Matti Vuorisen ohjaamat Pro Gradut

Turun yliopistossa

 1. Mäki, Rebekka, Lukion differentiaali- ja integraalilaskentaa Sage-ohjelmistolla, 2017
 2. Montonen, Kirsi, GeoGebra ja ylioppilaskirjoitukset, 2016
 3. Kankaanpää, Sanni, GeoGebra sähköisessä ylioppilaskokeessa, 2016
 4. Bernard, Jerome, Hyperbolis-tyyppiset metriikat 2016
 5. Ruuskanen, Tuula, Lukion pitkä matematiikka ja wxMaxima 2016
 6. Mäkinen, Saara, Johdatus analyysiin hyödyntämällä rakenteisia päättelyketjuja 2016
 7. Grönroos, Atte, Differentiaaliyhtälöt lukiolaisille 2015
 8. Anton, Terhi, Lukion geometriaa GeoGebralla 2015
 9. Mannerlehto, Miikka, Algebraa lukiolaisille 2015
 10. Tikka, Juho, Intensiivikurssi differentiaali- ja integraalilaskennasta sekä niiden sovelluksista 2015
 11. Nurmi Eero, WxMaximan käyttö matematiikan lukio-opetuksessa 2015
 12. Laitila Ville, Analyysiä lukiolaiselle 2015
 13. Tuukkanen Taneli, Lukiokurssien geometriaa matematiikan pitkään oppimäärään 2015
 14. Suominen, Sanni, Tehtävien kehittäminen matematiikan sähköiseen ylioppilaskokeeseen GeoGebralla, 2014
 15. Sotka, Teemu, Matemaattiset ohjelmistot matematiikan ylioppilaskirjoituksissa, 2014
 16. Hattara, Simo, Internetsivut lukion pitkän matematiikan geometrian kurssista, 2014
 17. Marjakangas, Jouni, Navigoinnin pallotrigonometriaa, 2014
 18. Aro-Heinilä, Antti, Kompleksiluvut geometriassa, 2013
 19. Keskitalo, Johanna, Numeerisen analyysin menetelmiä lukiolaiselle, 2013
 20. Vasamaa Laura, Yhtälöryhmien ratkaiseminen SAGE-ohjelmistolla lukiossa, 2013
 21. Nyrhinen, Lilja, Three courses of pre IB Mathematics, 2013
 22. Koho, Tero, Optimointia lukiolaiselle, 2013
 23. Laitinen, Ville, Kvasihyperbolinen pituus ja tilavuus, 2013
 24. Suojoki, Timo, Differentiaali- ja integraalilaskentaa lukiolaisille, 2013
 25. Grönroos, Otto, Tilastotieteen perusteet lukiolaisille, 2013
 26. Hiltunen, Joni, Todennäköisyyslaskennan klassisia ongelmia, 2013
 27. Välitalo, Mikko, Kertausta matematiikan pitkän oppimäärän ylioppilaskoetta varten, 2013
 28. Sairanen, Sanni, Havainnollistavaa algebraa lukiolaisille matemaattisen kielentämisen näkökulmasta, 2013
 29. Jääskeläinen, Kaisa, Johdatusta tilastolliseen päättelyyn lukiopohjalta, 2013
 30. Härmävaara, Heikki, Tilastotiedettä ja todennäköisyyslaskentaa lukiolaisille, 2013
 31. Harmaala, Eero, Ptolemaioksen lauseen yleistyksestä tasokäyrien tasaisuuden luonnehtimiseksi, 2012
 32. Mickelsson, Erkki, Numeerisen analyysin yliopistokurssi Pythonilla, 2012
 33. Eivola, Outi, Differentiaali- ja integraalilaskentaa Geogebralla, 2012
