INSTRUKTIO

VK 13

VK13 Käsityö

ROKL_2913

Laajuus: 6 op

Opiskelija tutustuu käsityötuotteiden suunnittelun perusteisiin sekä oppii tuntemaan päiväkodissa käytettäviä materiaaleja ja työtapoja ja käyttämään työvälineitä turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hän perehtyy kokonaiseen käsityöprosessiin ja käsityön opettamiseen sekä teoreettisella että käytännöllisellä tasolla. Opiskelija oppii suunnittelemaan lasten kehitysvaiheeseen soveltuvia käsityön aihepiirejä ja hallitsee itse niiden puitteissa toteutettavien töiden suunnittelun, valmistuksen ja arvioinnin.


B Käsityön perusjaksot / tekninen työ

Tavoitteet

Pienryhmätyöskentelyssä tutustutaan käsityön peruskäsitteistöön ja perustekniikoihin, käsityöprosessiin käytännöllisellä ja teoreettisella tasolla sekä suomalaiseen ja lähiympäristössä vaikuttavien kulttuurien käsityöperinteeseen, kuluttajana yrittäjäkasvatukseen sekä kestävän kehityksen periaatteisiin.

Keskeiset sisällöt

kokonaisen käsityöprosessin ymmärtäminen ja hallinta materiaalituntemuksen lisääntyminen työstettäessä käsin, käsityövälinein ja konein, vastuullisuuden kasvaminen, työturvallisuus ja didaktiikka.

Toteutustapa

2t luento 22t pienryhmäopetusta , omaehtoista työskentelyä 30t.

Suoritustapa

Pienryhmätyöskentely, kurssityö ja opintotehtävät. Pienryhmätyöskentelyjen oheiskirjallisuus ilmoitetaan opetuksen alkaessa.

Arvostelu 0– 5

ROKL: käsityökasvatuksen lehtori Sampsa Kullas

 

 

TEHTÄVÄT:

Puuteknologia: Suunnitte ja valmista pääosin puumateriaalista Voimaeläin. Materiaali; puu, kartonki, kangas, muovi. Puukäsityöteknologiat. Tuotteesta tehdään sivun mittainen työkuvaus (Word), josta ilmenee käytetyt materiaalit, välineet ja työtavat. Työkuvauksessa tulee olla myös digikuva tuotteesta. Palautus Moodlen VK13-alueelle.

Metalliteknologia: Suunnittele ja valmista "KALAVALE-koru" . Materiaali kupari, teräs, alumiini. Metallikäsityöteknologiat. Tuotteesta tehdään sivun mittainen työkuvaus (Word), josta ilmenee käytetyt materiaalit, välineet ja työtavat. Työkuvauksessa tulee olla myös digikuva tuotteesta. Palautus Moodlen VK13-alueelle.

Sähköteknologia: 1. Led-valaisin. Materiaali rakennussarja. 2. Suunnittele ja valmista annetuista materiaaleista digi-tuote. Materiaali elektroniikkaromu.

Opetustuokio: Suunnittele ja toteuta ryhmässä teknisen työn opetustuokio, joka on suunnattu esikoulu-ikäisille. Opetustuokion kesto n. 5-10 minuuttia.  Opetustuokiosta tehdään 1-2 sivun opetusmateriaali. (Ppt, Word, Pdf)

 

Arviointi:                           Numeroarvostelu  1-5

Hyväksytty:                      Demoilla läsnäolo, kaikki työt tehty valmiiksi ja opetustuokio  opetusmateriaali ja raportit palautettuna Moodleen.

 

Kirjallisuutta:                     Mårtensson Hans, Nikkaroimme lapsille.

                                            Scott Ernest, Suuri puutyökirja.

                                            Kangas Anne, Peruskoulun käsityö-askartelun opas

                                            Haverinen Aki, Lastuja ja kipinöitä

                                            Marshall Norman, Träleksaks boken

                                            Sundsten Berndt, Slöjda med barnen

                                            Sundsten Berndt, Nuoren nikkarin kirja

                                            Colliander Hans, Liikkuvat lelut

http://home.howstuffworks.com

http://www.makupalat.fi/kasityo.htm

http://www.pogosta.com/kkph/puulelut.html

http://www.juhojussila.fi/jukka.html

Moodle

 

 


 

aloitussivulle

kurssimateriaali

sivun alkuun

itseopiskeluohjelmat