Valmiiden funktioiden ja vakioiden syöttö

Derive:ssä on muutamia valmiita vakioita. Esimerkiksi pii on pi tai p, imaginaariyksikkö on #i tai î ja Neperin luku #e tai ê. Lisäksi käyttäjä voi määritellä omia vakioitaan valitsemalla Declare - Variable Value.... Kohtaan  tulee Variable muuttuja ja kohtaan Value tulee muuttujan arvo.

Derivessä on lukuisia valmiita funktioita, joista esitellään vain tavallisimmat. Lisätietoa funktioista saa valikosta Help - Index kirjoittamalla kohtaan index hakusanaksi functions.

-eksponentti funktio on EXP(z).

-luonnollinen logaritmi on LN(z) ja k-kantainen logaritmi on LOG(z,k).

-trigonometrisissä funktioissa kulmat syötetään radiaaneina. Sini on SIN(z), kosini COS(z) ja tangentti TAN(z). Sinin, kosinin ja tangentin käänteisfunktiot vastaavasti ovat ASIN(z), ACOS(z), ATAN(z).

Raja-arvon (Limit.../), derivaatan (Differentiate.../), integraalin (Integrate.../), summan (Sum.../) ja tulon (Product.../) laskemiseksi voi valita Calculus valikosta vastaavan kohdan tai painaa vastaavaa painiketta työkalupalkista. Valittaessa jokin edellä mainituista valmiista lyhennysmerkinnöistä tulee ruudulle ikkuna, johon tulee syöttää tarvittavat tiedot.

1:   syötä uusi vakio v saa arvo pi+2 (OK)

2:   syötä EXP(v)+TAN(v/2) (Simplify)

3:   syötä raja-arvo lausekkeesta (x^2-1)/(x+1), kun x lähenee arvoa -1 (OK)

4:   syötä summa 1+2+3+4+… (OK)

5:   syötä integraali nollasta äärettömään funktiosta x^2/TAN(x) muuttujan x suhteen (OK)

6:   syötä tulo 3*4*5*…*123 (OK)