Numeroiden, muuttujien ja peruslaskutoimitusten syöttö

Uuden yhtälön tai lausekkeen voi syöttää joko painamalla painiketta , valitsemalla valikosta Author - Expression... tai lyhyt valinnalla Ctrl+A. Syöttöikkunaan voi kirjoittaa lausekkeen käyttämällä näppäimistöä tai ikkunan ylälaidassa olevaa merkistöä. Lopuksi tulee painaa painiketta OK tai Simplify (jos haluaa heti sieventää lausekkeen).

-lausekkeita voi ryhmitellä tavallisilla sulkeilla ( ), ei sulkeilla [] tai {}.

-yhteen- ja vähennyslasku tapahtuu merkeillä + ja -.

-kertolasku tapahtuu joko merkillä * tai välilyönnillä.

-jakolasku tapahtuu merkillä /.

-potenssiin korottaminen tapahtuu merkillä ^ (esimerkiksi 3^5=35).

-muuttujat voi kirjoittaa sellaisinaan (esimerkiksi x). On kuitenkin huomioitava, että ax on eri asia kuin a*x (tai a x). Derive ymmärtää syötteen ax muuttujana, kun taas a*x tarkoittaa muuttujien a ja x tuloa.

Vektorien ja matriisien syötön voi tehdä kahdella tavalla. Joko valitsemalla painike / tai sitten valikosta Author - Vector... / Author - Matrix.... Matriisien tulo tapahtuu myös merkillä * tai välilyönnillä kunhan matriisit ovat oikean kokoisia. Lisäksi matriiseita voi kertoa myös vektoreilla.

Edellisten rivien lausekkeita voi hyödyntää, jos rivit ovat numeroitu. Silloin riviin n voidaan viitata merkinnällä #n (esimerkiksi riviin 3 voidaan viitata #3).

1:   syötä SIN(3*x)^2+3 x-1 (OK)

2:   syötä (x^2+1)/(x^5) (OK)

3:   syötä #1*#2 (OK)

4:   syötä kolmeulotteinen vektori: 3x, 5, -12 (OK)

5:   syötä 3*4-matriisi, joka muodostuu riveistä: 3 -2 5 0 , 4 3 2 1 ja 2 4 6 8 (OK)

6:   syötä #4*#5 (Simplify)