Turun yliopiston tähtitieteen ja fysiikan kursseja
yliopisto-opettaja (tähtitieteen dosentti, FT) Silja Pohjolainen

University of Turku astronomy and physics courses
university lecturer (PhD, Docent, adjunct prof.) Dr. Silja Pohjolainen

All teaching is at the university campus in Turku but my office is 15 km away at Tuorla Observatory.
Opetus tapahtuu yliopistonmäellä Turussa mutta työhuoneeni on 15 km päässä Tuorlan observatoriolla.

Opetus lukukausina 2016-17 ja 2017-18 / Teaching in 2016-2018:
Palkattomalla tehtävävapaalla 1.3.-31.5.2017 / On leave of absence March-May 2017, possibly also in Spring 2018
Obligatory teaching duty 300 lecture hours in 2 years time
TÄHT5000 Havaitseva tähtitiede I, 7 op (every year, 2016 renewed content)
TÄHT5002 Tähtitiede 2, 5 op (every year, 2016 renewed content)
TÄHT7039 Radio astronomy and interferometry, 6 ECTS (2017, renewed content)
FFYS7054 Heliophysics, 6 ECTS (2018, renewed content)

Opetus lukukausina 2014-15 ja 2015-16 / Teaching in 2014-2016:
Obligatory teaching duty 208 lecture hours each year
TÄHT5000 Havaitseva tähtitiede I, 5 op (every year, 2014 new!)
TÄHT5001 Tähtitiede 1, 5 op (every year)
TÄHT5002 Tähtitiede 2, 5 op (every year, 2015 new!)
TÄHT7039 Radio astronomy and interferometry, 8 ECTS (2015, new!)
FFYS7059 Space plasma physics, 6 ECTS (2015, new!)
FFYS7054 Heliophysics, 6 ECTS (2016, new!)
FFYS7058 Plasma astrophysics, 6 ECTS (2016, new!)

Aikaisempia kursseja / Past courses in 2003-2014:
XFYS4280 Auringon rakenne ja aktiivisuus (syventävät/jatko-opinnot, 6 op), luennot ja demot
TÄHT7022 Solar structure and activity (advanced studies, 6 ECTS), lectures and demonstrations
TÄHT6001 Havaitseva tähtitiede II (aineopinnot, 4 op), luennot ja demot
TÄHT7011 Science with ESO telescopes (advanced studies, 4 ECTS), lectures
TÄHT6006 Tähtitieteen harjoitustyöt I /Astronomy Lab I (aineopinnot, 4 op)
TÄHT7013 Summer/Winter school in Astronomy (advanced studies, 5 ECTS). Former course material available here: UFYS3041
TÄHT5004 Havaitsevan tähtitieteen harjoitustyöt (perus- ja sivuaineopinnot, 4 op)
FFYS4327 Introduction to Stellar Physics, demonstrations (only in 2003)

In the past 10+ years I have been ordered to teach in 15 different lecture courses, in most of which I have also prepared the teaching material.
I would love to do research and supervise PhD students, but ...

Olen tutkijakoulutettu yliopistolainen (Helsingin yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, Pariisin observatorio, Japanin kansallinen tähtitieteen observatorio),
mutta tutkimuksen teko on nykypäivinä aika vähissä opetuksen takia...

Lyhyt CV/Short CV
Julkaisut/Publications
Linkkilista/Linklist
CESRA
European Physical Society, Solar Physics Division
FP7 Radionet