Tapio Onnelan kotisivu

FM Tapio Onnela
Projektipäällikkö
Historian valtakunnallinen verkko-opetus,
Agricolan toimittaja

Turun yliopisto
Historian laitos, Kulttuurihistoria
20014 Turun yliopisto
02-333 6355 (t)
Sähköposti: etunimi.sukunimi@utu.fi


[Nykyinen työ] [Aikaisemmat työt] [Tutkimusintressini yliopistolla]
[Julkaisuluettelo] [Jäsenyydet] [Mitä työ on?][Merkkipäiväsivusto]

Nykyinen työ

Työskentelen Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella verkko-opetukseen ja Internetiin liittyvissä tehtävissä. Tehtäviini kuuluu Historian valtakunnallisen verkko-opetus hankkeen koordinointi, suunnittelen ja opetan historiaan liittyviä verkko-opetusympäristöjä sekä toimitan Agricola-Suomen historiaverkko -portaalia, joka on suomalaisen historiantutkimuksen, opetuksen ja harrastuksen apuna oleva Internet-palvelu. Kuulun myös Ennen&Nyt-lehden toimituskuntaan.

Verkko-opetukseen liittyviin tehtäviini kuului aiemmin myös eHLEE-projekti, joka rakensi ja arvioi historian verkko-opetusta EU:n alueella. Koordinoin myös yhteispohjoismaista historian verkko-opetuksen Nordplus-hanketta Nordiskt virtuellt nätverk för historia.

Eurooppalaisten historianlaitosten yhteistyöprojektissa CLIOHnet2:ssa johdin työryhmää: “E-learning & digitization in history”

Aikaisemmat työt

Yliopistolle tulin kulttuurihistorian ja taidehistorian päätoimiseksi tuntiopettajaksi 1992, sitä ennen työskentelin mm. Turun satamassa, sekä mielisairaaloissa Suomessa ja Ruotsissa. Olen työskennellyt myös museoissa, tuntiopettajana, avoimen yliopiston etäopetuksessa, vapaan kulttuurityön alueella mm. erilaisten näyttelyiden parissa tuottajana ja suunnittelijana sekä freelance-toimittajana.

Tutkimusintressini yliopistolla

Valmistuin Turun yliopistosta pääaineenani kulttuurihistoria, taidehistoriaa opiskelin Åbo Akademin puolella. Opintojeni alkuvaiheista lähtien olen ollut kiinnostunut arkkitehtuurista. Graduni tein Kakolan arkkitehtuurista ja rangaistusjärjestelmien muutoksista 1800-luvulla. Michel Foucault'n tuotanto ohjasi kiinnostustani edelleen vankiloihin, rikollisiin ja laajemminkin vallan olemukseen. Michel Foucault'sta ja "rikollisesta urastani" en sittemmin ole oikein päässyt irti. Tähän liittyen tein Oikeusministeriön toimeksiannosta suunnitelman Hämeenlinnan vankilamuseoksi. Rikollisten valokuvien tutkimisen kautta ajauduin laajemminkin tutustumaan valokuvauksen historiaan. Olavi Paavolainen suomalaisessa kulttuurissa -projektiin osallistuin toimittamalla mm. projektin julkaisuja.

Olen kiinnostunut uusimman ajan historiasta, erityisesti valokuvan käytöstä vallan välineenä, huumekontrollipolitiikan historiasta ja tietotekniikan historiasta. Olen myös kiinnostunut tietoverkkojen hyödyntämisestä humanistisessa tutkimuksessa ja opetuksessa jota olen saanut tehdä käytännössä Agricola-projektissa.

Julkaisuluettelo

Julkaisuluetteloni ilmestymisfoorumien mukaan

Jäsenyydet

  • Suomen tiedetoimittajain liitto
  • Suomen tietokirjailijat
  • Mitä työ on?

    Friedrich Nietzschen käsitys työn olemuksesta