Esimerkkejä kuvaajista

1:   syötä 5x+2y=5 (OK) ja piirrä kaksiulotteinen kuvaaja

2:   syötä -2x^2+4y-z=8 (OK) ja piirrä kolmeulotteinen kuvaaja