Tällä sivulla on koottu GeoGebra tiedostoja, joita voi käyttää peruskoulu- ja lukio-opetuksen tukena. Tiedostot ovat laatineet opiskelijat Turun yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kurssilla Matemattiset ohjelmistot opetuksessa.

GeoGebra materiaalia

Peruskoulun mateamatiikka

 • Peruskoulu yläluokat polynomit

  Lukion lyhyt matematiikka

 • MAB6 lineaarinen optimointi
 • MAB8 trigonometriset yhtälöt

  Lukion pitkä matematiikka

 • MAA3 kosinilause
 • MAA3 pisteen potenssi
 • MAA3 Eulerin suora
 • MAA3 Geometria
 • MAA3 Geometrisia todistuksia
 • MAA4 etäisyys
 • MAA4 paraabeli
 • MAA5 pistetulo
 • MAA5 piste- ja ristitulo
 • MAA7 sisäfunktion derivaatta
 • MAA8 logaritmi
 • MAA9 trigonometriset funktiot
 • MAA10 pinta-ala ja integraali
 • MAA10 määrätty integraali
 • MAA10 määrätty integraali
 • MAA12 funktion muutosnopeus
 • MAA12 nollakohta

  Yliopisto matematiikka

 • Analyysi I raja-arvo
 • Analyysi II Riemannin integraali