Anu Lahtinen
VITA PROFESSIONALIS
 


English
Svenska

Media
Studia
Opera
Magistra

Curriculum Vitae

Vita historica
Vita professionalis


Kontaktuppgifter
Kulturhistoria

Historiska institutionen
Sirkkala kasern
FIN-20014 ÅBO UNIVERSITET

FINLAND
telefon +358 2 333 6691
firstname.lastname@utu.fi  
< Min hemsida på engelska
< Min professionella (=denna) sida på svenska

< Media (på finska)
< Forskning
< Publikationer
< Föreläsningar och kurser

< Curriculum Vitae (på finska eller engelska)

< Den historiska sfären (på finska)
< Min professionella hemsida på finska
  
Välkommen!


Jag är FD och docent i Finlands historia (Åbo universitet), expert i medeltiden och 1500-talshistoria vid Åbo universitet
. Från början av 2010 arbetar jag som forskare i Forskarkollegiet vid Helsingfors universitet, så jag uppdaterar dessa docentsidor inte så ofta. Jag deltar dock i många projekt i samarbete med andra forskare från Åbo universitet och Åbo Akademi.

Jag disputerade vid slutet av maj 2007. Avhandlingen behandlade kvinnor som aktörer i familjekrets Fleming ca. 1470-1620. Boken fick Årets vetenskapsbok -hedersomnämnandet år 2008; den publicerades på svenska år 2009 hos Svenska Litteratursällskapet i Finland och Atlantis med namn Anpassning, förhandling, motstånd: Kvinnliga aktörer i släkten Fleming 1470-1620. Jag har också studerat lite Fredrika Runeberg som historieskrivare (läs mera på finska).

Enligt min mening ska forskning och arbete vid universitet knyta sig till övriga samhället, och det är viktigt att vara aktiv också utanför den akademiska världen. Jag har därför gärna besökt olika FST5:s program
. Jag har också tagit hand om grundkursen i medeltiden samt några specialkurser i medeltiden vid Åbo Akademi.

Mer information hittar du via länkarna. Jag håller på att bygga en ny sida http://anulah.wordpress.com dit jag så småningom ska flytta information från de här sidorna.