokoneyhdistys (ks. Reikäkorttiyhdistys)  28, 219, 456, 477

Tietotekniikan liitto, ks. myös Reikäkorttiyhdistys, Tietokoneyhdistys   29, 37, 40

Tigerstedt, Eric Magnus Campbell  168

            ”Suomen Edison”  168

Tiitta, Allan  38, 45, 134, 444

Tilastollinen päätoimisto  67

Tilastotoimisto  153, 231–232, 235

Tilli, Kalevi  353, 358, 362, 492

Tiuri, Martti  371–372

Toiset pidot tornissa  125–126

Tollet, Gustav  116, 492 

Topelius, Zacharias  46, 50, 123, 170

Tornin pidot  79–80

Tossavainen, Leo  303–304

Triga-tutkimusreaktori  454

Tšekkoslovakia  359

tulostaulu, sähköinen  107

Tunkelo, Eino  246

Tuokko, Reino  83, 131

Turja, Ilmari  92, 100, 126, 379–380

Turun kaupunki  424

Turun Matematiikkakoneyhdistys  424, 436

Turun yliopisto  29, 40, 234, 251, 407, 417, 424, 436–437, 448, 461

Tuuli, Raimo  246

Tykistötoimisto  113–114

Työtehoseura  130

Tähtitieteellinen observatorio  222

Törn, Aimo  40, 437

Törnqvist, Leo  384

 

Ultraäänigeneraattori  103

UNESCO  104, 417, 422

Univac  217, 272, 418

Uusi Kuvalehti  16, 126

Uusi maammekirja  439

Uusi Suomi  216–218

Uusi Systema Oy  221

 

Vaisala Oy  221, 246, 250

Valio  161, 170

kemiallis-bakteriologinen laboratorio  165

Valkeapää, Risto  52, 214

Valmet  68, 427, 477

Valtakunnansuunnittelukomitea  258

Valtiollinen poliisi  354

Valtion humanistinen toimikunta  92–93, 123,

Valtion Lentokonetehdas  21, 51, 68–71, 75, 80, 82, 102, 136, 171–172, 256, 263–264, 467, 471, 475

Valtion luonnontieteellinen toimikunta  13–14, 30, 45, 92–93, 105–107, 117, 123, 132–137, 142–144, 147–150, 157, 212–213, 260–261, 280–281, 313–314, 335–337, 374, 382, 426, 443, 455, 466–467

Valtion Rautatiet  13, 332, 361, 364–365, 379–380, 384

Valtion teknillinen tutkimuslaitos, VTT  21–22, 44, 47, 70–71, 80, 93, 96, 161, 170, 212, 221, 234–235, 246, 256, 259, 381, 383, 431–432, 441–442

Valtion teknillistieteellinen toimikunta  444–445

valtion tiede- ja teknologianeuvosto  55

Valtion Tiedotuslaitos  87

Valtion Tietokonekeskus  171, 353, 438, 457, 477, 480

Valtioneuvosto  28, 92, 148, 169, 186, 191, 258, 344, 387, 403, 405, 407, 456

valtiovarainministeriö  134, 393, 395, 457

Valvoja  32, 88, 97, 128

Valvontakomissio  81

van de Graaff-hiukkaskiihdytin  73, 466

Varho, Heikki  33–34, 117–118, 457, 459

Varho, Olli  26, 34, 234, 251, 296, 388–389, 409–412, 414–418, 420–422, 424–425, 427, 434, 436, 441–442, 449, 455–456, 472, 476–478

Vehviläinen, Marja  39, 51, 353–354, 364

Velander, Edy  151, 173, 261

Verne, Jules  204

Viljanen, V. M. J.  170

Vilkuna, Kustaa  85, 405–406, 408

Virtanen, Artturi Ilmari  67, 93, 123, 134, 161, 261, 265, 466

Voima- ja Polttoainetaloudellinen yhdistys   212, 214–215, 253, 260, 274

von Neumann, John  188, 414

von Neumannin periaate  188, 227, 412, 414

Väinämöinen  17–18, 126

Väisälä, Kalle, Vilho ja Yrjö  67, 168

 

Waltari, Mika  67, 128, 169

Walther, Alwin   116, 187, 211, 237, 309

Wasastjerna, Jarl  68

Wegelius, Edward  256

Wegematic 1000  436, 448, 458

Wenner-Gren, Axel  363

Wenner-Gren-säätiö  435–436, 448

Westerlund, Björn  399, 440–444, 450, 452–453, 478

Wichmann, Eyvind  34, 104–105, 116, 325, 492

Wiener, Norbert  71, 198, 273–274, 302

Wihuri, Antti  111–112

Wihurin rahasto, Jenny ja Antti  45, 80, 97, 105, 135, 140–144, 149, 153, 169, 402–404, 443, 464

Wihurin Tutkimuslaitos  79, 169

Wiio, O. Aaro  246

Wiio, Osmo A.  80, 109, 130–131, 246, 350

Wikstedt, Kurt  453

Wilkes, Maurice  228

Wilkman, Jarl  235, 283, 301, 310, 327

Wilska, Alvar  79, 169

Wolontis, Vidar M.  116

WSOY  85, 167, 199

Wuolle, Bernhard  214

 

Yhdistyneet Kansakunnat  33, 104, 224

Yhdysvallat  12–15, 34, 40–42, 53, 58–59, 62, 66–67, 72–74, 89, 91, 105, 111, 114–116, 119, 131, 143, 160–161, 167, 179, 188, 198, 200, 203, 211, 237, 239, 256, 261, 263, 265–267, 272–273, 283, 284–286, 290, 292, 294, 298–299, 303, 325–326, 330, 332, 339, 341, 351, 356–357, 359, 362, 379, 397–398, 413–414, 418, 435, 438, 447, 460–461, 492

yleislakko 1956,  235, 289, 333

Yleisradio  47, 83–84, 102, 169, 196, 214, 267, 328, 338

Ylioppilaslehti  81, 126, 128
 

Z4,  111, 142, 308

Z 11,  370, 372

Z 22,  292, 370, 372

Zemanek, Heinz  34, 283

Zuse, Konrad (henkilö ja yhtiö)  41, 111, 142, 184–185, 201, 211, 237, 271, 282–284, 286, 288, 291–292, 308, 320, 370, 372, 462, 527

 

Åbo Akademi  115, 424, 437

Åtvidabergs Industrier, Ab  294

 

**