Kaavojen muuttaminen ja sieventäminen

Valmista kaavaa voi muokata ensin valitsemalla kaavan ja sitten valitsemalla valikosta Edit - Expression....

Kaavojen sieventäminen tapahtuu painikkeella , lyhyt valinnalla Ctrl+B tai valitsemalla valikosta Simplify - Basic....

Likiarvon laskeminen kaavalle tapahtuu painikkeella , lyhyt valinnalla Ctrl+G tai valitsemalla valikosta Simplify - Approximate....

Lausekkeen muuttujan arvon sijoittaminen tapahtuu painikkeella , lyhyt valinnalla Ctrl+W tai valitsemalla valikosta Simplify - Subsitute for - Variables....

1:   syötä summa 1/1+1/4+1/9+… (OK)

2:   sievennä ensimmäinen rivi Simplify - Basic...

3:   arvioi ensimmäinen rivi Simplify - Approximate...

4:   syötä SIN(x)^2+COS(x)^2+x^2 (OK)

5:   sijoita neljännelle riville Simplify - Subsitute for - Variables... muuttujaan x arvo pi (Simplify)