PISTEHITSAUS

ULT 13

 

Pistehitsaus perustuu vastushitsaukseen eli menetelmässä yhteen liitettävien kappaleiden liitoskohdat kuumennetaan sähkövirralla tahdasmaiseen (lähes sulaan) tilaan.  Kun kohdat puristetaan samaan aikaan suurella voimalla toisiaan vasten, tapahtuu hitsautuminen.  Pistehitsauksessa hitsipiste on linssin muotoinen.  Pistehitsausta käytetään ohutlevyistä valmistettujen kappaleitten liittämiseen.  Levyn paksuus on yleensä alle 3 mm.

 

 

 

 

Pistehitsauskoneen rakenne:

1.Virtakytkin

2. Elektrodivarret

3. Elektrodipitimet

4. Elektrodit

5. Jäähdytysvesiletkut

6. Jalkapoljin

7. Puristusvoiman säätöpyörä

8. Hitsausajan säädin

9. Hitsausvirran voimakkuuden säädin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistehitsauksen laatu ja hitsausarvot:  

 

Pistehitsauksen laatuun vaikuttavat seuraavat:              

1. Hitsausvirran voimakkuus

2. Hitsausaika

3. Puristusvoima

 

 

Hitsausarvoihin vaikuttavat:

1. Hitsattavan aineen sähkönjohtokyky

2. Hitsattavan aineen lämmönjohtokyky

3. Hitsattavan työkappaleen rakenne

4. Hitsauskoneen rakenne

 

Hitsausarvot valitaan alustavasti koneen valmistajan ohjearvotaulukosta ja säädetään tarkemmin kokeilemalla hitsausta esimerkiksi jätelevyyn.  Hitsausvirran ja –ajan pitää olla oikeassa suhteessa toisiinsa nähden. Periaatteena on, että valitaan mahdollisimman suuri virran voimakkuus ja mahdollisimman lyhyt aika.  Puristusvoiman suuruuteen vaikuttavat hitsattavan aineen kovuus, elektrodin kärjen pinta-ala sekä hitsausvirta ja –aika.

 

Pistehitsauksen suorittaminen:

1. Tarkista elektrodien kunto ja puhtaus.  Puhdista tarvittaessa hienolla hiomanauhalla.

2. Tarkista, että elektrodien otsapinnat ovat samalla kohdalla ja että elektrodivarret ovat vaakasuorassa kun elektrodien otsapinnat ovat vastakkain.

3. Avaa jäähdytysvesihana ja tarkista että vesi kiertää järjestelmässä eikä vuoda.

4. Valitse oikeat säädöt ja puristusvoima. 

5. Kytke virta koneeseen.  HUOM! elektrodeja ei saa painaa toisiinsa ellei työkappaleet ole välissä.

6. Laita kirkkaat suojalasit silmille ja käsineet käteen.  Rannekello kannattaa myös ottaa pois, sillä koneen magneettikenttä saattaa siirtää kellon aikaa.

7. Aseta hitsattavat levyt alaelektrodin päälle ja pidä niitä käsin.  Voit käyttää apuna myös esimerkiksi lukkopihtejä, joiden avulla kappaleet pysyvät tiiviisti toisissaan kiinni hitsauksen ajan.

8. Paina jalkapoljin alas ja pidä sitä alhaalla hetken aikaa.  Nosta poljin ylös kun hitsausvirta on katkennut.

9. Säädä laitteen arvoja hitsaustuloksen mukaan

10. Työvaiheen valmistuttua sulje laite ja jäähdytysvesihana.

 

 

 

aloitussivulle

edellinen sivu

sivun alkuun

seuraava sivu