 34. Toivonen, Harttu, Fraktaalikurssi, 2012
 35. Ruotsalainen, Lauri,Sage-ohjelmisto lukion matematiikan opetuksessa, 2011
 36. Hurtig, Topi, Johdatus korkeakoulumatematiikkaan, 2011
 37. Nikula, Tua, Lineaarialgebraa lukiolaisille, 2011
 38. Glader, Markus,Hyperbolinen ja kvasihyperbolinen geometria, 2011
 39. Lindblad, Johanna, Kombinatoriikkaa koululaisille, 2011.
 40. Järvinen, Jooseppi, Lukion pitkän matematiikan kertausopas, 2011.
 41. Ketoja, Lotta, Matemaattisia ongelmia- oheismateriaalia lukio-opetukseen, 2011.
 42. Kulmala, Päivi, Lukiokurssi matemaattisesta ohjelmoinnista Python-kielellä, 2010.
 43. Pauna, Sari, Geogebra matematiikan kouluopetuksessa, 2010.
 44. Nordman, Jenni, Sage-ohjelmiston opetusmoniste lukioon, 2010.
 45. Leppiniemi, Riitta, Lineaarisen yhtälöryhmän ratkaiseminen lineaarialgebran avulla, 2010.
 46. Kataja, Tuukka, Lukuteoriaa lukiolaisille, 2010.
 47. Aakula, Riikka, Epäyhtälöt, 2009.
 48. Sahlgren, Saara-Maria, Konkreettista matematiikkaa, 2009.
 49. Vainio, Maarit, Matriisilaskentaa lukiolaiselle, 2009.
 50. Aaltonen, Tero, Numeerista analyysia Pythonilla, 2008.
 51. Barkat, Ali Bhayo, Conformal Invariants, 2008, Klén, Vuorinen.
 52. Hovila, Assi, Geonext-matematiikkaohjelma - havainnollisuutta geometriaan, 2008.
 53. Koski, Jenni, Kryptografiaa lukiolaisille, 2008.
 54. Kuparinen, Eeva, Analyyttistä geometriaa lukio-opetuksessa, 2008.
 55. Kuparinen, Markku, Talousmatematiikkaa lukiossa, 2008.
 56. Laatu, Katri, Rajoittamatonta optimointi Pythonilla, 2008.
 57. Laitila, Janne, Tilasto- ja todennäköisyyslaskentaa perusopetuksen yläluokille, 2008.
 58. Laurila, Mervi, Algebraa lukiolaisille, 2008.
 59. Lavi, Pekka, Data-analyysi lukiomatematiikassa, 2008.
 60. Lehtonen, Mirja, Yleistetty konveksisuus, 2008.
 61. Mäkelä, Aleksi, Python lukion matematiikan opetuksessa, 2008.
 62. Nieminen, Markus, Esimerkkejä integraalien yhteyksistä summiin ja sarjoihin, 2008.
 63. Nurmi, Jussi, Todennäköisyyslaskenta ja tilastot, 2008.
 64. Poromaa, Anne, Internetpohjaisia oppimateriaaleja geometrian opetuksen ja mediakasvatuksen integroimiseksi, 2008.
 65. Puukki, Petri, Graafisen laskimen TI-84 opetusmoniste lukioon, 2008.
 66. Toivonen, Päivi, Origo-matemaatiikkakerho yläkoululaisille, 2008.
 67. Välisalo, Juha, Käytännön talousmatematiikkaa Excel-taulukkolaskentaohjelmalla, 2008.
 68. Willberg-Laine, Tiina, Python-ohjelmoinnin sovelluksia matriisilaskentaan, tilastotieteeseen ja numeeriseen matematiikkaan lukiolaisille, 2008.
