Levyn leikkaaminen

ULT 13

 

Leikkaus on työstömenetelmä, jossa osat irrotetaan levystä ilman lastuja.  Aine leikkautuu toistensa ohi liikkuvien kahden särmän avulla.

Teräkulmat

Terät tunkeutuvat leikattavaan aineeseen sekä ylä- että alapuolelta aiheuttaen puristusta ja taivutusta.  Aineen leikkautuessa terät pyrkivät myös irtautumaan toisistaan.  Leikkurien terät on teroitettu siten, että leikkautuminen on tehokasta.  Teroituskulman suuruus vaikuttaa terän kestävyyteen, joten kulma pyritään pitämään melko suurena.

Leikkauksessa tarvittavan voiman suuruuteen vaikuttaa ratkaisevasti terien kitakulma (yläkuva,nro1).  Kulman suurentaminen pienentää tarvittavaa voimaa, mutta kitakulman kasvaessa kasvaa myös työntövoima, joka työntää leikattavaa kappaletta vois leikkurin kidasta.  Tarvittava leikkausvoima saadaan aikaan vivuilla. 

Välys

Leikattavan materiaalin paksuus ja laatu vaikuttavat leikkaavien terien etäisyyteen toisistaan.  Välys (yläkuva, nro2) eli etäisyys on yleensä säädettävissä.  Välyksen lisäksi leikkaustulokseen vaikuttaa myös terien leikkuusuunta, joka suurissa leikkureissa voidaan säätää koneellisesti.

Liian pieni välys tekee leikkuupinnan epätasaiseksi ja vaikeuttaa leikkautumista.  Liian suuri välys puolestaan aiheuttaa suuria purseita levyn alapinnalle.  ohuita levyjä leikatessa levy saattaa taipua terien väliin ja leikkuri saattaa rikkoutua.

 

 

 

 

Leikkaussuunnitelma

Kun leikkaat levystä paloja, muista sijoitella osat järkevästi ettei materiaalia kulu turhaan.  Samalla kannattaa miettiä leikkausjärjestys, jotta leikkaaminen sujuisi.

 

 

aloitussivulle

edellinen sivu

sivun alkuun

seuraava sivu