Esimerkkejä yhtälön ja yhtälöryhmien ratkaisemisesta

1:   syötä 5x+2y-z=5 (OK)

2:   syötä -2x+4y=8 (OK)

3:   syötä 3x+3y+3z=3 (OK)

4:   ratkaise Solve - Algebraically... (Simplify) yhtälöstä #1 muuttuja z

5:   ratkaise kolmen muuttujan yhtälöryhmä Solve - System..., missä yhtälöinä #1, #2 ja #3 sekä muuttujina x,y ja z (Simplify)