 69. Helppi, Suvi, Schwarzin-Christoffelin kaava, 2007.
 70. Lehtonen, Maria, Geometrian perusteita, 2007.
 71. Lindroos, Timo, Residylause ja sen sovelluksia, 2007.
 72. Mäkinen, Marko, Differentiaaliyhtälöiden sovelluksia -lukion kurssi, 2007.
 73. Valtonen, Sari, Python-ohjelmointi koulumatematiikassa, 2007.
 74. Vuoristo, Juha, Schwarzin-Cristoffelin kaava Mathematicalla, 2007.
 75. Erkkylä, Tuomas, Tietotekniikka lukion differentiaaliyhtälöiden opetuksen apuvälineenä, 2006.
 76. Hohkuri, Joonas, Matemaattiset apuneuvot fysiikan opiskelussa, 2006.
 77. Larke, Teija, Differentiaaliyhtälöt -lukion syventävä kurssi, 2006.
 78. Pakkala, Petra, Geometry enrichment for upper secondary school, 2006.
 79. Peltomäki, Henri, Pienimmän neliösumman menetelmä, 2006.
 80. Salmela, Maija, Numeerinen analyysi -syventävä lukiokurssi, 2006.
 81. Sinkkonen, Marja, Möbius-kuvaukset, 2006.
 82. Heino, Ari, Numeerisia menetelmiä Java-kielellä, 2005.
 83. Kaiku, Henna, Todennäköisyyslaskennan perusteet, 2005.
 84. Oksi, Otso, Toisen kertaluvun lineaariset osittaisdifferentiaaliyhtälöt, 2005.
 85. Savolainen, Maarit, Lukujonoja Pascalin kolmiossa, 2005.
 86. Keränen, Paula, Assosiatiiviset muistimallit neurolaskennassa, 2004.
 87. Oja, Sanna, Matriisialgebraa lukiotiedoilla, 2004.
 88. Virkkala, Mika, Tietokone matematiikan opetuksen rikasteena, 2004.

Helsingin yliopistossa

 1. Antti Rautiainen: Loogisen tiedon automaattinen generointi, 2016
 2. Vesa Kaarnioja: Smolyak Quadrature, 2013
 3. Juha Kuortti 2011
 4. H. Majander: Tietokoneavusteinen arviointi kurssilla Diskreetin matematiikan perusteet , 2010.
 5. P. Tantarimäki: Methods to generate stochastic processes with prescribed autocorrelation functions, 2008.
 6. S. Pulkkinen: A Review of Methods for Unconstrained Optimization: Theory, Implementation and Testing, 2008.
 7. V-M. Sivonen: Algorithms for unconstrained optimization with performance comparison and C# implementation June 2008.
 8. J. Yrjölä, Numerical computation of the module of a quadrilateral. 2007.
 9. J. Toivokoski: Numeeriset menetelmat Python-kielella, 2007.
 10. M. Harvala: Predicting cache miss ratios using analytic formulas and stack distances, 2007.
 11. L. Arte: A method for analyzing mathematical algorithms by microprocessor simulation, 2007.
 12. T. Rousi: Nelikulmion modulin laskenta AFEM-elementtiohjelmalla, 2006.
 13. E. Ollila: Risk-based testing on security software; reporting risks vs. bugs, 2005.
 14. R. Lappalainen: Numeerisen integroinnin sovelluksia vakuutuslaskentaan, 2005.
 15. J. Meriläinen: Python in Numerical Computing, September 2004.
 16. M. Kukkala: Python in scientific computing, December 2003.
 17. P. Lavila: Dynamic mapping between link system level simulators, November 2003.
 18. P. Judin: Mobile station locating in GSM networks with hybrid methods, March 2003.
 19. P. Kotiranta: Tcp performance model, March 2003.
 20. P. Järvinen: Language independent communication in distributed software solutions, December 2002.
 21. E. Poutiainen: High speed downlink packet access in WCDMA, November 2002.
 22. M. Kylväjä: Modelling WCDMA packet data traffic with dynamic simulator, Nov. 2001.
 23. O. Niemi: A C++ software library for numerical linear algebra, June 2001.
 24. K. Grönholm: WCDMA indoor simulations, March 2001.
 25. T. Henttonen: Compressed mode in WCDMA, Nov. 2001.
 26. P. Mattila: Round-Robin Scheduling in Packet-Switching Networks, June 2001.
 27. J. Harju: Lineaarialgebrakirjasto C++-kielellä, marrask. 2000.
 28. J. Moilanen: Performance of hyperbolic location calculation algorithms in GSM network, April 2000.
 29. A. Lehtonen: Handover delay in WCDMA, April 2000.
 30. J. K. Ojala: Propagation Modeling: Frequency-non-selective (Flaat) Multipath Fading, Nov. 1999.
 31. E. Rantala: Simulation of carrier-to-interference distribution in 1/3-reuse cellular networks, March 1999.
 32. P. Lindroos: An autoregressive model for low bit rate video, Feb. 1999.
 33. T. Tomperi: The impulse responce of the radio channel, Jan. 1999.
 34. K. Miettinen: Numerical Methods for Unconstrained Minimization - An Integrated Computational Environment , 1993