Yhtälön ja yhtälöryhmien ratkaiseminen

Yhtälön voi ratkaista ensin valitsemalla yhtälön ja sen jälkeen painamalla painiketta ,  lyhyt valinnalla Ctrl+Shift+A (Ctrl+Shift+N) tai Solve - Algebraically... (Solve - Numerically...). Sen jälkeen yhtälöä voi vielä muokata ja yhtälöstä voi valita tuntemattoman, jonka suhteen yhtälö ratkaistaan. Lopuksi valitaan Simplify (tai OK).

Yhtälöryhmän ratkaisemiseksi valitaan Ctrl+Shift+S tai Solve - System.... Seuraavaksi valitaan montako yhtälöä ryhmässä on. Sitten kirjoitetaan yhtälöt (tai jos yhtälöt ovat jo jollain rivillä n, niihin voidaan viitata #n). Kun yhtälöt on kirjoitettu, niin aktivoidaan kenttä Equation Variables joko hiirellä tai tabuloinnilla. Kannattaa tarkistaa, että kenttään tulevat muuttujat ovat oikein. Lopuksi valitaan Simplify (tai OK).

1:   syötä 5x+2y-z=5 (OK)

2:   syötä -2x+4y=8 (OK)

3:   syötä 3x+3y+3z=3 (OK)

4:   ratkaise Solve - Algebraically... (Simplify) yhtälöstä #1 muuttuja z

5:   ratkaise kolmen muuttujan yhtälöryhmä Solve - System..., missä yhtälöinä #1, #2 ja #3 sekä muuttujina x,y ja z (Simplify)